Volgers

donderdag 17 februari 2011

Essence - Get The Fever

Hi everyone

Hoi iedereen

As you all can see, I didn't blog since the end of january. The point is that I am ill now for 3,5 weeks. First I thought it was just a little flu, and I thought it was a bad flu.. but after all this time I still feel horrible. Today I get the results from the hospital. I don't really know what I am hoping for.. but if it gets a name, then they doctors can treat the problem... So I won't be here much till I am finally feeling better. But I wanted you to know how everything is going.

Zoals jullie allemaal kunnen zien heb ik niet geblogt sinds het einde van januari. Het punt is dat ik op dit moment al 3,5 week ziek ben. Eerst dacht ik dat het een beetje griep was, toen dacht ik dat het erge griep was.. maar na al die tijd voel ik me nog steeds verschrikkelijk. Vandaag krijg ik de resultaten van het ziekenhuis. Ik weet niet zo goed waat ik op hoop.. maar als het een naam krijgt dan kunnen de dokters het behandelen... Dus ik zal hier niet zo vaak zijn tot dat ik echt weer beter ben. Maar ik wilde eventjes iedereen laten weten hoe het gaat momenteel.

The package is on it's way to Sophie by the way!

Het pakketje voor Sophie is onderweg trouwens!

Today I want to show you a nailpolish that seems to fit the situation.. Essence - Get The Fever:

Vandaag wil ik jullie een nagellak laten zien die bij de situatie blijkt te passen.. Essence - Get The Fever:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I bought this in the summer for the World Cup. But I never used it then, but it is oke, because this is a great orange to wear anytime. One little point.. when you wear something orange in The Netherlands everybody think that there is some national day or something. I just love orange alot and this one of Essence is just great. It a shame the bottle is so small ;)

Ik heb dit gekocht in de zomer voor het WK. Maar ik heb hem toen nooit gebruikt, maar dat is oke, want dit is een geweldige oranje voor elke dag van het jaar. Een klein puntje.. als je iets oranjes draagt in Nederland denkt iedereen dat er iets van een nationale dag is ofzo. Ik hou gewoon van oranje en deze van Essence is echt heel goed. Het is jammer dat het flesje zo klein is ;)

I hope I feel better soon so I can blog again, because I really really mis it!
With love Melanie

Ik hoop dat ik me snel beter voel zodat ik weer kan bloggen, want ik mis het heel heel erg!
Liefs Melanie