Volgers

zaterdag 28 mei 2011

Artdeco - 90

Hi everyone

Hoi allemaal

Unbelieveble how someone can make you feel! I can't share too much details at this moment, but when it is possible I tell you the whole story. A friend of my offered to make a movie about it ;)

Ongelovelijk hoe iemand je kan laten voelen! Ik kan nog niet veel details vertellen op dit moment, maar zodra het kan vertel ik jullie het hele verhaal. Een vriendin van me boodt aan om er een film van te maken ;) kan je nagaan.

Today I am wearing a boring nailpolish of Artdeco, I thought it would be nice to wear something different than China Glaze or O.P.I., but I was wrong. Artdeco - 90:

Vandaag draag ik een saai lakje van Artdeco, ik dacht dat het wel leuk zou zijn om weer iets anders te dragen dan China Glaze of O.P.I., maar ik had t mis. Artdeco - 90:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I don't have to say so much, exept that it is an old old old grandma color. There is a little glitter/shimmer in the bottle, but non on the nail. Plus doesn't really cover, well I could have used another layer. But still this isn't a good color for me.

Ik heb er niet zoveel over te zeggen, behalve dat het een oud oud oud oma kleurtje is. Er is een klein beetje glitter/shimmer in het flesje, maar niets op de nagel. Plus dat het niet goed dekt, maar ik had nog wel een extra laagje kunnen gebruiken. Maar dan nog, dit is geen kleur voor mij.

Vote for this months question!
With love Melanie

Stem op de poll van deze maand!
Liefs Melanie

vrijdag 27 mei 2011

Diamond Cosmetics - Sparkling Sherry

Dear readers,

Lieve lezers,

Today my favorite Diamond Cometics nailpolish. It is called Sparkling Sherry. This is just the best red/pink glitter nailpolish of all times.

Vandaag mijn favoriete Diamond Cosmetics nagellak. Het heet Sparkling Sherry. Dit is gewoon de beste rood-roze glitter nagellak die er bestaat.
1 coat on the photo, click to enlarge.

1 coat op de foto, klik om te vergroten.

Diamond Cosmetics is pretty cheap in The Netherlands, always nice, and it is very good nailpolish, even better! It is a one-coater and the dryingtime is so fast absolutely great. Personally I don't really like red nailpolish, but this one stole my heart. I really recommend it to everyone.
With love Melanie

Diamond Cosmetics is best goedkoop in Nederland, altijd leuk, en het is ook nog eens hele goede nagellak, maakt het dus nog beter! Het is een one-coater en de droogtijd is ontzettend kort echt super. Persoonlijk hou ik niet zo van rode nagellak, maar deze heeft mijn hart gestolen. Ik raad deze aan iedereen aan.
Liefs Melanie

donderdag 26 mei 2011

Rimmel - First Class

Hi girls

Hoi meiden

Today I want to show you Rimmel - First Class. It is one of my favorite Rimmel nailpolishes. Personally I don't really like gold with my skintone, but this one is great!

Vandaag wil ik jullie Rimmel - First Class laten zien. Het is een van mijn favorite Rimmel nagellakken. Persoonlijk hou ik niet echt van goud, aangezien het niet bij mijn huidskleur past, maar deze is super!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

First Class is a gold brown shimmer and like I said gold doesn't match my skintone, but this one does. Application is great because of the big brush, it is almost impossible to make a mistake. It is pretty long lasting, because when I teach it is always the best test if the nailpolish remains in a good state, and this one absolutely passed the test! I don't like the removing part so I am always very happy when it goes fast and without alot of effort. That discribes First Class. Love it!

First Class is een goud bruine shimmer en zoals ik al zei goud matcht niet met mijn huidskleur, maar deze wel. De applicatie is heel goed vanwege het grote kwastje, het is bijna onmogelijk om een fout te maken. Het blijft ook best lang zitten, de grootste test voor mij is of de nagellak er op blijft zitten als ik lesgeef, want er stoot behoorlijk wat tegenaan en als het dan als nog netjes blijft dan is het voor mij geslaagd. First Class is absoluut door deze test heen! Ik hou niet van het verwijderen dus ik ben altijd erg blij als het snel gaat en als het weinig moeite kost. Dat omschrijft First Class precies voor mij. Ben dr gek op!

Take care!
With love Melanie

Take care!
Liefs Melanie

woensdag 25 mei 2011

250 FOLLOWERS GIVEAWAY WINNER

The winner of my 250 followers giveaway is....

De winnaar van mijn 250 volgers giveaway is....

WENDY! Congratulations!
The price is on it's way!

WENDY! Gefeliciteerd!
De prijs is onderweg!


Thanks everyone for entering.
With love Melanie


Dank je wel allemaal voor het meedoen.
Liefs Melanievrijdag 20 mei 2011

Last Chance To Enter 250 Followers GIVEAWAY

Hi everybody

Hoi allemaal

Just a little reminder: Today is the last chance to enter my 250 Followers GIVEAWAY -->
Click.

Een kleine herinnering: Vandaag is de laatste kans om je in te schrijven voor mijn 250 Volgers GIVEAWAY --> Klik.

With love Melanie

Liefs Melanie

zondag 15 mei 2011

China Glaze - Pink Underground

Dear readers

Lieve lezers

Sometimes you think that nothing could go better, but somehow somthing or someone can ruin it all. Well that happened to me yesterday. I met this guy and he is great and we completely match, but a friend of us has got big problems with us being together. I absolutely don't know where it's going to end, but at this moment it doesn't look good. Does someone have the same experience? What did you do to fix it?

Soms denk je wel eens dat het allemaal niet meer stuk kan, maar soms is er iets of iemand die het in een klap kan ruineren. Nou dat is mij dus gisteren overkomen. Ik ben deze man tegen gekomen en hij is echt geweldig en we matchen volledig, maar een wederzijdse vriend heeft er grote problemen mee als we iets beginnen samen. Ik heb absoluut geen idee waar dit gaat eindigen, maar op dit moment ziet het er niet zo rooskleurig uit. Is dit iemand wel eens eerder overkomen? Wat heb je gedaan om het te fixen?

Well I got to do something with my day, so I worked on my paper and I did my nails. Pink always cheers me up so I used China Glaze - Pink Underground:

Nou ik moest iets doen met mijn dag, dus ik heb gewerkt aan mijn paper en heb mijn nagels gedaan. Roze vrolijkt me altijd op dus ik heb China Glaze - Pink Underground gebruikt:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Pink Underground is the pink color from the Operation Color Collection. It has got a little violet/blue shimmer in it which makes it special. Like almost all my China Glaze lacquers it's great. The color is real pink and opaque in 2 coats. The shimmer is awesome and it is long lasting. Plus this is a great base to stamp on!


Pink Underground is de roze kleur van de Operation Color Collectie. Het heeft een kleine violet/blauwe shimmer wat het speciaal maakt. Zoals bijna al mijn China Glaze lakjes is deze ook super. De kleur is echt roze en het dekt in 2 coats. De shimmer is geweldig en het blijft ook nog eens mooi lang zitten. Plus het is een geweldige basis om op te stempelen!

Don't forget to enter my giveaway, just a few days left! GIVEAWAY
With love Melanie

Vergeet niet om je in te schrijven voor mijn giveaway, nog maar een paar dagen te gaan! GIVEAWAY
Liefs Melanie

woensdag 11 mei 2011

China Glaze - Raspberry Festival

Hi girls

Hoi meiden

Today I have to work on my paper about drugs and addictions. The more I learn about it the more interesting it is! Before I started this course it thought that people who were having an addiction were too weak and too stupid to think about quiting, but it it way more difficult. Really opened up my eyes.

Vandaag moet ik aan mijn paper werken over drugs en verslavingen. Hoe meer ik er over leer hoe interessanter het wordt. Voordat ik met dit vak begon dacht ik dat mensen die verslaafd waren te zwak en te stom waren om na te denken over stoppen, maar het is zoveel ingewikkelder. Echt het heeft mijn ogen geopend.

Today I want to show you the most beautiful red nailpolish, in my opinion. China Glaze - Raspberry Festival:

Vandaag wil ik jullie de mooiste rode nagellak laten zijn, naar mijn mening. China Glaze - Raspberry Festival: 2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

It's the best red nailpolish I have ever seen. Don't you agree with me? It is very easy to apply, it dries quicky, but not to fast, it's long lasting, it's had got this cute little shimmer in it and it is absolutely feminine! I love all kinds and colors of nailpolish but I am always very critical about the red ones.. maybe it's just me, but I don't really see the difference in all those red nailpolishes, but I guarantee that this is a must have!

Het is de beste rode nagellak die ik ooit gezien heb. Vind je ook niet? Het is heel makkelijk aan te brengen, het droogt snel, maar niet te snel, het blijft lang mooi, het heeft zo'n schattige kleine shimmer er in verwerkt en het is absoluut vrouwelijk! Ik hou van alle soorten en kleuren nagellak, maar ik ben altijd erg kritisch over de rode lakjes.. misschien ligt het aan mij, maar ik zie vaak het verschil niet tussen al die rode nagellakken, maar ik garandeer dat dit een must-have is!

Don't forget to vote this month (left side) and enter my giveaway (right side)!
Enjoy your day!
With love Melanie

Vergeet niet te stemmen deze maand (linkerkant) en mee te doen met mijn giveaway (rechterkant)
Geniet van je dag!
Liefs Melanie

vrijdag 6 mei 2011

China Glaze - Towel Boy Toy

The sun is sooooo nice! I studied the whole day in my backyard and i finished the book I had to read before the end of may. So now I have all the time left for my paper, it's about drugs and addictions, very interesting. Personally I don't smoke, don't use drugs and don't really drink alcohol, so when I started I really didn't had any feeling with the subject. But it is absolutely very interesting.

De zon is zoooo lekker! Ik heb de hele dag gestudeerd in mijn achtertuin en ik het heb boek uit wat ik gelezen moest hebben voor eind mei. Dus nu heb ik alle tijd voor mijn paper, het gaat over drugs en verslavingen, erg interessant. Zelf rook ik niet, gebruik ik geen drugs en drink ook niet echt alcohol, dus toen ik hieraan begon had ik niet echt feeling met het onderwerp. Maar het is absoluut erg interessant.

Sunny = time for neon = Towel Boy Toy:

Zonnig = tijd voor neon = Towel Boy Toy:
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

I can talk for hours about this one, but I let it speak for itself. Totally in love with it!
With love Melanie

Ik kan hier uren over praten, maar ik zal het voor zichzelf laten spreken. Ik ben er helemaal verliefd op!
Liefs Melanie

donderdag 5 mei 2011

Essence - So Glamourous

Hi girls

Hoi meiden

Today, 5th of may, is the day we celebrate freedom in The Netherlands. Time for a nice manicure. Essence - So Glamourous:

Vandaag, 5 mei, is het bevrijdingsdag in Nederland. Tijd voor een mooie manicure. Essence - So Glamourous:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Essence is a nice brand, it is cheap and the quality is ok. I use this color most of the time for my toes. It is a nice basic red and it is pretty long lasting!

Essence is een leuk merk, het is goedkoop en de kwaliteit is oke. Ik gebruik deze kleur meestal voor mijn tenen. Het is een mooie basic rode lak en het blijft best lang mooi!

I am going to watch so tv with a cup of tea and chocolate pudding :)
With love Melanie

Ik ga wat tv kijken met een kop thee en chocolade pudding :)
Liefs Melanie

woensdag 4 mei 2011

China Glaze - Bahamian Escape

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

The sun comes and goes today, but I am totally really to study in my backyard and catch some sun :) The perfect sunny manicure for that is ofcourse Bahamian Escape of China Glaze:

De zon komt en gaat vandaag, maar ik ben er helemaal klaar voor om te studeren in mijn achtertuin en wat zon op te vangen :) De perfecte zonnige manicure daarvoor is natuurlijk Bahamian Escape van China Glaze:
1 coat on the photo, click to enlarge.

1 coat op de foto, klik om te vergroten.

I totally love this kind of blue, it is sweet, it is blue and it is still outstanding. At this moment i layered it with some glitter, which makes it even more pretty, i will show you the results tomorrow. Bahamian Escape is a one-coater! A must-have for the summer (or whenever you want to wear it, who cares ;))!

Ik hou echt heel erg van deze kleur blauw, het is lief, het is blauw en het is nog steeds opvallend. Op dit moment heb ik er een laagje glitter overheen, wat het nog mooier maakt, morgen zal ik jullie het resultaat laten zien. Bahamian Escape is een one-coater! Echt een must-have voor de zomer (of wanneer je het dan ook wilt dragen, who cares ;))!

Don't forget to enter my giveaway!
With love Melanie

Vergeet niet om je in te schrijven voor mijn giveaway!
Liefs Melanie

dinsdag 3 mei 2011

BM08 Koninginnedag 2011

Dear readers,

Lieve lezers,

It is a little late, i know i know, but I still wanted to show you my manicure on Queensday! It was the best day ever! I went to the market, 7 o'clock... and till 5 o'clock in the afternoon I painted nails, non stop. It was such a populair attraction and so much fun to do, so I will be there again next year girls!

Het is een beetje laat, ik weet het ik weet het, maar ik wilde nog mijn manicure van Koninginnedag laten zien! Het was een super dag! Ik ging naar de vrijmarkt, om ongeveer 7 uur sochtends... en tot 5 uur smiddags heb ik non stop nagels gelakt. Het was echt een hele populaire attractie en zo ontzettend leuk om te doen, dus volgend jaar ben ik er weer meiden!

My own nails were pretty simple, but i liked them:

Mijn eigen nagels waren best simpel, maar ik vond ze leuk:


Click to enlarge.


Klik om te vergroten.


I totally love oranje and there isn't a better day to use it then on Queensday! I choose China Glaze - Breakin, simple but beautiful orange. Then I stamped the crowns in the colors of the Dutch flag: red, white, blue. Super simple, but super fun and effective for a day like this. Can't wait till next year!


Ik ben helemaal gek op oranje en er is geen betere dag om het te gebruiken dan met Koninginnedag! Ik heb gekozen voor China Glaze - Breakin, simpel maar mooi oranje. Daarna heb ik kroontjes er op gestempeld in de kleuren van de Nederlandse vlag: rood, wit, blauw. Super simpel, maar super leuk en effectief op een dag als deze. Kan niet wachten tot volgend jaar!


Didn't you enter my giveaway yet? Don't miss this chance and enter --> giveaway!

With love Melanie


Heb je je nog niet ingeschreven voor mijn giveaway? Mis je kans niet en doe mee --> giveaway!

Liefs Melanie