Volgers

woensdag 11 mei 2011

China Glaze - Raspberry Festival

Hi girls

Hoi meiden

Today I have to work on my paper about drugs and addictions. The more I learn about it the more interesting it is! Before I started this course it thought that people who were having an addiction were too weak and too stupid to think about quiting, but it it way more difficult. Really opened up my eyes.

Vandaag moet ik aan mijn paper werken over drugs en verslavingen. Hoe meer ik er over leer hoe interessanter het wordt. Voordat ik met dit vak begon dacht ik dat mensen die verslaafd waren te zwak en te stom waren om na te denken over stoppen, maar het is zoveel ingewikkelder. Echt het heeft mijn ogen geopend.

Today I want to show you the most beautiful red nailpolish, in my opinion. China Glaze - Raspberry Festival:

Vandaag wil ik jullie de mooiste rode nagellak laten zijn, naar mijn mening. China Glaze - Raspberry Festival: 2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

It's the best red nailpolish I have ever seen. Don't you agree with me? It is very easy to apply, it dries quicky, but not to fast, it's long lasting, it's had got this cute little shimmer in it and it is absolutely feminine! I love all kinds and colors of nailpolish but I am always very critical about the red ones.. maybe it's just me, but I don't really see the difference in all those red nailpolishes, but I guarantee that this is a must have!

Het is de beste rode nagellak die ik ooit gezien heb. Vind je ook niet? Het is heel makkelijk aan te brengen, het droogt snel, maar niet te snel, het blijft lang mooi, het heeft zo'n schattige kleine shimmer er in verwerkt en het is absoluut vrouwelijk! Ik hou van alle soorten en kleuren nagellak, maar ik ben altijd erg kritisch over de rode lakjes.. misschien ligt het aan mij, maar ik zie vaak het verschil niet tussen al die rode nagellakken, maar ik garandeer dat dit een must-have is!

Don't forget to vote this month (left side) and enter my giveaway (right side)!
Enjoy your day!
With love Melanie

Vergeet niet te stemmen deze maand (linkerkant) en mee te doen met mijn giveaway (rechterkant)
Geniet van je dag!
Liefs Melanie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten