Volgers

dinsdag 26 juli 2011

Color Club - Alter Ego Available

Hi everyone

Hoi allemaal

I am happy to tell you that the first Color Club Collection has arrived.
It's Alter Ego! The bottles are €5.
Click Here.

Ik ben blij om te vertellen dat de eerste Color Club Collectie is gearriveerd.
Het is Alter Ego! De flesjes zijn €5. Klik Hier.With love Melanie
Liefs Melanie

maandag 25 juli 2011

Etos - 005 (pink)

Hi girls

Hoi meiden

I love brands like China Glaze, Zoya, Nubar and Essie and many more, but I thought it would be nice to show a nailpolish from a local drugstore. Two years ago I wasn't busy with nailpolish and I bought this one and I was very happy with it LOL :p Really I can't imagine anymore why!

Ik hou van merken zoals China Glaze, Zoya, Nubar en Essie en vele andere, maar ik dacht dat het wel leuk zou zijn om een iets te laten zien van een lokale drogisterij. Twee jaar geleden was ik nog helemaal niet bezig met nagellak enzo en toen heb ik deze gekocht en ik was er erg blij mee LOL :p Ik kan me echt niet meer voorstellen waarom!
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

It is from Etos and well.. I don't need to explain why I don't like it anymore. This is 3 coats and it still doesn't cover the nails. The structure is also a bit weird and while I am writing this.. the color is also weird... I can't believe I really liked this. It's just what you know about what is available, because I would never buy another nailpolish at Etos because it may be cheap, but it is useless.


Het is van de Etos en tja.. Ik hoef niet uit te leggen waarom ik het niet meer leuk vind. Ditis 3 laagjes en het dekt voor geen meter. De structuur van de lak is ook een beetje vreemd en nu ik dit aan het schrijven ben.. de kleur is ook een beetje vreemd... Ik kan niet geloven dat ik dit ooit leuk heb gevonden. Het gaat er echt om of je weet wat er verkrijgbaar is en anders neem je veel sneller genoegen met iets zoals dit, want ik zou echt nooit meer een lakje bij de Etos kopen, want het is dan wel goedkoop, maar ook nutteloos.

Next time back to a nailpolish that I really love ;)
With love Melanie

Volgende keer terug naar een nagellak die ik wel heel leuk vind ;)
Liefs Melanie

zondag 24 juli 2011

6 New Essie Collections

Hi girls

Hoi meiden

There are 6 new Essie Collections available! Check www.thecolorpalette.nl

Er zijn 6 nieuwe Essie Collecties verkrijgbaar! Check http://www.thecolorpalette.nl/

Fall 2009:Fall 2010:


Neon Shorts:


Spring 2009:Summer 2010:The Resort Collection:

The Essie nailpolishes are sold for € 10 each bottle.
With love Melanie


De Essie nagellakken worden verkocht voor € 10 per flesje.
Liefs Melanie

zaterdag 23 juli 2011

Claire's Cosmetics - Happy - Earthy

Hi girls,

Hoi meiden,

It feels great to be blogging again! :)
Sometimes it is time for a change and that time is now. I am going to change my layout and the way I make my pictures. It's going to be alot of work, but I don't have to study or to work the next few weeks so I have alot of time to try things out. Do you prefer a background color or something? Let me know!

Het voelt goed om weer te bloggen! :)
Soms is het tijd voor verandering en die tijd is nu gekomen. Ik ga binnenkort mijn layout veranderen en de manier waarop ik de foto's maak. Het zal veel werk zijn, maar ik hoef nu toch niet te leren of te werken dus ik heb de komende weken veel tijd om eens wat dingetjes uit te proberen. Hebben jullie misschien een voorkeur voor een achtergrond kleur ofzo? Laat het me weten!

Today I want to show you a mood polish of Claire's Cosmetics - Happy - Earthy:

Vandaag wil ik jullie een mood polish van Claire's Cosmetics laten zien Happy - Earthy:
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

These are so much fun! To be honest the quality is not as good as China Glaze or Zoya, but it is just fun :) The most important thing about this kind of nailpolishes: it works. The concept is very funny, but should be able to see the result. That is exactly what you see with this one. There is one little comment... because it works with hot and cold... if you life in a warm country.. you just see the 'hot' version. Another point: your nails need to be long enough to see the result. Conclusion: I love it, but you need to keep these two point in mind when you buy it.

Deze lakjes zijn zo leuk! Om eerlijk te zijn is de kwaliteit niet zo goed als China Glaze of Zoya, maar het is gewoon grappig :) Het belangrijkste met dit soort nagellak is: dat het werkt. Het concept is erg grappig, maar je moet wel het resultaat terug kunnen zien. En dat is precies wat je bij deze ziet. Er is wel een klein puntje waar je rekening mee moet houden... want het werkt met heet en koud... als je in een warm land woont.. dan zie je dus alleen de 'warme' versie. Een ander puntje: je nagels moeten lang genoeg zijn om het resultaat te zien. Conclusie: ik vind het erg leuk, maar je moet de twee bovenstaande punten wel eventjes in gedachten houden wanneer je van plan bent ze te kopen.

At this moment I am busy with many (and when I say many, I mean alot :p) new brands for my shop! So check it out once in a while! www.thecolorpalette.nl
I am also busy with shipping in whole Europe, but that isn't finished yet.

With love Melanie

Op dit moment ben ik bezig met veel (en als ik zeg veel bedoel ik echt heel veel :p) nieuwe merken voor mijn winkel! Dus neem af en toe eens een kijkje! www.thecolorpalette.nl
Ook ben ik bezig met verzenden voor heel Europa, maar dat is nog niet helemaal klaar.
Liefs Melanie

vrijdag 22 juli 2011

China Glaze - Spontaneous

Dear readers,

Lieve lezers,

First of all, sorry sorry sorry for not blogging for so long. It's already been a month since the last time. Everything is so hectic lately. I was doing my last exams and I have a boyfriend almost two months now and last week I was ready to blog again and then I got the flu or something like that, it's almost over now. I can't wait to blog everyday again, to be honest I really missed it. That's why I want to thank my followers for still visiting my blog and for all your comments! Thanks!

Ten eerste, sorry sorry sorry voor het niet bloggen. Het is alweer bijna een maand geleden sinds de laatste keer. Alles is zo hectisch de afgelopen tijd. Ik moest mijn laatste tentamens maken en ik heb een vriend nu bijna twee maanden en de afgelopen week was ik helemaal klaar om weer te bloggen en kreeg ik de griep of iets wat er op lijkt, het is nu bijna over. Ik kan echt niet wachten om weer elke dag te bloggen en om eerlijk te zijn heb ik het echt gemist. Daarom wil ik mijn volgers bedanken dat zij nog steeds mijn blog hebben bezocht en comments hebben achter gelaten! Dank jullie wel!

More good news since two days I am official 'Bachelor of Health Sciences'. Sounds good right? :) It means I finished the first three years of my study, next year I start with my Master Health Science.

Meer goed nieuws sinds twee dagen ben ik officieel 'Bachelor of Health Sciences'. Klinkt goed he? :) Het betekend dat ik de eerste drie jaar van mijn studie heb afgerond, volgend jaar start ik met mijn Master Health Science.

Back to the nailpolish. Because I was away for so long I want to show you a nailpolish I own since the begining of my addiction: China Glaze - Spontaneous:

Terug naar de nagellak. Omdat ik zolang ben weg geweest wil ik jullie een nagellak laten zien die ik heb sinds het begin van mijn verslaving: China Glaze - Spontaneous:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I love China Glaze so much... but you all know that already.. and If you read my blog for a while you know I love purple also alot. So a purple that is made by China Glaze must be perfect and that is exactly what Spontaneous is! It is not from a brand new collection and that is what I also like about it. Because most blogs are about the newest colors which is absolutely nice to read, but sometimes it is good to look back to older polishes because there are some great ones out there! :) What do you think about an older polish like Spontaneous?


Ik hou zoveel van China Glaze... maar dat wisten jullie allang.. en als je mn blog al een poosje leest dan weet je ook dat ik erg van paars hou. Dus een paars die gemaakt is door China Glaze moet dan perfect zijn en dat is precies wat Spontaneous is! Het is niet van een gloednieuwe collectie en dat vind ik ook leuk hieraan. Want de meeste blogs focussen op de nieuwste kleuren, wat erg leuk is om te lezen, maar soms is het ook goed om terug te blikken op de wat oudere lakken, want er zitten echt een aantal mooie tussen! :) Wat vind jij van een ouder lakje zoals Spontaneous?

I am so glad to be back, I really missed my blog and missed my readers!
With love Melanie

Ik ben zo blij om weer terug te zijn, ik heb mijn blog echt gemist net als mijn lezers!
Liefs Melanie