Volgers

donderdag 30 september 2010

Poll #2

Hi everyone

Hoi allemaal

The results of the second poll! Every color was chosen 3 times or more and I like that, because that mean that you like all colors and that is my point of view. As many colors and happiness.

De uitslag van de tweede poll! Elke kleur was minstens 3 keer gekozen en dat vind ik wel leuk, want dat betekend dat jullie van alle kleuren houden en dat is waar mijn blog voor staat. Zoveel mogelijk kleur en vrolijkheid.

There were 42 participants. The color that had the most votes is dark pink - light pink (52%). The second place was very clear in the begining it is dark purpel - light purple (42%). For the third place it was very exciting till the last minute, but with a difference of one vote it became dark blue - light blue (26%).

Er deden 42 mensen mee aan deze poll. De kleur die er het meeste uit sprong was donker roze - licht roze (52%). De tweede plaats was ook al vroeg duidelijk en dat was donker paars - licht paars (42%). Voor de derde plaats werd het wel echt spannend tot op de laatste minuut, maar met een verschil van 1 stem is het toch donker blauw - licht blauw (26%) geworden.

Have a nice day.
With love Melanie


Fijne dag allemaal.
Liefs Melanie

woensdag 29 september 2010

Diamond Cosmetics - Roasty, Toasty Taupe

Hi ladies

Hoi dames

O what an evening.. Todat was my last day that I teached the recreationgroups. A couple of mothers organized a whole goodbye-party. With different sorts of cake, candies and different sorts of drinks. And all the pupils were running from the dressingroom into the gym with roses with goodbye/thanks letters. Super sweet. And then I thought it was over, but no! The raised money for me so I can buy new nailpolishes (so sweet they thought about that!) And a few started to cry, so then I had to cry. Saying goodbye really hurts.
But philosophic: Afscheid nemen bestaat niet - Marco Borsato.. and that is right, because I won't dissapear, but for now it hurts.


Ow wat een avond zeg.. Vandaag was de laatste dag dat ik mijn recreatiegroepen heb lesgegeven. Een paar moeders hadden een heel afscheidsfeest georganiseerd. Met verschillende soorten cake, spekjes, snoepjes, chips, verschillende drankjes. En daar kwam bij dat alle leerlingen met rozen uit de kleedkamer kwamen rennen met allemaal een afscheids/bedank briefje. Echt super lief. Toen dacht ik dat het klaar was, maar nee! Ze hadden ook nog allemaal geld ingezameld zodat ik nagellakjes kan kopen (echt te lief dat ze daar aan hebben gedacht!) en een fotolijst met daarin een groepsfoto en fotootjes van mij vroeg als ukkepuk! Super lief! En toen een aantal gingen huilen, ja toen hield ik het ook niet meer. Afscheid nemen doet echt pijn.
Bij filosofisch: Afscheid nemen bestaat niet - Marco Borsato... en het klopt, want ik verdwijn niet helemaal, maar voor nu doet het pijn.
1 coat on the photo, click to enlarge.

1 coat op de foto, klik om te vergroten.

I bought this one from Miranda from http://www.miranniesnails.blogspot.com/ Just to check out if I like the Diamond Cosmetics nailpolishes. And I do! This one is a one-coater and it is so interesting. The color is pretty nude, but people notice it, and that's what I like about nailpolishes. This is one of the most easy lacquers I have ever tried. There are simple no negative points. Not one. The color is maybe not spectaculair, but it is a very nice one in my opinion!

Ik heb deze gekocht van Miranda van http://www.miranniesnails.blogspot.com/ Gewoon om te controleren of ik Diamond Cosmetics nagellakjes leuk vind. En dat vind ik zeker! Het is een one-coater en het is een erg interessante lak. De kleur is nogal nude, maar de meeste mensen zien het wel, en dat vind ik leuk aan nagellak. Dit is een van de makkelijke nagellakjes die ik ooit geprobeerd heb. Er zijn simpel weg geen negatieve punten te bedenken. Geen een. De kleur is misschien niet helemaal spectaculair, maar het is erg leuk naar mijn mening!

Tomorrow a English presentation for the first time, I am so nerveus. There is a change of 50% that I have to do it. Writing in English is going better and better.. but to pronunciation... for all those people.. hmm.. rather not.. I am never affaird for presentations or speaking in front in large groups, but it is really the pronunciation. Are there people with last-minute tips?
With love Melanie


Morgen een engelse presentatie voor het eerst en ik ben echt bloednerveus. Er is een kans van 50% dat ik het moet doen. Zo engels schrijven, gaat me steeds makkelijker af.. maar uitspraak.. voor die mensen.. brr.. liever niet.. Ik ben nooit bang voor presentaties of spreken in grote groepen, dus het gaat echt om die engelse uitspraak. Zijn er nog mensen met last-minute tips?
Liefs Melanie

dinsdag 28 september 2010

Rimmel - Blue My Mind

Hi everyone

Hoi allemaal

Busy day, busy week. But friday it is all done, then a couple of days off and then I will start with my internship! I'm very excited. For the ones who are interested, I am going to do research to the need of adolecents between 14 and 25 for a consultation hour about sexual health. It might sound more scary then it is, it is just purelyif they would seek for help if they are facing problems. It will be my own research, with my own name. Other students are going to do parts of someone elses research. So I am pretty proud that I have reached this.

Drukke dag, drukke week. Maar vrijdag is het als het goed is klaar, dan een paar daagjes vrij en dan begint mijn stage! Super veel zin in. Voor degene die geinteresseerd zijn, ik ga een onderzoek doen naar de behoefte van jongeren tussen de 14 en 25 voor een spreekuur over seksuele gezondheid. Dit klinkt misschien enger dan het is, maar het gaat er dus puur om of ze hulp zouden zoeken in geval van problemen. Het wordt echt mijn eigen onderzoek, met mijn eigen naam er onder. Terwijl veel andere studenten gedeeltes van andere onderzoeken zullen doen. Dus ik ben echt best heel trots op dat ik dit nu al heb kunnen bereiken.

Today a nailpolish that matches my mood of today, sometimes it just do go the way you want it. Blue My Mind of Rimmel:

Vandaag een lakje wat goed bij mijn mood van vandaag past, soms wil het gewoon niet helemaal zoals je wil. Blue My Mind van Rimmel:

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Is opaque, but in the first layer it looks more purple then blue. After the second it become more blue, but if you look at the picture you see a little purple influence. I personally think it is real beautiful. Nice dark blue. Rimmel has got a nice big brush, perfect! Appling is super easy, like the remvoing. And what I also like is that it doesn't chip fast.

Dekt prima, maar na de eerste laag lijkt het meer paars dan blauw. Bij de tweede wordt het al blauwer, maar als je naar de foto kijkt zie je wel wat paarse tinten er in. Ik vind het zelf een heel mooi lakje. Lekker donker blauw. Rimmel heeft een heel handig breed kwastje wat het aanbrengen makkelijker maakt, ideaal! Aanbrengen is dus super makkelijk, net als het verwijderen. Wat ik ook fijn vind is dat deze niet snel chipt.

Today is the last they everybody can vote and september 30th I will review the results!
With love Melanie


Alleen vandaag kan er nog gestemt worden op de poll en 30 september zal ik de uitslag beschrijven!
Liefs Melanie

Giveaway by Polishing The Nails

The last one for today: www.rijah.dk cute Rimmels and Hello Kitty nailpolishes!

De laatste voor vandaag: www.rijah.dk schattige Rimmels en Hello Kitty nagellak!

With love Melanie

Liefs Melanie

Giveaway by Prim And Polished

Hi everyone

Hoi allemaal

Antoher giveaway, but now 2 super beautiful Lippmann lacquers: www.primandpolished.blogspot.com

Nog een giveaway, maar nu 2 super mooie Lippmann lakjes: www.primandpolished.blogspot

With love Melanie

Liefs Melanie

Giveaway by Polishology

Hi girls

Hoi meiden

Do you like Sally Hansen lacquers? Enter this giveaway: www.polishology.blogspot.com

Vind je Sally Hansen lacquers leuk? Doe mee aan deze giveaway: www.polishology.blogspot.com

With love Melanie

Liefs Melanie

maandag 27 september 2010

China Glaze - Sugar High

Hi everyone

Hoi allemaal

I don't know what is wrong with blogspot, but I get alot of errors and if I wrote something, it dissapears. So I will write short parts, so I can write something today.

Ik weet niet wat er mis is met blogspot, maar ik krijg zoveel errors en als ik dan een nieuwe post getypt heb ofzo, dan is het gewoon helemaal weg. Dus ik doe het nu in kleine stukjes, zodat ik vandaag toch nog iets kan posten.

Normally I post the lacquer it self and afterwards I show you girls something with Konad or other staming nailart, but I forgot that I didn't show you this one. And that is a but stupid, because this one is a real beauty!

Normaal post ik altijd eerst de lak zelf en later iets met Konad of andere stamping nailart, maar ik was eventjes vergeten dat ik deze nog niet aan jullie had laten zien. En dat is een beetje dom, want dit is echt een beauty!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This was really a pink color that I needed. It is different then others, but it is difficult to discribe, because there are so many. But this one is real pastel, and it is opaque in 2 coats. It's kind of a Barbie color.. And everybody will notice you with this color. So it is not really wearable at work. But I love it and I recommend it to everyone! Yes even if your not into pink, this is a very good one!


Het is echt een kleur roze die ik nodig had. Het is anders dan anderen, maar het is altijd moeilijk om dat te verschrijven, want er zijn er zoveel. Maar deze is echt pastel en het dekt perfect in 2 coats. Het is een soort Barbie kleurtje.. En iedereen zal je opmerken als je deze kleur draagt. Het is niet echt draagbaar voor op je werk dus. Maar ik hou hier van en ik raad het iedereen aan! Ja zelfs als je niet zo into roze bent is dit echt een goede!

Don't forget to vote on the poll just 1 day left!
And don't forget to enter my giveaway!
With love Melanie

Vergeet niet te stemmen op mijn poll, nog maar 1 dag over!
En vergeet niet je in te schrijven voor mijn giveaway!
Liefs Melanie

zondag 26 september 2010

Stamp Matching: NFu-Oh - 51

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

Did you have a nice sunday? Well I do, because I just swapped, or isn't this real swapping?:p, with someone (I don't know if you can mention your name) of the forum downtown. So nice to see who is also so much into the nailpolishes! Now I give a warm welcome to OPI - Significant Other Color and China Glaze - Preppy Pink :) Very happy!

Heeft iedereen een leuke zondag? Nou ik wel net geswapt, of valt dat niet onder swappen? :p, met iemand (weet niet of ik je naam mag noemen) van het forum in het dorp. Hartstikke leuk om eens te zien wie er nog meer zo into the nagellakjes zijn! Nu heb ik OPI - Significant Other Color en China Glaze - Preppy Pink mogen verwelkomen in mijn collectie :) Heel blij mee!

Today I want to show you another stamp mathcing. As you all know, my opinion/judgement in under the picture, but please look at the pictures to determine if you like it or not:

Voor vandaag wil ik jullie graag een stamp matching laten zien. Zoals jullie weten, mijn mening/oordeel staat erbij, maar trek graag zelf je eigen conclusie of je het mooi vind of niet:
Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

Black: Invisible and bad combination = --
Light Gray
: Visible and good combination = ++
Silver
: Invisible and bad combination = --
White
: Visible and bad combination = +/-
Gold: Invisible and bad combination = --
Yellow: Visible and good combination = ++
Pastel Orange: Invisible and bad combination = --
Dark Orange: Invisible and bad combination = --

Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

Red: Invisible and bad combination = --
Psyche pink
: Invisible and bad combination = --
Pink
: Visible and good combination = ++
Pastel Pink: Visible and good combination = ++
Pastel Violet: Visible and good combination = ++
Violet Pearl: Invisible and bad combination = --
Blue: Invisible and bad combination = --
Sky Pearl
: Visible and good combination = ++


Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

Pastel blue: Visible and good combination = ++
Pop Green
: Visible and good combination = ++
Pastel Green: Visible and good combination = ++
Apple Green: Invisible and bad combination = --
Green: Invisible and bad combination = --
Chocolate
: Invisible and bad combination = --


I hope you find this usefull.

Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad.
I'll go to my grandpa and grandma to celebrate my grandpa's birthday.
With love Melanie


Ik ga nu naar mijn opa en oma om de verjaardag van mijn opa te vieren.
Liefs Melanie

zaterdag 25 september 2010

M14 Barbie Diamonds

Hi ladies

Hoi meiden

Last thursday I made a new nailart creation with Konad. I liked it so much that I'm still wearing it!

Afgelopen donderdag had ik een nieuwe nailart creatie gemaakt met Konad. Ik vond het zo leuk, dat ik heb nu nog steeds op heb!

Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

More girly is impossible! Sometimes I really love that. I used China Glaze Sugar High. A lovely Barbie pastel pink color. First I stamped black stars on it with image plate M14 and after that I made white stars with the same image. At last I made with Violet Pearl diamonds in the corners. On top the topcoat.

Meisjesachtiger kan gewoon niet! Soms hou ik daar wel van. Ik heb gebruik gemaakt van China Glaze Sugar High. Echt een heerlijk barbie roze pastel kleurtje. Daarover heen heb ik eerst zwarte sterretjes gestempeld met image plate M14 en vervolgens dezelfde sterretjes in het wit er naast gestempeld. Daarna heb ik met Violet Pearl diamandjes in het hoekje gestempeld. Alles afgewerkt met een laag topcoat.

You have to love pink, but I love it! :D

Je moet er van houden, maar ik ben er gek op! :D

Do you like really girly designs or isn't that your kind of style?
With love Melanie

Houden jullie van echte meisjesachtige creaties of is dat helemaal niets voor jou?
Liefs Melanie

vrijdag 24 september 2010

NFu-Oh - 52

Hi girls

Hallo meiden

I shopped way to much today! 1 pair black boots, 1 pair grey short boots, 3 tops, 2 skirts, 1 dress, 4 sweaters, 3 vests and 2 trousers. Oke I'm ready for winter! :D

Ik heb vandaag echt schandalig geshopt! 1 paar zwarte laarzen, 1 paar grijze korte laarsjes, 3 topjes, 2 rokjes, 1 jurkje, 4 truien, 3 vestjes en 2 broeken. Oke ik kan de winter in! :D

Did you every had the feeling that every was so beautiful and you wanted it so bad? Well try to resist the next lacquer:

Ook wel eens het gevoel gehad dat alles mooi was en je alles moest hebben? Nou probeer het volgende lakje maar eens te weerstaan:
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

This one is absolutely beautiful. In the bottle I thought that it would be a dark blue lacquer with green flakies, but is turned out to be a deep purple lacquer with flakies that turn blue and green. I wore this one for 5 days! Normal I remove the nailpolish after 1 or 2 days. This one is so amazing that you could stare at it for ages. Plus the application is really good. Plus after 3 coats is it opaque. Plus after 5 days nowhere a chip!

Deze is echt waanzinnig mooi. In het flesje dacht ik dat het een donker blauwe lak zou zijn met groene flakies, maar het bleek dat het een prachtige diep paarse lak is, met flakies die voornamelijk blauw en groen kleuren. Ik heb deze maar liefst 5 dagen gedragen! Kan je nagaan dat alles normaal na 1 of 2 dagen van mijn nagels verdwijnt. Deze is echt zo geweldig mooi dat je er continu naar kan blijven staren. Daar komt bij dat applicatie heel goed gaat. Na 3 coats is het echt dekkend. En na die 5 dagen nergens gechipt!

The only negative point is removing, that is just terrible. But since I use the method with the aluminium foil it is just a piece of cake. Read my latest post for the tutorial.

Het enige is het verwijderen, dat is gewoon lastig. Maar ik gebruik sinds kort de methode met het aluminium folie en dat werkt super goed. Lees in mijn vorige post hoe het werkt.

Now I'm going to the hairdresser. And then I am ready for the fall/winter!
With love Melanie

Nu ga ik naar de kapper eventjes mijn coupe bij laten knippen. En dan ben ik klaar voor de herfst/winter!
Liefs Melanie

donderdag 23 september 2010

Zoya - Raine

Hi everyone

Hoi allemaal

What a busy week! Tomorrow nice shopping to recover from all the hard work. Today I woud like to show you a lacquer that is not super interesting on itself, but it is so cool over other nailpolishes.
Zoya - Raine:


Wat een drukke week zeg! Morgen lekker shoppen om bij te komen. Vandaag wil ik jullie graag een lakje laten zien wat op zichzelf niet ech super interessant is, maar wel over andere heen. Zoya - Raine:
On the photo 4 coats, click to enlarge.

Op de foto 4 coats, klik om te vergroten.

Ofcourse this one isn't opaque, because it is a real sheer. I wanted to show you girls this because you can see how cool pink, purple, gold this shade is. If you put this on on other lacquers it really give an extra demension. Super hot. I wear now 4 coats to show the effect, but on another lacquer you just need 1 coat to make it shine!

Dit dekt natuurlijk voor geen meter, maar daarom is het ook een echte sheer. Ik wilde deze laten zien zodat je duidelijk kan zien dat er een super gave roze, paarse goude glans over valt. Als je dit op andere lakjes doet geeft dit echt een extra dimensie. Super gaaf. Ik heb nu 4 coats gebruikt om het effect aan te tonen, maar je hebt over een ander lakje maar 1 coat nodig om het te laten schitteren!

I know that most people don't like sheers so much, but I really think you should have this. Soon I will show you how it looks on other nailpolishes.
I will paint my nails now for tonight.
With love Melanie


Sheers zijn meestal niet zo 'in', maar ik vind dit echt een aanrader. Binnenkort zal ik laten zien hoe het er over andere lakjes uit ziet.
Nu eventjes mijn nagels doen voor vanavond.
Liefs Melanie

dinsdag 21 september 2010

Essence - Movie Star

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

I have to go in a few minutes to the gym, so a short post today. Ofcourse I wanted to show you the last lacquer that you can win with my giveaway Essence - Movie Star:

Ik moet zo direct naar de sporthal, dus eventjes een kort berichtje vandaag. Uiteraard wilde ik jullie ook het laatste lakje laten zien wat jullie kunnen winnen met mijn giveaway Essence - Movie Star:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Here started my love for grey nailpolish. Grey sound to my like sad, depressing, Dutch weather, blabla, but when I so this one of Essence in the store I bought it. Tja I have to find out sometime if grey is good on my or not?! And when I put in on I was super exciting, it is not depressing, it is more chic! It is more gentle then black, but is comes close to the hot Vampy colors. Absolutely now!

Hiermee is mijn liefde voor grijze nagllak begonnen. Grijs klinkt mij in de oren als triest, deprimerend, Nederlands weer, blabla, maar toen ik hem van Essence zag staan nam ik hem toch maar mee. Tja ik moet toch eens uitvinden of grijs mij staat of niet?! En toen ik hem op deed ik was echt super enthousiast, helemaal niet deprimerend, zelfs een beetje chic! Het is wat milder dan echt zwart, maar het kom dicht bij alle Vampy kleuren. Helemaal in nu!

So enter my giveaway (click here) and win this hot nailpolish!
With love Melanie


Dus schrijf je in voor mijn giveaway (klik hier) en win deze gave lak!
Liefs Melanie

Giveaway By Linnie's Favorites

Hi girls

Hoi meiden

Visit this giveaway it's for her birthday
www.linnieke.com

Bezoek deze giveaway het is voor haar verjaardag www.linnieke.com

With love Melanie

Liefs Melanie

Giveaway by Konad Addict

Good morning everyone

Goedemorgen allemaal

Check out this nice giveaway by Konad Addict at www.konadnails.blogspot.com

Kijk eens naar deze leuke giveaway van Konad Addict op www.konadnails.blogspot.com

With love Melanie

Liefs Melanie

maandag 20 september 2010

Essence - Break Through

Hi ladies

Hoi meiden

This day went so fast and I have the feeling that I haven't done so much. I read some stuff, I've been to the university, I painted some nailwheels.

Ik heb het gevoel dat de dag echt voorbij gevlogen is en dat ik helemaal niet zoveel heb kunnen doen. Ik heb het een en ander gelezen, ben naar de universiteit geweest en ik wat nagelwielen gelakt.

Today a lacquer that is also in my giveaway (it's another bottle) Break Through:

Vandaag nog een lakje wat ook in mijn giveaway zit (dat is dus een ander flesje). Break Through:

On the photo 2 coats, click to enlarge.

Op de foto 2 coats, klik om te vergroten.

Is this going to be my break through? :D
Would be fun, but not necessary. My blog is my hobby and I love doing my nails and make them beautiful with thousands of colors.


Wordt dit mijn doorbraak? :D
Zou wel grappig zijn, maar het is niet nodig. Mijn blog is gewoon een hobby opzich en ik hou dr gewoon van om mijn nagels op te vrolijken met duizenden kleurtjes.


I love this purple. It has got the regular advantages, only the brush isn't my favorite. But maybe that is just me.
I think that this is a must-have, because it is cheap and good quality. Absolutely when you start your collection!

Ik vind het zelf een hele mooie kleur paars. Het heeft de standaard voordelen, alleen het kwastje is nog steeds niet echt mijn favoriet. Maar wie weet ligt dat aan mij.
Ik vind dit echt een must-have, want het is goedkoop en van goede kwaliteit. Zeker als je je collectie gaat opzetten is dit een aanrader!


Check my giveaway!
I'll get some more tea.
With love Melanie


Check mijn giveaway!
Ik ga nog wat thee zetten.
Liefs Melanie

zondag 19 september 2010

Essence - Enchanted Fairy

Hi girls

Hoi meiden

Today I will talk about a request from Ivana. Nice that she was asking for this one, because this lacquer (other bottle) is also in my giveaway and I am super exciting about it!
Essence - Echanted Fairy


Vandaag zal ik een request behandelen van Ivana. Fijn dat ze er naar vroeg, want dit lakje
(ander flesje) zit ook in mijn giveaway en ik ben er zelf echt super enthousiast over!
Essence - Enchanted Fairy
1 coat on the photo, click to enlarge.

1 coat op de foto, klik om te vergroten.

Yes it's true! A one-coater of Essence. When I think of it, there are only positive points about this nailpolish. The brush looked different then normale, but maybe I have got that wrong. It is super easy to applie, and it dries super quick, but not to quick. It has got a wonderful shine. And then the ultimate test it is protected against bumps, I wore this during my gymnastic classes and it was still perfect when I came home.

Ja jullie zien het goed! Een one-coater van Essence. Eigenlijk zitten er alleen maar plus punten aan dit lakje. Het kwastje leek iets anders dan voorheen, maar misschien lag dat aan mij. Het is dus super makkelijk aan te brengen, dan droogt het ook heel snel, maar niet te snel. Het heeft een prachtige glans. En daar komt nog bovenop dat ie echt goed bestand is tegen stootjes, ik heb hem gedragen tijdens mijn gymlessen en dat is toch wel de ultieme test. En er was niets gaan bladderen.

Yes I am very happy with this, so I should say do you like it as much as I do, enter my giveaway (click here) to win this one!
With love Melanie


Ja ik ben hier echt heel erg blij mee, dus ik zou zeggen lijkt dit je nu ook zo'n mooi lakje, doe dan mee mijn mijn giveaway (klik hier) om deze te winnen!
Liefs Melanie

zaterdag 18 september 2010

MY GIVEAWAY 100 Followers - CLOSED

Closed/Gesloten

Hi dear followers

Hoi lieve volgers

As you can see I have more then 100 followers! I like this so much! And to thank you all for your support when I was just starting my blog I host a little giveaway!

Zoals jullie zien heb ik ondertussen meer dan 100 volgers! Dit vind ik zo ontzettend leuk! En om jullie te bedanken voor jullie support tijdens het opzetten van mijn blog houdt ik een kleine giveaway!

I especially choose for the lacquers above for you ladies:
Essence - Movie Star (this lacquer started my love for grey nailpolish)
Essence - Enchanted Fairy (this lacquer is the one I am the most pleased about of Essence)
Essence - Break Through (this is the most beautiful purple of Essence)


Ik heb de bovenstaande lakjes speciaal voor jullie uitgekozen:
Essence - Movie Star (dit lakje was het begin van mijn liefde voor grijze nagellak)
Essence - Enchanted Fairy (dit is het lakje waar ik het meest tevreden over ben van Essence)
Essence - Break Through (dit vind ik de mooiste paars van Essence)

The rules:
1. You need to be a follower
2. New followers are welcome too
3. On oktober 18 the giveaway will be closed
4. There will be 1 winner that is selected by random.org
5. If the winner can't be reached there will be selected another winner by random.org
6. International


Enter:
1. Leave a comment with how you follow me, your name and your e-mailadress (1 entrie)

2. Place my blog into your blogroll (at link) (1 entrie)
3. Write a post on your blog about my giveaway (at link) (2 entries) + photo (1 entrie)

4. If you answer right: What is my favorite color? (1 entrie)
5. If you answer right: What is my favorite nailpolish brand? (1 entrie)
6. If you answer right: What is my other hobby next to nailpolish? (1 entrie)


De regels:
1. Je moet een volger zijn
2. Nieuwe volgers zijn ook welkom
3. Op 18 oktober wordt de giveaway gesloten
4. Er wordt 1 winnaar gekozen door middel van random.org
5. Als de winnaar niet te bereiken is wordt een nieuwe winnaar gekozen door middel van random.org
6. Internationaal


Meedoen:
1. Laat een comment achter met daarin hoe je mij volgt, je naam en je e-mail adres (1 entrie)

2. Plaats mijn blog in je blogroll (sluit een link bij)(1 entrie)
3. Plaats een post op je blog over mijn giveaway (sluit een link bij)(2 entrie) + foto (1 entrie)

4. Als je goed beantwoord: Wat is mijn favoriete kleur? (1 entrie)
5. Als je goed beantwoord: Wat is mijn favoriete nagellak merk? (1 entrie)
6. Als je goed beantwoord: Wat is mijn hobby naast nagellak? (1 entrie)


Totally you can have 8 entries!

In totaal kan je dus 8 entries krijgen!

I hope you all want to celebrate this event with me and I am very curious who will be the lucky winner! I am looking forward to your reactions!
With love Melanie


Ik hoop dat jullie dit allemaal met mij willen vieren en ik ben benieuwd wie de gelukkig winnaar wordt! Ik kijk uit naar jullie reacties!
Liefs Melanie

Claire's Cosmetics - Peaceful / Confident

Hi everyone

Hoi allemaal

Yes yes, we are almost there! Just 3 new followers and then my giveaway will start!

Jaja we zijn er bijna! Nog maar 3 volgers erbij en dan gaat de giveaway van start!

Today I want to show you this pretty and funny lacquer. Some will notice it and for others it is totally new, but everybody has to admit that the principle is very fun:

Vandaag wil ik jullie graag dit ontzettend leuke lakje laten zien. Sommige zullen er allang bekend mee zijn, voor andere is het totaal nieuw, maar iedereen moet toegeven dat het principe erg leuk bedacht is:
On the photo 2 coats, click to enlarge.

Op de foto 2 coats, klik om te vergroten.

As you can see the tip of my nails are in a different color then the rest of my nail. This is because of a nice trick in the Moodpolishes of Claire's Cosmetics. It works very simple, everything that is warm turns light turquoise/green and everything that is cold turns dark turquoise/blue. Your nail-bed is always warmer because of the body heat and the free tip will be colder and this is how the effect works.

Zoals jullie zien is het uiteinde van mn nagel anders van kleur dan de rest van mijn nagel. Nou dit wordt veroorzaakt door een leuk snufje wat verwerkt is in de Moodpolishes van Claire's Cosmetics. Het werkt heel simpel, alles wat warm is neemt de licht turkooise/groene kleur aan en alles wat koud is wordt donker turkoois/blauw. Het nagelbed is natuurlijk door lichaamswarmte altijd warmer dan de vrije tip en zo ontstaat het effect.

I think it is really funny and I would like to have them all, but at this moment I only have this one.

Ik vind het erg grappig en ik wil ze graag allemaal hebben, maar momenteel heb ik alleen deze in mijn bezit.

Advantages. It is original. It is a nice color combinatio. It is a fun bottle. It is easy to remove.

Voordelen op een rijtje. Het is origineel. Het is een leuke kleurencombinatie. Het is een grappig flesje. Het is makkelijk te verwijderen.

Disadvantages. It is a weird structure and it doesn't applie nicely. Topcoat is a must have. Enoying brush. Effect isn't visible when you have short nails.

Nadelen op een rijtje. Het is een vreemde structuur en smeert niet echt lekker. Topcoat vereist. Irritant kwastje. Effect is niet zichtbaar bij korte nagels.

That are many negative points, but the nice effect is special right and yes I way buy it again. And so I want them all from this collection.

Dat zijn best wat nadelen, maar het leuke effect weegt wel zwaar natuurlijk en dus zou ik het ook weer opnieuw kopen. En dus ook alle andere uit de collectie.

Have a nice weekend!
With love Melanie


Fijn weekend allemaal!
Liefs Melanie

Giveaway By Necessary Nails

Goodmorning girls

Goedemorgen meiden

I just woke up and I ran into this nice giveaway with Essie and Revlon! Click: www.necessary-nails.blogspot.com

Net nadat ik opstond kwam ik deze leuke giveaway tegen met onder andere Essie en Revlon! Klik: www.necessary-nails.blogspot.com

With love Melanie

Liefs Melanie

vrijdag 17 september 2010

China Glaze - Prize Winning Mare

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

So you noticed tuesday, wednesday and thursday are days that sometimes I don't have a second free time to write on my blog. But then always comes friday and then I can post almost always.

Zoals jullie misschien wel gemerkt hebben zijn dinsdag woensdag en donderdag de dagen waarop ik soms gewoon geen enkele seconde vrij ben om te bloggen. Maar gelukkig komt dan altijd weer de vrijdag waar ik praktisch altijd kan posten.

Today I want to show you a lacquer that at the first wasn't on my wishlist, but I could get it very simple and so I tried it out, and it turned out: My love for brown nailpolishes had started with this one:

Vandaag wil ik graag een lakje aan jullie laten zien die in de eerste instantie niet op mijn verlanglijst stond, maar toen ik er simpel aan kon komen toch maar geprobeerd, en wat bleek: mijn liefde voor bruine nagellak is begonnen met deze:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I have to start with not 'all' the brown nailpolishes are pretty. Brown is a difficult color because it has to match with your skintone otherwise it will be very weird (and ugly). How do you find out the fastest way? Just try, even when the bottle doesn't look interesting, on your nails it can be very different. This can be very nice with a nice fall look.

Nu moet ik meteen zeggen dat niet 'alle' bruine nagellak mooi is. Bruin is echt wel een beetje tricky het moet goed bij je huidskleur passen anders kan het er heel vreemd (en lelijk) uit gaan zien. Hoe kom je het snelste er achter of het bij jou past? Gewoon uitproberen, want zelfs al ziet het flesje er niet zo interessant uit, op je nagel kan het een hele andere uitstraling krijgen. Dit kan bijvoorbeeld heel erg aanvullend werken op een mooie herfst look.

Like always the long brush of China Glaze is very helpfull. I am very happy about this. Very easy to applie. It's almost opaque in one layer, but to be sure I used a second layer. It dries very fast and is also fast and simple to remove.

Zoals ik van China Glaze, meestal, gewent ben is het kwastje lang en erg handig om te gebruiken. Hier ben ik echt heel tevreden over. Het aanbrengen is dan ook erg simpel. Het dekt bijna al bij de eerste laag, maar over de zekerheid heb ik er een tweede overheen gedaan. Droogt lekker snel en is ook weer snel en simpel te verwijderen.

There are thousands colors brown, but if you want to try brown, try this one. There is this glow that I can't describe very well, but it is so pretty. That makes this a special nailpolish.

Er zijn natuurlijk duizenden kleuren bruin, maar als je eens bruin wilt proberen, probeer deze dan maar eens. Er zit namelijk een gloed overheen die ik niet goed kan omschrijven, maar die wel erg mooi is. En dat maakt dit lakje vind ik zelf ook wel speciaal.

Still 12 days to vote and I need 9 followers till I start my giveaway!
With love Melanie


Nog 12 dagen om te stemmen en nog 9 volgers nodig voor mijn giveaway!
Liefs Melanie

dinsdag 14 september 2010

Tutorial - Glitter Removing

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

I have a very bad cold, but I heard alot of people have the same symptoms, but it is still enoying. I hope I feel better soon!

Ik ben super verkouden, maar ik hoor dat heel veel mensen er last van hebben, maar toch blijf ik het vervelend vinden. Hopen dat het snel over gaat!

For you in the meantime a tutorial for something that I really hated: removing glitters. O what a hell of a job! You know it? The ripped cottons, the glitters that go everywhere exept the way you want them to, cottons that stick to your nails, the time that your busy, and maybe the worst thing, for me, you don't use the glitter lacquers as many times as you would like it. And the are so beautiful that I would wear them daily. So here is the solution:

Voor jullie in de tussen tijd een tutorial voor iets waar ik zelf eerst echt een hekel aan had: Glitters verwijderen. Ow wat een hels karwei! Ken je dat? De gescheurde watjes, de glitters die overal en nergens komen waar je het absoluut niet wilt hebben, watjes die aan je nagels blijven plakken, de enorme tijd dat je er mee bezig bent, maar misschien wel het ergste het is een reden, voor mij, geweest om niet zo vaak glitterlakjes te gebruiken. En dat terwijl ze onwijs mooi zijn en ik ze dagelijks zou willen gebruiken. Daarom hier de oplossing:
Step 1:
Beautiful nails (O.P.I. - Mat As A Hatter). I took this one as an example because Iused 4 coats and it has got alot of glitters.


Stap 1:
Prachtig gelakte nagel (O.P.I. - Mat As A Hatter). Deze heb ik als voorbeeld genomen omdat ik hier 4 coats gebruikt heb en het super veel glitters bevat.


Step 2:
Cut a cotton in 2 or 4 pieces, depends how big your nail is. Make the cotton wet with nailpolish remover or aceton. Press this onto your nail and take care that it covers as much as posible.


Stap 2:
Knip een watje in 2 of 4 stukjes, ligt aan de grote van je nagel. De doordrenk deze met nagellak remover, of aceton. En druk deze op je gelakte nagel en zorg dat het zoveel mogelijk bedekt.


Step 3:
Cut pieces of aluminium foil of 5x5 or a little bigger. Wrap this around your finger and the cotton. Keep it there for 8-10 minutes.


Stap 3:
Knip stukjes aluminium folie ongeveer 5x5 of ietsje groter. En wikkel deze om je vinger en het watje heen. En houdt dit voor ongeveer 8-10 minuten.Step 4:
Remove the aluminium foil from your finger.
Push the cotton from your finger with a light pressure. (tip: push it in the direction to your tip not to you cuticle saves alot of work)
Remove the left over glitters with the cotton.


Stap 4:
Haal het aluminium folie van je vinger af.
Schuif het watje van je vinger af met een lichte druk. (tip: schuif het richting de tip in plaats van nagelriem scheelt hoop werk)
Verwijder met het watje de losse glitters.


You will see that there are a few glitters left and you can remove these with a new clean cotton and some nailpolish remover.

Je zal zien dat er nog wat restjes overblijven en deze verwijder je met behulp van een nieuw schoon watje en wat nagellak remover.

Does it save you work and time?
It really saves work, because you only have to cut some cottons and foil insted of 10x a fight with every nail.
And time? With this method I'm 10 minutes busy, I think that is a long time for removing if you compare it to other nailpolishes, but if I compare it with how much time I was busy with removing glitter nailpolishes, that could take forever! Plus that there would be alot of irritation! Now solved!


Scheelt het werk en tijd?
Nou het scheelt sowieso in werk, want je moet alleen eventjes wat watjes en folie knippen in plaats van 10x een gevecht aan te gaan met de glitters op elke nagel.
En tijd? Nou ik ben nu dus met verwijderen ongeveer 10 minuten bezig, dan vind ik best veel vergeleken met andere nagellaken, maar als ik het vergelijk met hoe ik glitters verwijderde, dat kon echt wel lang gaan duren! Plus dat er een berg irritatie bij kwam kijken! Nu opgelost!


So I say: try it, it is really a succes!
If you have any questions about it, feel free to mail me!
With love Melanie


Dus ik zeg: probeer het eens uit, het is echt een succes!
Als je er nog vragen over hebt mail me gerust!
Liefs Melanie

Giveaway By Painted Lady Fingers

Hi again

hoi nog een keer

I thought I was done for today, but this one is to good to let go! Click on www.paintedladyfingers.blogspot.com for huge prizes!

Ik dacht dat ik wel klaar was voor vandaag, maar deze is te goed om te laten lopen! Klik op www.paintedladyfingers.blogspot.com voor een reuze prijzenpakket!

With love Melanie

Liefs Melanie

Giveaway By Konad-Licious

Hi girls

Hey meiden

O I'm way too late to show you these nice giveaways, but if you are interested in breaking topcoats (o I know this sounds weird, but it's true:)) check out www.konadlicious.blogspot.com

Ow ik kom weer veel te laat aanzetten met leuke giveaways, maar als je geinteresseerd bent in van die topcoats die breken over je nagel (ow klinkt vreemd zo, maar het is wel zo :)) kijk dan op www.konadlicious.blogspot.com

With love Melanie

Liefs Melanie

Giveaway By Alice In Polishland

Hi everyone

Hoi allemaal

Tomorrow it is already ending, but check out www.aliceinpolishland.blogspot.com for a great giveaway!

Morgen loopt ie al af, maar nog eventjes snel een kijken nemen op www.aliceinpolishland.blogspot.com voor een onwijs gave giveaway!

With love Melanie

Liefs Melanie

maandag 13 september 2010

O.P.I. - Mat As A Hatter

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

Since yesterday I'm a little ill, but it is more a cold then real ill, but it is still enoying and it's makes me feel tired. Ofcourse in a time that I can't use it, but oke you can't choose when you become ill. This night I will sleep more hours and hopefully I feel way better tomorrow.

Sinds gisteren een beetje ziekjes, maar het is meer een verkoudheid dan echt ziek, maar dat is toch ook wel erg vervelend en vermoeiend. Uiteraard nu het juist niet uitkomt, maar goed dat heb je niet voor het kiezen. Vannacht eventjes een lang nachtje maken en hopelijk voel ik me morgen weer helemaal fit.

If you check out Swap/Sell, you can see that I have 8 beautiful Bourjois lacquers for sale or to swap. They are all brand new and I didn't even swatched them. So let me hear if you are interested.

Als jullie een kijkje nemen bij Swap/Sell, kan je zien dat ik 8 geweldig mooie Bourjois lakje verkoop of wil ruilen. Allemaal super nieuw en zelfs niet geswatched. Dus laat maar horen!

Last weekend I was wearing the next lacquer, everybody new where the teacher was going ;) Nobody could miss me :) O.P.I. Mat As A Hatter:

Afgelopen weekend had ik het volgende lakje op, dan wist iedereen meteen waar de juf was ;) Want missen kon je me absoluut niet :) O.P.I. Mat As A Hatter:
4 coats on the photo, click to enlarge.

4 coats op de foto, klik om te vergroten.

As you all know I teach ritmic gymnastics and last summer there was a girl who quit, but she trained for more then 5 years with me, so she was going to do something new. Logical. As a present she gave me a voucher so I could buy an O.P.I. lacquer and ofcourse I knew right at that moment which one it should be! Mat As A Hatter is just made for me, alot of glitter and the fun part is that it is really covering your nails plus that it isn't just silver but there is also red, pink, green, orange, gold really alot of colors! You need some time to applie this, but then you have a WOW result! It is absolutely not good for wearing while you have to work, but the most beautiful lacquers aren't.

Zoals jullie weten geef ik dus ritmische gymnastiek en afgelopen zomer was er een meisje dat stopte, maar ze had het echt al 5 jaar gedaan ofzo, dus ze was ook gewoon aan iets nieuws toe. Logisch. Maar ze gaf me als cadeautje een bon waar ik een O.P.I. lakje van kon kopen en uiteraard wist ik meteen welke ik het liefste wou! Mat As A Hatter is gewoon gemaakt voor mij, vol glitters en het leuke is dat ie echt helemaal dekt en dat de glitters niet alleen zilver zijn, maar ook rood, roze, groen, oranje, goud echt van alles zit er tussen! Je hebt wel eventjes de tijd nodig om het aan te brengen, maar kom op zeg, dan heb je ook echt wel wat! Het is niet zo geschikt voor op het werk, maar goed dat zijn de meeste mooie lakjes niet.

Problems with removing? Normally I HATE it to remove glitter nailpolishes and that was holding me back to use them. I read on a blog a little tric to make it easier, but it sounded like alot of work, but I was wearing here 4 coats and you can imagine that I didn't like to tear all my cottons with as result fluffy nails and glitters that are everywhere especially where you don't want them to be. And it worked! Wow I was so happy! I took pictures and I made a tutorial and I will post that tomorrow. So if you are curious about how you can remove very easy glitter lacquers, check my blog tomorrow!

Problemen met verwijderen? Normaal gesproken HAAT ik echt het verwijderen van glitterlakjes, en dat hield me ook wel een beetje tegen in het gebruik ervan. Ik had wel eens gelezen van een trucje om het makkelijker te maken, maar het leek me zo'n gedoe, maar goed je kan je voorstellen dat ik met 4 lagen van deze glitters toch wel iets simpelers wilde dan gescheurde watjes met als gevolg pluizige nagels en glitters die nog overal en nergens zitten. En het werkte! Wow wat was ik blij zeg! Ik heb meteen eventjes foto's gemaakt en er een tutorial van gemaakt die ik morgen zal posten. Dus ben je benieuwd hoe je simpel glitters verwijderd kom dan morgen nog eens terug!

O yes! I bought today the lacquers for my giveaway when I have 100 followers, I hope then come quickly so I can make someone happy with my giveaway!

Ow ja! Ik heb vandaag ook de lakjes gekocht voor mijn giveaway voor als ik 100 volgers heb, dus hopelijk komen die er snel bij, dan kan ik iemand blij maken met mijn giveaway!

I will not go to bed really late tonight.
So good night everyone!
With love Melanie


Ik ga het vanavond niet te laat maken.
Dus slaap lekker allemaal!
Liefs Melanie

zondag 12 september 2010

NFu-Oh - 51

Dear readers

Lieve lezers

Yes, it had to happen.. My favorite Strawberry Fields of China Glaze is replaced. This is absolutely my new favorite NFu-Oh - 51:

Ja het moest een keertje gebeuren he.. Mijn favoriet Strawberry Fields van China Glaze is van haar troon gestoten. En dit is absoluut de nieuwe favoriet NFu-Oh - 51:
On the photo 3 coats, click to enlarge.

Op de foto 3 coats, klik om te vergroten.

You have to enlarge this picture by clicking, because then you can see how pretty this one is. It is a dark purple lacquer with flakies that turn red, pink and gold. Just amazing! Simple to applie. Dries very quickly. And a super beautiful effect because of the flakies.

Deze moet je wel eventjes vergroten door er op te klikken, want dan kan je pas echt zien hoe waanzinnig ie is. Het is een donker paarse lak met flakies die rood, roze en goud kleuren. Echt prachtig! Het brengt heel makkelijk aan. Het droogt ook heel erg snel. En daar komt dat super mooie effect bij.

Downsides are 1. the price 2. removing.
But I saw a very good tutorial how you can remove glitter easily. I will try that tomorrow. And if it really works I will show you.


Een negatieve punten zijn 1. de prijs 2. het verwijderen.
Maar ik had laatst een hele mooie tutorial gezien hoe je simpel glitters kan verwijderen. Dat ga ik morgen maar eens testen. Als het echt werkt zal ik het ook zeker hier laten zien.

I have already more then 80 followers and almost 2000 views. So much fun to see that you like what I make!
Ik zit alweer over de 80 volgers en bijna 2000 views. Zo leuk om te zien dat jullie het leuk vinden!

Don't forget to vote, just 17 days for the results!
With love Melanie


Vergeet alleen niet te stemmen he, nog maar 17 dagen voor de uitslag!
Liefs Melanie

zaterdag 11 september 2010

O.P.I. Ate Berries In The Canaries + Nubar Hologram Glitter

Hi everyone

Hoi allemaal

This was my first week on the university again and we had to work pretty hard, that's why I couldn't post everyday. Today my girls were have a demonstration, very nice and we had fun, but I was so damn tired when I got home. So I'm not going to make this a long post.

Zo de studie is weer begonnen en het was meteen echt hard werken, vandaar dat ik de afgelopen dagen niet kon posten. Vandaag een demonstratie gehad met de meiden, altijd leuk en gezellig, maar ik was compleet gebroken toen ik thuis kwam. Dus ik ga het vandaag niet super lang maken.

I personally think this is a really good combination:

Ik vind het zelf een hele mooie combinatie:
Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

O.P.I. - Ate Berries In The Canaraies with layer of holographic glitter of Nubar - Hologram Glitter. I can watch this all the time :) What do you think about it?

O.P.I. - Ate Berries In The Canaries met een laagje holografische glitter van Nubar - Hologram Glitter. Ik kan hier echt lang naar kijken :) Wat vinden jullie ervan?

Have a nice evening.
With love Melanie


Fijne avond.
Liefs Melanie

woensdag 8 september 2010

M24 Little Pink Flowers

Hi ladies

Hoi dames

The rain is falling from the skies, but oke.. this is Holland. That's why I made this manicure to help me think back of a few weeks ago when we hade beautiful weather.

De regen komt weer met bakken uit de lucht vallen, maar goed ja.. dat is Nederland he. Daarom vandaag een manicure die een klein beetje helpt terug te denken aan het prachtige weer dat we een paar weken geleden nog hadden.Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

For this creation I used Rimmel - Ruby Me. Notice that you can't see anymore that the lacquer doesn't cover completely. Big advantage of stamping! I used my favorite stamping nailpolish Pastel Pink. This is my favorite because you can use it on many colors and also on red, it gives a red manicure a softer look, and I personally like that. Image plate M24 with the flower. And as finish ofcourse a topcoat.

Ik heb voor deze creatie Ruby Me van Rimmel gebruikt. Merk op dat het hier totaal niet opvalt dat het niet helemaal dekt. Groot voordeel van stempelen! Ik heb gebruik gemaakt van mijn favoriete stempel nagellak Pastel Pink. Deze is favoriet omdat je op vele kleuren kunt stempelen en dus ook op rood, waardoor het een wat zachtere uitstraling krijgt, en daar hou ik wel van. Verder heb ik image plate M24 gebruikt, uiteraard het bloemetje. En afgewerkt met een topcoat.

I will read some articles for my rescearch and this afternoon I'm going to the gym.
Enjoy your day.
With love Melanie

Ik ga nu nog wat artikelen lezen voor mijn onderzoek en vanmiddag weer naar de gymzaal.
Fijne dag allemaal.
Liefs Melanie

dinsdag 7 september 2010

O.P.I. - We'll Always Have Paris, Suede

Hi dear readers,

Hoi lieve lezers,

In the meantime I have 60 followers, so nice! And views from all over the planet, super nice. And to show you my appriciation I'll keep a Giveaway when I reached 100 followers. I only have to figure out how, but 99% sure that it will be international. That's the most fun! So invite everyone you know that might be interested!

Ondertussen alweer 60 volgers, hartstikke leuk! En views over alle continenten verspreid, ook super leuk. En om mijn waardering te uiten zal ik bij 100 volgers een Giveaway organiseren. Ik moet alleen nog wel eventjes uitzoeken hoe ik het precies ga doen, maar 99% zeker dat het internationaal wordt. Dat is toch wel het leukste! Dus nodig iedereen uit die je kent en die interesse hierin mocht hebben!

Today a lacquer that I was super entusiastic about, and after a while not anymore:

Vandaag een lakje waar ik super enthousiast over was, en vervolgens eigenlijk niet meer zo enthousiast over was:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Like I said, when I bought it I was very excited. I liked to structuur and it was original. You can apply it very easy, it dries in no time. Only positive point.
Why didn't I like it anymore after a while? Very simple, I think it is kind of boring. I don't know if matte/suede is my thing. But in the meantime it will be waiting in my reck, maybe there will be a time that I will love it again.


Zoals ik al zei toen ik hem net had was ik erg enthousiast. Ik vond de structuur interessant en origineel. En het smeert lekker, het droogt super snel. Nou ja allemaal positieve punten. Waarom vond ik het dan toch niet meer zo leuk? Heel simpel eigenlijk, ik vind hem zelf een beetje saaiig. Ik weet ook niet of matte/suede wel echt mijn ding is. Maar voorlopig staat ie nog in mijn rek, misschien komt er een tijd dat ik er weer van ga houden.

Take 2 seconds of your time to vote on my poll, then we can see at the end of the month what the favorite color is of my readers!
With love Melanie


Neem eventjes 2 tellen de tijd om te stemmen om mijn poll, dan kunnen we eind van de maand zien wat de favoriete kleur is van de meeste lezers!
Liefs Melanie

maandag 6 september 2010

Stamp Matching: Casuelle - 33

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

Today I had my first day again and not everything went as it should be but I'm happy and I'm looking forward to the next year.

Vandaag mijn eerste dag weer gehad en ondanks dat niet alles soepel verliep toch tevreden en ik heb er weer zin in.

Then last night, I thought, when I was half asleep, the subject 'Stamp Matching' is totally uneasy and unclarifying. I mean you can't find anything in that list. So tada :) new idea. I make the pages for collection and stamp matching the same. Click on collection to find swatches and click on stamp matching to find posts back about the stamping colors on all my nailpolishes, with ofcourse my opinion. The colors I have are: Black, Light Gray, Silver, White, Gold, Yellow, Pastel Orange, Red, Psyche Pink, Pink, Pastel Pink, Pastel Violet, Violet Pearl, Blue, Sky Pearl, Pastel Blue, Pop Green, Pastel Green, Apple Green, Green and Chocolate. There are more colors, but I don't think that they are interesting. So these are the colors that Iwill stamp for you on all my nailpolishes. It will be a huge work to do this, so I would be able to finish this quick.

Dan vannacht, ik bedacht me, toen ik half sliep, dat het kopje 'Stamp Matching' totaal onhandig en onoverzichtelijk was. Ik bedoel je kan met geen mogelijkheid daar iets vinden. Dus tada :) nieuw idee. Ik maak mijn collectie en stamp matching pagina gelijk. Bij de collectie kan je klik op het lakje en dan kan je de swatch terug vinden en bij de stamp matching kan je in een post terug vinden hoe alle kleuren er op staan, met mijn mening er uiteraard weer bij. De kleuren die ik heb zijn: Black, Light Gray, Silver, White, Gold, Yellow, Pastel Orange, Dark Orange, Red, Psyche Pink, Pink, Pastel Pink, Pastel Violet, Violet Pearl, Blue, Sky Pearl, Pastel Blue, Pop Green, Pastel Green, Green en Chocolate. Er bestaan nog meer kleuren, maar die vind ik niet interessant genoeg. Dus deze kleuren zal ik stempelen op al mijn kleuren nagellak. Je kan begrijpen dat dat een enorm karwei wordt, daarom zal het ook niet snel af zijn.

Please let me know how you feel about this new design, I think your opinion is really important.

Laat alsjeblieft weten hoe jullie deze nieuwe opzet vinden, ik vind jullie mening namelijk erg belangrijk.
Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

Black: Visible and good combination = ++
Light Gray: Visible and good combination = ++
Silver: Invisible and bad combination = --
White: Visbible and good combination = ++
Gold: Invisible and bad combination =
--
Yellow
: Visible and good combination =
++
Pastel Orange
: Invisible and bad combination =
--
Dark Orange
: Invisible and bad combination = --


Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

Red: Visible and bad combination = +/-
Psyche Pink
: Invisible and bad combination = --
Pink: Invisible and bad combination =
--
Pastel Pink
: Visible and good combination =
++
Pastel Violet
: Visible and good combination =
++
Violet Pearl
: Visible and good combination =
++
Blue
: Visible and good combination = ++
Sky Pearl: Visible and good combination = ++Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

Pastel Blue: Visible and good combination = ++
Pop Green
: Visible and good combination =
++
Pastel Green
: Visible and good combination = ++
Apple Green: Visible and bad combination =
+/-
Green
: Visible and bad combination = +/-
Chocolate: Visible and good combination =
++

I hope you think this is interesting and useful, but let me know I am very curious.
With love Melanie


Ik hoop dat jullie het interessant en handig vinden, maar laat het me maar horen ik ben erg benieuwd.
Liefs Melanie

zondag 5 september 2010

Giveaway By Ivana

Hi everyone

Hoi allemaal

Click here if you want to check out another giveaway, nice nice! www.zabranjeni-grad.blogspot.com

Klik hier als je naar nog een giveaway wilt gaan, leuk leuk! www.zabranjeni-grad.blogspot.com

With love Melanie

Liefs Melanie

M76 Bows A La Greece

Hi everyone

Hoi allemaal

Did you have enjoyed your sunday? I worked out some things and tomorrow my normal life will be back. But it will be different this year, first I have an internship and after I have to choose subjects that I will follow, this is ofcourse closer to my interests. I'm excited!

Fijne zondag gehad? Ik heb nog wat laatste dingetjes geregeld en morgen begint het normale leven weer. Al wordt het dit jaar wel iets anders, eerst moet ik stage lopen en daarna moet ik vakken volgen die ik zelf gekozen heb, dus deze liggen dichtbij mijn interesses. Ik ben benieuwd en ik heb er zin in!

Because I wanted to relive my holiday in Greece again, I made this manicure with Greek colors. I like that so much, the blue and white houses. I didn't make houses, but nice bows.

Om nog een keer heel eventjes van mijn vakantie te genieten in Griekenland had ik deze manicure gemaakt met de Griekse kleuren. Dat vind ik zo leuk hè aan Griekenland, die blauw witte huisjes. Ik heb hier dan alleen geen huisjes gemaakt maar leuke strikjes.

Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

I used Konad image plate M76. I totally recommend this to anyone. so many nice patterns. But you need a little bit taller nails, because the images are pretty big. I took the bow with the small things around it and I stamped with Konad White. That is a good suggestion too, because white matches alot of colors. As basis I used China Glaze Secret Peri-Wink-Le. Just love it. Color combination made me think of Greece.

Ik heb gebruik gemaakt van Konad image plate M76. Deze raadt ik echt aan iedereen aan, zulke leuke motiefjes. Je moet er alleen wel ietsje langere nagels voor hebben, anders passen ze er niet op. Dan heb ik natuurlijk het strikje met de frutseltjes er om heen gebruikt en gestempeld met Konad White. Dat is ook echt wel een aanrader, want wit past op vele kleuren. Als basislaag heb ik van China Glaze Secret Peri-Wink-Le gebruikt. Hou er gewoon van. Zo de Griekse sfeer gecreerd.

Do you love Greece as much as I do?
With love Melanie


Houden jullie ook zo van Griekenland als vakantieland?
Liefs Melanie

Giveaway By The Polish-Aholic

Hi everyone

Hoi iedereen

Yes another nice giveaway by www.thepolishaholic.com also a nice blog to read!

Ja hoor nog een leuke giveaway bij www.thepolishaholic.com ook een leuke blog om te lezen!

With love Melanie

Liefs Melanie

Giveaway By Painted Lady Fingers

Hi girls

Hoi meiden

Take a look at this blog
www.paintedladyfingers.blogspot.com nice giveaway!

Neem eens een kijkje op deze blog www.paintedladyfingers.blogspot.com leuke giveaway!

With love Melanie

Liefs Melanie

zaterdag 4 september 2010

Essence - Gold Rush

Hi everybody

Hoi allemaal

Vote on my my poll!

Stem allemaal op de poll!

What a day, today I had a course to learn how to school new teachers. It took the whole day and at the end I didn't really learned anything new. It became pretty quick boring, but oke I only have to do some assignments and then I'm done and then I can teach them and that's what matters in the end.

Zo wat een dag zeg, vandaag cursus gehad om nieuwe trainsters op te leiden. Het duurde de hele dag en ik heb eigenlijk niets nieuws geleerd. Dus dan wordt het al snel saai, maar goed nu nog wat opdrachten en dan is het klaar en dan mag ik ze begeleiden en daar gaat het uiteindelijk om.

Yesterday I bought some new lacquers from the city of Essence, just to try the new ones, But then I thought of how many I still have to show you, so today Gold Rush:

Ik had gisteren nog wat nieuwe lakjes mee genomen uit het dorp om gewoon eventjes uit te proberen en een groot aantal nieuwe van Essence, maar ik heb jullie nog lang niet al mijn Essence lakjes laten zien, daarom vandaag Gold Rush:

3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

I can be short about this, I love this one. Light gold color that match my skintone very well. I dries in no time, super efficient for stamping and it is still a very proper nailpolish.

Hier kan ik erg kort over zijn, ik vind hem namelijk super. Licht goude kleur die goed bij mijn huidskleur past. Droogt binnen no time, super geschikt om op te stempelen en geef toch een hele degelijke uitstraling.

I will visit a forum and make a diagram for my study and then read something and sleep.
Enjoy your weekend.
With love Melanie

Nu nog wat rondhangen op een forum en een schema maken voor mijn studie en dan lekker lezen en slapen.
Nog een fijn weekend.
Liefs Melanie

vrijdag 3 september 2010

Nubar - Green Tea

Good afternoon dear readers

Goedemiddag lieve lezers

Today I worked everything out for my internship, o it's going to be so cool. It took some time and effort to get an extern internship, but I'm 100% sure I have got the best of all!

Vandaag van alles geregeld voor mijn stage, ow het wordt zo gaaf. Het kostte wat tijd en moeite om zelf een stage te regelen, maar ik weet 100% zeker dat ik een van de aller leukste stageplekken heb!

Tomorrow I have to follow a course about being a teacher for new teachers, but I don't really want to go, I'd rather teaching the girls tomorrow. But if I did this course I can teach new assistents and teachers how to give the gymnastic lessons and that part is not only very important, but it is very nice work. I like to show others what I'm passionate about.

Morgen een cursus volgen voor gym om begeleider te worden, eigenlijk niet zo'n zin, geef liever gewoon les. Maar als ik morgen gehad heb kan ik assistenten en nieuwe lesleiding begeleiden en dat is niet alleen belangrijk, maar ook nog eens leuk werk. Teminste ik vind het heel leuk om aan andere over te dragen wat mijn passie is.

Then now the passion of my dad: green tea.

Dan een passie van mijn vader: groene thee.

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

My dad loves green tea and that's why I think the name of this lacquer is kinda funny. 'Should be healthy ;)'.

Mijn vader is gek op groene thee en daarom vond ik de naam van dit lakje wel erg grappig. 'Zal wel gezond zijn ;)'.

If it is healthy, I doubt it, but it is a fantastic nailpolish. The color is nice green, but not to fiercely. It is very simple to applie and you don't really need a second coat, just to make it a little bit more neat. But with one coat it would be still great.

Of het gezond is, ik betwijfel het, maar het is in ieder geval vaan fantastische nagellak. De kleur is lekker groen, maar niet te fel. Is hartstikke simpel aan te brengen en de tweede laag is enkel om het even netjes af te werken, maar hij zou ook al met een laag goed kunnen zijn.

I like this color so much that I used it for my banner. :)

Ik vond hem zo leuk, en daarom heb ik hem ook gebruikt voor mijn banner. :)

What do you think of pastel colors? And which brands do you use for the best pastel colors?

Wat vinden jullie van pastel kleurtjes? En welk merk vinden jullie dat de beste pastel kleuren heeft?

Don't forget to vote!

Vergeet niet te stemmen op mijn poll!

Diner is ready!
Have a nice weekend!
With love Melanie

Eten is klaar!
Fijn weekend allemaal!
Liefs Melanie

woensdag 1 september 2010

Giveaway By Lacquer Ware For Tips And Toes

Hi everyone,

Hoi allemaal

Another blog that you should pay a visit for her giveaway: www.lacquerwarefortipsandtoes.blogspot.com

Nog een andere blog die je maar eens moet bezoeken voor haar giveaway: www.lacquerwarefortipsandtoes.blogspot.com

With love Melanie

Liefs Melanie

Giveaway By Nail Talez & More

Hi everybody

Hoi iedereen

Check out www.nailtalez.blogspot.com. Nice giveaway!

Je moet echt eventjes een kijkje nemen op www.nailtalez.blogspot.com . Leuke giveaway!

With love Melanie

Liefs Melanie