Volgers

dinsdag 31 augustus 2010

Poll #1

Hi everyone

Hoi allemaal

From now on I want to keep a poll to find out how my readers think about anything.

Vanaf nu wil ik graag elke maand een poll houden om te bepalen hoe mijn lezeressen over bepaalden zaken denken.

Ofcourse my blog is brand new so there are 14 people who voted this first time.

Natuurlijk is deze blog vrij nieuw en er hebben deze eerste keer op mijn poll 14 mensen gestemd.

The question was what is 'your favorite brand'. The results: on the first place China Glaze (64%), on the second place O.P.I. (29%) and on the third place Nubar (7%)

De vraag was wat 'je favoriete merk' is. Hieruit is gebleken dat op de eerste plaats China Glaze (64%) is geeindigd, op de tweede plaats O.P.I. (29%) en op de derde plaats Nubar (7%)

I completely agree with this, China Glaze is my favorite too.

Zelf kan ik me hier wel in vinden, China Glaze is namelijk ook mijn favoriet.

Thanks for voting. This afternoon I will open the new poll of the month. I'm curious for your opinions so let me know by voting!
With love Melanie

Dank je wel voor het stemmen. Ik zal vanmiddag de nieuwe poll van deze maand openen. Ik ben benieuwd naar jullie mening en laat het mij dus weten door te stemmen!
Liefs Melanie

Rimmel - Coralicious

Good afternoon everbody

Goedemiddag iedereen

Today is the start of my lessons, I'm very excited and I hope the girls are too. I hope we can make it a good and sportive year!

Vandaag beginnen mijn lessen weer, ik heb er super veel zin in en ik hoop de meiden ook. Dat we er maar een mooi sportief jaar van mogen maken!

When I saw that the Kruitvat was having a sale I thought, oke.. Rimmel lacquers for half the prize, that's real nice. I took 6 of them. One of them:

Toen ik in de uitverkoop langs de Kruitvat kwam dacht ik, ach Rimmel lakjes voor de helft van de prijs, dat is toch wel leuk. Dus toen heb ik er volgens mij 6 mee genomen. Waaronder deze:

On the photo 2 coats, click to enlarge.

Op de foto 2 coats, klik om te vergroten.

It's a coral color. On the photo it looks a little bit more dark then it is in real life, but you can see how bright it is. Like Ruby Me, it doesn't cover the nail complete, that's too bad. I have high expectations of Rimmel London and they aren't as good as you hope.

Het is een koraal-achtig kleurtje. Op de foto lijkt ie ietsje donkerder dan in het echt, maar het geeft wel een indruk hoe fel ie is. Net als bij Ruby Me dekt ie niet helemaal, en dat is wel erg jammer. Van Rimmel London heb ik dan toch wel hoge verwachtingen, maar die wordt niet waar gemaakt.

It is a color that I would like to wear, but with a Konad creation to cover the uncovered parts.

Het is wel een kleurtje wat ik zelf snel zou dragen, maar dan wel met een Konad creatie om dus te verbloemen dat ie niet helemaal dekt.

I have to sign my contract for my internship and after I'll have a fast diner and then to the gym.
Have a nice day!
With love Melanie


Straks contract ondertekenen voor mijn stage daarna snel eten en door naar de sporthal.
Fijne dag allemaal!
Liefs Melanie

maandag 30 augustus 2010

Artdeco - 210

Good morning everyone

Goeiemorgen allemaal

Really enoying, I get an error everytime I want to follow a blog. I think the problem is the internet itself.. But it's still enoying.

Echt irritant, op een of andere manier krijg ik steeds een foutmelding als ik iemands volger wil worden. Ik geloof dat het gewoon aan de verbinding ligt... maar het blijft vervelend.

The rain won't stop, the water was so high last week that it came over the sidewalk. It went down this morning. So strange, out of nothing it comes and goes, the rain.. ridiculous..

De regen stopt hier maar niet, het water stond vannacht hier zo hoog dat het over de stoeprand liep. Maar het is gelukkig weer gedaald. Maar echt apart, uit het niets begint het steeds keihard te regenen.. absurd..

Then a laquer what is ridiculous too, todat Artdeco:

Dan een lakje wat ook absurd is vandaag van Artdeco:

3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

Oke serious 1 coat was horrible, 2 much worse and when I put on the 3th coat it started to believe it would not become pretty. What a disaster. Pff there are less laquers of Artdeco that I like, but it's just so ugly. You can create a beautiful French Look, believe me: impossible! It doesn't applie nice, it doesn't dry good, it's totally ugly. It is one big disaster. Don't buy this one, waste of your money.

Oke serieus 1 coat was verschrikkelijk, 2 erger en bij 3 dacht ik nou dit wordt nooit meer wat. Wat een afgang zeg. Pff er zijn maar weinig lakjes van Artdeco die ik goed vind, maar dit is gewoon zo lelijk. Je zou hiermee een mooie French Look kunnen creeeren, geloof me: onmogelijk! Het smeert niet lekker, het droogt niet goed, het staat voor geen meter. Het is gewoon een grote ramp. Niet aanschaffen, puur zonde van je geld.

What is a laquer that you thought it would be oke, but then it turned out very bad?

Wat is een lakje waarvan jullie dachten dat het wel oke zou zijn en dat bleek dat het zo gigantisch tegenviel?

Curious to you reactions.
With love Melanie


Benieuwd naar jullie reacties.
Liefs Melanie

zaterdag 28 augustus 2010

China Glaze - Secret Peri-Wink-Le

Hi girls

Hoi meiden

What a days! Yesterday and the day before yesterday I had to take interviews through the whole country, but because of the rain it was very scary to drive on the highway. I could barely see sometime. That night I saw on the new that there were part of the country who had even more trouble with the rain, but I thought it was creepy. The water in the pond near us kept rising, and what if there would be too much water? But this afternoon the waterlevel was back to normal, no drama.

Wat een dagen zeg! Eergisteren en gisteren moest ik de weg op voor interviews door het hele land, maar door de regen was het echt eng op de snelwegen. Je kon echt amper wat zien. Savonds op het nieuws zag ik dat het in delen van het land nog veel erger was geweest, maar ik vond het best wel eng zo. Het water in de grote vijver voor ons bleef ook maar stijgen, en ja als ie overloopt.. wat dan? Maar goed het water stond vanmiddag weer op het normale peil dus geen drama gelukkig.

Today was our season opening for the selection group. There are now 24 girls and we went swimming what all of them and play funny games and had a nice lunch. Big succes! I'm really tired right now, because especially the little ones need attention all the time. But it went very well. And now I'm hoping for a very nice, good and sportive season!

Vandaag was de seizoens opening voor de wedstrijdgroep. Zijn nu 24 meiden en we gingen lekker zwemmen met z'n alle en spelletjes doen en lekker eten tussendoor. Groot succes! Ben nu wel echt gebroken, want vooral op die kleintjes moet je met zwemmen natuurlijk goed letten. Maar alles goed prima verlopen. En nu hopen op een heel leuk, goed en vooral sportief seizoen!

I was wearing Pool Party, but that one didn't survive our swim adventure and that's why I turned it into Secret Peri-Wink-Le. And I love it!

Ik had vandaag nog Pool Party op, maar die heeft het zwemavontuur niet overleefd en daarom draag ik nu Secret Peri-Wink-Le. En ik hou er van!

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This one was very high on my wishlist and I bought it in my first China Glaze order. And this one didn't dissappoint me at all. Beautiful cream structure, not to watery, not to inflexibel, exactly right. This is a gorgeous demin blue / lavender blue color. They I love it. It is not a regular color like pink or red, still love them too, but this is something that people notice, but it will match very well with jeans and then it completes your look.

Deze stond erg hoog op mijn verlanglijstje en zat dus ook bij mijn eerste China Glaze bestelling. En deze stelde me op geen enkel punt teleur. Mooie cream structuur, niet te waterig, nie te stroperig, precies goed. Prachtige spijkerbroek blauw / lavendel kleur. Ja ik ben er echt gek op. Het is ook geen standaard kleur als roze en rood, maar ik ook van hou hoor, maar dit is gewoon iets wat opvalt, maar het matcht heel goed bij spijkerbroeken en dan vult het je look echt aan.

The removing part is very easy, even after 2 coats you need a just a little remover. I think doing my nails is the most fun part and the creations with Konad, but removing is just no fun. And then it is very nice when this part goes so easy.

Het verwijderen is ook echt heel simpel, zelfs na 2 lagen hoef je maar weinig remover te gebruiken. Ik vind het lakken altijd heel leuk en er de creaties met Konad op maken, maar er af halen is gewoon het minst leuke saaie gedeelte. En dan is het prettig als het zo makkelijk gaat als bij deze.

I want to wish my girls good luck and fun for the next season and I hope you're looking forward to it like myself. I also look forward to see my recreation and RG+ groups again. A few preparations and then I'm ready!
With love Melanie


Ik wil graag via deze weg al mijn meiden heel veel succes en plezier wensen en hopelijk hebben jullie net zoveel zin in het nieuwe seizoen als ikzelf. Ook kijk ik er weer naar uit om weer mijn recreatie en RG+ groepen weer te zien. Nog een paar laatste voorbereidingen en dan ben ik er helemaal klaar voor!
Liefs Melanie

donderdag 26 augustus 2010

Nubar - Hologram Glitter

Hi ladies

Hey meiden

I live near a pond and it's raining very fast that the transportsystem can't take it anymore and the water is rising and the rain just won't stop. Hmm.. I hope it will be oke...

Ik woon bij een vijver en het regent hier nu zo hard dat het afvoersysteem het niet meer aan kan en het water stijgt behoorlijk snel en het stopt ook maar gewoon niet. Hmm.. hoop dat het goed gaat...

I'll visit Lelystad for an interview for research and if I come home hopefully my order from Nailpolish Fashion arrived. Then I have all the special stamping nailpolishes that I want.

Ik ga straks eerst eventjes naar Lelystad om een interview af te nemen voor een onderzoek en als het goed is als ik thuis kom is mijn pakketje van Nailpolish Fashion er dan. Dan heb ik alle stempelnagellakken die ik graag wil hebben.

Do you love glitter? Well I do, execpt the removing part, but I love everything that shines ;) That's why I wanted to show you this one. The Holographic glitter laquer of Nubar:

Houden jullie ook zo van glitter? Nou ik wel, behalve het verwijderen dan, maar ik ben gek op alles wat glinstert ;) Daarom wilde ik jullie deze heel graag laten zien. De holografische glitterlak van Nubar:
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

How do you call a holographic glitter laquer? Eumh.. Hologram Glitter :p it is not really original, but you know what you put on to your nails. Is it really holographic.. I doubt that, but it is a crazy pretty glitter that you can put on any nailpolish. I prefer creams, but I think you can use this one over any nailpolish. What I thing is a main point of a glitter laquer is that the glitters all spread even, and that is absolutely the case with this nailpolish. On this point I would reward with a 10. Removing is oke, especially when you compare it to other glitter nailpolishes.

Hoe noem je een holografische glitter lak? Nou eumh.. Hologram Glitter :p aan de originaliteit ontbreekt het hier iets, maar je weet wel duidelijk wat je op je nagels smeert. Of ie echt holografisch is betwijfel ik alleen heel erg, maar het is een waanzinnig mooie glitter die echt over alle soorten lak kan. Ik prefereer zelf vooral cremes maar volgens mij is dit over alle lakken wel te gebruiken. Wat ik een heel belangrijk punt is van een glitter lak is dat de glitters mooi egaal verspreiden, en dat is hier absoluut het geval. Op dat punt zou ik hem ook echt beoordelen met een 10. Verwijderen is best oke, in ieder geval als je het vergelijkt met andere glitter lakken.

Overall, it is not really holographic, but on all the other points this one scores high.
A keeper!
With love Melanie


Dus overall, het is niet echt holografisch, maar verder scoort deze op alle punten erg hoog. Aanrader dus!
Liefs Melanie

woensdag 25 augustus 2010

O.P.I. Ate Berries In The Canaries

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

Last night there were alot of new followers for my blog I hope you can find what you are looking for. Alot of foreign readers, a bigger reason to write everything in English. I like it to read your reactions, comments, tips and stories. I will try my best to keep up with reading all your blogs. Very nice!

Ik heb vannacht een hoop nieuwe volgers mogen verwelkomen ik hoop dat jullie hier vinden waar jullie voor zoeken. Veel buitenlandse lezeressen, dus een reden meer om ook in het Engels te blijven schrijven. Ik vind het heel leuk om jullie reacties, opmerkingen, tips en verhalen te horen lezen. Dus ik zal ook zoveel mogelijk proberen jullie blogs bij te houden. Erg leuk!

Today I received my order from Transdesign and ofcourse I tried them all out. And they are fabulous and what I like is that sometimes you have seen 100 swatches and they can still be that bit different. For example it turned out that I like 'It's Not Rocket Science' of Orly much more then I thought I would and in this sense Essie was alot less interesting. But that's for later.

Dan heb ik vandaag mijn bestelling binnen gekregen van Transdesign en ik heb ze natuurlijk allemaal eventjes stiekem uitgeprobeerd. En ze zijn allemaal fantastisch en wat ik zo leuk vind is dat, ook al heb je 100 swatches bekeken sommige toch nog anders blijken te zijn. Zo vind ik 'It's Not Rocket Science' van Orly veel leuker dan ik had verwacht en in die zin was Essie een stuk minder interessant. Maar daarover later meer.

This afternoon my mom called that she saw nice lingerie, so I jumped on my bike. And yes there were some super cool beautiful sexy Marlies Dekkers lingerie :) I tried on practically everything and yes.. so many nice stuff! The prize is only killing. But the saleslady gave me a special prize, great service overthere! Now I own 5 Marlies Dekkers! Woohoo!

Ook belde mijn moeder dat ze leuke lingerie had gezien in het dorp, dus ik op mijn fietsje er heen. En inderdaad super gave mooie sexy Marlies Dekkers setjes :) Ik heb praktisch alles wel gepast en ja.. zoveel leuks! Maar de prijs is echt killing. Maar de verkoopster kon wel wat van de prijs afhalen, echt een geweldige service daar! Nu dus 5 nieuwe Marlies Dekkers setjes! Woohoo!

Enough about lingerie and back to the nailpolish:

Genoeg lingerie en weer terug naar de nagellak:
On the photo 2 coats, click to enlarge.

Op de foto 2 coats, klik om te vergroten.

I wanted this one so bad that I bought it for the full prize in Holland. Stupid.. because for the same prize it could bought 4 in de USA. Greed.. greed.. But it was exactly as I expected it to be and it's totally worth the prize. it's a sort of mix between purple and pink, but more purple I think.. It's a gorgeous cream that is very easy to apply and also easy to remove. I used Nubar Hologram Glitter on it and that was a big succes. Stamping nailart is totally fine on this one and you can you many colors.

Ik wilde deze zo graag hebben, dat ik hem gewoon voor de volle prijs in Nederland heb gekocht. Dom eigenlijk want voor die prijs en ietsje langer wachten had ik er 4 kunnen hebben uit de VS. Zucht.. hebzucht he.. Maar gelukkig was ie ook precies zoals ik verwacht had en dan is het de prijs toch wel waard. Het is een soort ja.. mix van paars en roze, maar toch meer paars denk ik.. In ieder geval het is een prachtige creme die erg makkelijk aan te brengen is en makkelijk verwijderd kan worden. Ik had zelf nog Nubar Hologram Glitter er over heen gedaan en dat was ook een groot succes. Er kan ook prima op gestempeld worden en met relatief veel verschillende stempel kleuren.

What do you think about Ate Berries In The Canaries?
And do you buy sometimes nailpolishes because they have cute name? :p *guilty*


Wat vinden jullie van Ate Berries In The Canaries?
En laten jullie je ook wel eens meeslepen door die schattige naampjes? :p *schuldig*

I will paint my nails with Pool Party of China Glaze, tonight I have a meeting so I will distract everbody ;)
Nice evening to you all.
With love Melanie


Ik ga nu mijn nagels lakken met Pool Party van China Glaze, vanavond vergadering dus ik ga lekker iedereen afleiden ;)
Fijne avond nog.
Liefs Melanie

dinsdag 24 augustus 2010

M35 Frog Spots

Hi girls

Hoi meiden

Today I received my image plates from France and I try a few and they worked out very well. Tomorrow I expect my order from Fransdesign and the day after tomorrow my order from Nailpolish Fashion. Nice nice nice!

Vandaag heb ik mijn images plates uit Frankrijk binnen gekregen en ik heb er eventjes een paar snel getest en ze lijken het allemaal goed te doen. Morgen verwacht ik mijn pakketje van Transdesign en overmorgen mijn bestelling van Nailpolish Fashion. Leuk leuk leuk :)

Today Konad:

Vandaag Konad:

Click on the photo to enlarge.

Klik op de foto om te vergroten.

This is what I like the most. Nice combinations of colors, with simple nailart. It doesn't take much time, it gives a nice result and it is not over the top.

Dit is wat ik eigenlijk wel het meest leuke vind. Leuke combinaties van kleuren vinden, met simpele nailart. Het kost weinig tijd, het geeft een leuk resultaat en het is niet al te flamboyant.

Here is used Essence Check Me Out, probabley my favorite Essence color. It is gorgeous green. On this I used Pop Green to make the bubbles with a little help of image plate M35.
Super simple and just that bit extra then just green nailpolish.

Hier heb ik Essence Check Me Out gebruikt, wellicht mijn favoriete Essence kleurtje. Het is echt prachtig groen. Hierop heb ik met Pop Green bubbeltjes op gestempeld van image plate M35. Super simpel en toch net dat beetje extra dan alleen groene nagellak.

I am going to read some stuff for my internship.
Nice evening.
With love Melanie

Nu ga ik vast wat dingetjes voor mijn stage lezen.
Fijne avond allemaal.
Liefs Melanie

Giveaway By Also Known As...

Hi everyone

Hoi allemaal

This cool giveaway from Also Known As... is worth your visit! Alot of prizes and these are really nice ones. Check out fast and who knows! For the conditions and the giveaway you have to visit www.kelliegonzo.blogspot.com

Deze gave giveaway van Also Known As... moet je echt eens bekijken! Veel prijzen en vooral ook leuke prijzen. Kijk snel en wie weet win je wat! Voor de voorwaarden en de giveaway moet je kijken op www.kelliegonzo.blogspot.com

Have fun.
With love Melanie


Veel plezier.
Liefs Melanie

maandag 23 augustus 2010

M72 Purple Holographic Scratches

Hi dear readers

Hallo lieve lezers

Yesterday on the birthdayparty of my uncle I did the nails of my cousin and her friends. one asked if I wanted to do the same on her birthdayparty. Too cute ofcourse, but maybe it is something to think serious about. I mean what is more fun for girls-girls then a makeup party with all your friends? :)

Gisteren op de verjaardag van mijn oom de nageltjes gedaan van mijn nichtje en vriendinnetjes. En eentje vroeg of ik dit wilde komen doen op haar partijtje. Te schattig natuurlijk, maar misschien wel iets om serieus over na te denken. Ik bedoel wat is er leuker voor meisjes-meisjes dan een optut partijtje met al je vriendinnetjes? :)

Today I made a nice Konad creation, I think it worked pretty well:

Vandaag heb ik een leuke Konad creatie gemaakt, ik vind hem zelf wel erg geslaagd:
Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

You need: M72, China Glaze IDK and Konad Stamping Nailpolish Violet Pearl. Ofcourse I sugget a basecoat and a topcoat.
What I like about the stripes/scratches is that it look like it is just freely painted on the nail and not stamped. You create a much more fun look and when you use a image. An idea is to, to make it even more fun, stamp this image in different angles, then you find out that not every line/scratch is in the same way on every nail. I didn't tried that out, but it's nice to try in the future.

Hiervoor heb je nodig: M72, China Glaze IDK en Konad Stamping Nailpolish Violet Pearl. Aan te raden is natuulijk altijd een basecoat en een topcoat.
Wat ik leuk vind aan het patroontje met de streepjes/krasjes is dat het lijkt alsof het er met de vrije hand op gekliederd is en niet gestempeld. Hierdoor krijg je een speelser effect dan wanneer je een afbeelding gebruikt bijvoorbeeld. Een idee hierbij is, om het nog speelser te laten lijken, om de afbeelding in verschillende hoeken op je nagel te stempelen, hierdoor zit niet elk krasje op de zelfde manier op elke nagel. Dat heb ik hier niet geprobeerd, maar dat is wel leuk om in te toekomst te proberen.

This afternoon I'll do the nails of my sister, but first I'm going to write down some dances in a special form for gymnastics.
If your holiday is already over I wish you luck with your school or work and if you're still free enjoy it!
With love Melanie

Vanmiddag ga ik de nagels van mijn zusje doen, maar eerst ga ik nog wat oefeningen op formulier zetten voor gym.
Als je vakantie al over is dan wens ik je veel succes op school of op je werk en heb je nog wel vakantie, geniet er nog maar eventjes lekker van!
Liefs Melanie

zondag 22 augustus 2010

Casuelle - 33

Goodmorning girls,

Goeiemorgen meiden,

Today a quicky, because I just heard that one of the dances I made is changed in the basics. If you don't know anything about ritmic gymnastics you might think that this is just silly talk, but in short the whole dance has to be made over. But there are places in the music that fits really well with the moves and now I have to change that and that is a difficult job to do.
But first I am going to my uncles birthday. I'll do the nails of my cousin and here friends.

Vandaag eventjes een korte swatch, want ik krijg net te horen dat er een oefening is veranderd qua basis elementen. Als je niets met ritmische gymnastiek te maken hebt zal dit wel gebrabbel voor je zijn, maar het houdt in het kort in dat de hele oefening opnieuw ingevuld moet worden. En omdat er dus op bepaalde muziek al een bepaald stukje dans is gemaakt is het echt lastig om hier wat anders op te verzinnen.
Maar straks eerst de verjaardag van mijn oom. De nageltjes van mn nichtje en d'r vriendinnetjes doen.


Now I would like to show you an unknown brand.
Casuelle:

Maar nu voor jullie eerst een onbekend merkje wat ik toch eventjes wilde laten zien.
Casuelle:

3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

Is there anyone who knows this brand? I get is a while a go and the bottle is in real pink foli. So I thought it would be like a neon pink. But a dissapointment, it turned out light pink. Not really nice. But after 3 coats it turned out to be a oke color. I don't know where you can buy this one, maybe on the internet?

Is er iemand bekend met dit merk? Ik heb het gekregen een poosje geleden en het flesje is bekleedt met een soort fel roze folie. Dus het leek eventjes alsof er een soort neon roze in zou zitten. Maar na een teleurstelling, bleek dat het lichtrozig was. Niet echt dat je zegt waanzinnig. Maar het is opzich na 3 laagjes wel een aardig kleurtje. Ik zou niet weten waar je het kan kopen, misschien op internet?

I am very curious how you guys think about less famous brands? Do you have many or don't you even think about it? And which kind of brands do you have?

Ik ben benieuwd wat vinden jullie van minder bekende merken? Hebben jullie er veel in huis of is er geen haar op je hoofd die daar aan denkt? En wat voor een merken, of merkloze nagellakken heb je dan?

I'm going to change for the birthday.
Have a nice sunday!
With love Melanie

Ik ga eventjes omkleden voor de verjaardag.
Fijne zondag!
Liefs Melanie

zaterdag 21 augustus 2010

Rimmel - Ruby Me

Hi everybody

Hallo allemaal

Unfortunately I didn't get anything from my orders already..

Helaas nog niets binnen van geen van mijn bestellingen..

But I would like to talk about a georeous color of Rimmel:

Maar ik wilde wel graag vandaag een fantastisch kleurtje bespreken van Rimmel:

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

When I saw it I knew I had to take it, what a georgeous red! But probably you have seen it already, it doesn't cover... I used 2 coats, but maybe that it will be a little bit better when you use a third coat, but I doubt that.
The color is magical beautiful, but if you still see your nailline, that makes it a really big negative point.
What nice is to say, that Rimmel has got brushes that are thick and big so you can laquer your nail in one time. I think it is a good idea. I was surprised that it was still nice to do difficult places and that your finger won't be laquered.

Toen ik deze zag staan moest ik hem gewoon hebben, wat een geweldig mooie kleur rood! Maar waarschijnlijk heb je het al gezien, hij dekt niet.. ik heb er nu 2 coats op gedaan, misschien dat het nog iets beter wordt met een derde, maar dat betwijfel ik.
De kleur is magisch mooi, maar als het niet dekt is dat toch een enorm minpunt.
Wat wel leuk is om te vermelden, Rimmel heeft de kwastjes heel dik en groot gemaakt zodat je je nagel eigenlijk in een keer helemaal lakt. Ik vind het wel handig. Wat me mee viel is dat je ook makkelijk nog bij overgeslagen plekjes komt en dat dan niet je vinger meteen onder de lak zit.


My attitude is generally positve, but if it would be better at the covering it would be one of my favorites.
With love Melanie

Mijn oordeel is dus overwegend positief, maar als ie dekkend was geweest dan had ie tot mijn favorieten behoort.
Liefs Melanie

vrijdag 20 augustus 2010

M55 Strawberry and Apple Fields

Good afternoon everyone

Goedemiddag allemaal

I noticed that my blog had already 1000 views. And that for a topic that is just about nailpolish.. Very nice! Now I have still vacation and I have plenty of time to write, but I will keep doing this when my study started again, because it is so much fun to do and read your reactions.

Ik zie net dat mijn blog alweer 1000 keer bekeken is. En dat voor iets wat gewoon over nagellak gaat... Erg leuk! Nu heb ik nog vakantie en dan heb ik elke dag veel tijd om te schrijven, maar ik ga het absoluut bij houden als mijn studie ook weer begint, want het is gewoon erg leuk om te doen en jullie reacties te lezen.

Yesterday I saw the author from
http://www.miranniesnails.blogspot.com/ and I bought 6 laquers from her, one of them is a Mood Nailpolish of Claire's. I also ordered 4 stamping nailpolishes, 1 color club and 1 zoya. yep.. shopping spree ;)

Gisteren bij de schrijfster van http://www.miranniesnails.blogspot.com/ geweest en ik heb 6 lakjes van haar overgenomen, waaronder een Mood Nailpolish van Claire's. Ook heb ik nog 4 stempelnagellakken besteld, 1 color club en 1 zoya. Jaja.. koop woede ;)

Today we have finaly a wonderful sunshine in Holland. So a manicure to match that.

Vandaag in Nederland eindelijk weer mooi zonnetje. Dus vandaar een zomerse manicure.
Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

For this manicure I used my favorite laquer from China Glaze Strawberry Fields. I love combinations with pink and yellow. That's why I choose for stamping nailpolish Yellow. Image plate M55 is really nice, nice pictures that really show off. The apples are too cute, so I used them. To make it not statically I stamped it different on every nail. Now you get a more interesting result, then when you stamp everytime in the middle. But that is the benefit of stamping nailart, you can do it how and where you want it.

Voor deze manicure heb ik gebruik gemaakt van mijn favoriete lakje China Glaze Strawberry Fields. Ik hou van combinaties van roze met geel. Daarom heb ik stempel nagellak Yellow hiervoor gebruikt. Image plate M55 vind ik echt een aanrader, leuke plaatjes die lekker opvallen. De appeltjes zijn echt te schattig en daarom heb ik die dan ook gebruikt. Om het niet te statisch te laten worden heb ik op elke nagel het anders gestempeld. Hierdoor krijg je een interessanter eind resultaat, dan wanneer je overal recht in het midden stempelt. Maar dat is dus een voordeel van stamping nailart, je kan het precies doen hoe en waar jij het wilt.

Nice day to you all.
With love Melanie

Fijne dag iedereen.
Liefs Melanie

donderdag 19 augustus 2010

China Glaze - Good Witch

Dear readers,

Lieve lezers,

As you can see :) TAADAA :) I finished my layout. What do you think about it? I wanted something prominent, but not to girly, but not something that would hurt your eyes if you read it. Because if I would have used my favorite colors then it would be all orange, pink and purple :p and this seems nice to me.
Note: My nails match with the color palette of my background :)

Zoals jullie zie :) TAADAA :) is de layout van mijn blog nu compleet. Wat vinden jullie ervan? Ik wilde iets lekker opvallends, maar niet te tuttig, maar ook niet dat je ogen pijn doen als je het leest. Want als ik mijn favoriete kleuren had gebruikt dan was het allemaal oranje, roze en paars geworden :p Dit leek me leuk.
Opmerking: Mijn nagels matchen met het kleuren palette van mijn achtergrond :)

Yesterday I orderd 6 images plates from the B, H and P collection. Fake ones, but they have nice images. Specially the full-nail-prints so I'll try them all for you. The lady said that I'll recieve them tomorrow or monday. Patience patience..

Gisteren heb ik nog 6 images plates besteld van de B, H en P collectie. Neppe dus, maar ze hebben leuke plaatjes. Vooral leuke full-nail-prints dus die ga ik allemaal uitproberen. De mevrouw zei dat ze morgen of maandag binnen zullen komen. Geduld geduld..

While waiting, a swatch of one of the laquers that I adore.
China Glaze Good Witch:

Tijdens het wachten eventjes een swatch van een van de lakjes die ik echt super vind.
China Glaze Good Witch:

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

It is a lot more decent then other nailpolishes, but it has got that little extra what makes me fall in love with it. There are a few conditions before you can like it: you need to like pink, also the lighter ones, you need to love glitters and you need to like decent colors. Because that's what this one is about. It applies very easy, dries in no-time and yes like I said before it is a decent glitter laquer. It's subtle, but for yourself it gives something extra. Perfect laquer to wear will working. This count for the most people, but when I go to my work, giving ritmic gymnastics, the girls are everytime checking out my manicure, they are curious about my crazy blasting colors / nailart ;) But if you have a normal job, this is an perfect nailpolish.

Het is een veel degelijker lakje dan vele andere, maar het heeft net wel dat beetje extra's waardoor ik er echt verliefd op ben geworden. Er zijn wel een paar voorwaarden om het leuk te vinden: je moet van roze houden, ook van lichtere roze, je moet van glitters houden en je moet degelijke kleurtjes mooi vinden. Want dat is het allemaal zeker. Het smeert fantastisch makkelijk, het droogt binnen no-time en ja wat ik al zei het is een degelijke glitter lak. Dus het is subtiel, maar vooral voor jezelf geeft het net iets extra's. Perfect lakje om op te doen tijdens het werk. Teminste, dat wil zeggen, voor de meeste mensen, want als ik naar mijn werk ga, ritmische gymnastiek geven, zijn die meiden alleen maar benieuwd wat voor een knallende gekke kleuren/nailart ik nu allemaal weer op heb ;) Maar mocht je nu een baan hebben waarbij dit wel uitmaakt, echt ideale nagellak.

I think I'll buy some more stamping nailpolishes and maybe I'll buy 1 or 2 nubars with it..
But I have to check which ones I would like..
With love Melanie

Ik denk dat ik straks nog wat stempel nagellakken koop en misschien 1 of 2 Nubars d'r bij.. Maar die moet ik dan nog eventjes uitzoeken..
Liefs Melanie

woensdag 18 augustus 2010

China Glaze Ruby Pumps - Gabrini 367

Dear readers,

Lieve lezers,

I finished my order and I changed my wishlist with all your tips and advices. Especially Space Cadet of Orly was a suggestion that has often been made, but that one isn't available at this moment at Trans Design. What I orderd:

Ik heb mijn bestelling geplaatst en ik heb mijn verlanglijstje toch aangepast op jullie tips en adviezen. Vooral Space Cadet van Orly werd aangeraden, maar die is momenteel niet te krijgen via Trans Design. Wat ik dan wel besteld heb:

China Glaze - Poolparty
China Glaze - Flipflop Fantasy
China Glaze - Sun Worshipper

Essie - Lily Pond

O.P.I. - DS Extravagance

Orly - Galaxy Girl
Orly - Out Of This World
Orly - Lunar Eclipse
Orly - It's Not Rocket Science

Ik ben erg benieuwd hoe ze zijn. Ik weet dat ik nog een week geduld moet hebben, maar het liefste zou ik ze morgen al binnen krijgen :)

For today a comparison:

Voor vandaag een vergelijking:

Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

My first comparison. The beauty Ruby Pumps, that I suggest to everyone next tot the cheap Gabrini 367 that I bought in a supermarket in Greece. It's difficult to make a good picuture of Ruby Pumps. But you can see the differences. Ruby Pumps is way darker, but it doesn't look like that when you look at the bottles. And the glitters in 367 are way bigger.

Mijn eerste vergelijking. De prachtige Ruby Pumps, die ik iedereen aanraad naast de goedkope Gabrini 367 die ik in een supermarkt in Griekenland heb gekocht. Ruby Pumps is erg lastig om vast te leggen. Maar hier kan je wel goed de verschillen zien. Ruby Pumps is vele malen donkerder, al lijkt dat niet zo als je de flesjes naast elkaar houdt. En de glitters in 367 zijn groter.

No dupes!

Geen dupes dus!

Now I am going to search for new image plates.
With love Melanie

Nu ga ik nog eens verder kijken voor nieuwe image plates.
Liefs Melanie

Giveaway By AllYouDesire

Hi everyone,

Hoi allemaal,

Nice thing to do todat is to check www.all-you-desire.com . The writer of the blog is going to have a giveaway because here blog exists for 1 year. It's about the whole set of the new collectie of China Glaze - Vintage Vixen. Really worth it. Till 31 of august. The rules and the conditions are on her blog.

Wat wel leuk is, is om eventjes een kijkje op http://www.all-you-desire.com/ . De schrijfster houdt een giveaway omdat haar blog 1 jaar bestaat. Het gaat om de hele set van de nieuwe collectie van China Glaze - Vintage Vixen. Echt de moeite waard. Tot 31 augustus mogelijk. De regels en voorwaarden staan op haar blog.

With love Melanie

Liefs Melanie

dinsdag 17 augustus 2010

Essence - What Do You Think

Hi everyone

Hallo allemaal

First, I'm sorry for the unannounced metamorphosis. I hate it when the layout of a blog is changed without a warning. But I was enthusiastic myself and so I wanted to make it matching and finish it before I could post again.
Now it shows what kind of messages I want to write. Joy, happiness, spring-feeling and special the passion for colors.
Soon there will be a little change in the background of the titel, but then I'm really finished. :)

Ten eerste sorry, voor de onaangekondigde metamorfose. Ik haat het zelf echt als een blog z'n hele layout veranderd zonder aankondiging. Maar ik was er zelf nogal enthousiast over en wilde het eerst mooi matchend en af maken voordat ik weer zou posten.
Het straalt nu in ieder geval uit wat ik wil overbrengen. Vreugde, vrolijkheid, lente-gevoel en vooral passie voor kleuren.
Er zal binnenkort nog iets veranderen aan het vlakje met de titel, maar dan ben ik echt klaar. :)

I promised that I would let you know what kind of order I had made, but I was doubting. There are so many choices. To motivate my self to stay focussed (study, gymnastics etc.). I may only order something if you did a very good job, and ofcourse I never know when that is going to happen, so then I start doubting which ones I want. I would like to try Essie, but I adore the new Orly collection, but I would also like to have some of the Neon colors of China Glaze. Or should I just buy Nubars... so many choices.. so many choises.. :P HELP

Ik zou jullie laten weten wat voor een bestelling ik had geplaatst, maar ik ging toch weer twijfelen. Er is zoveel keus hé. En om mezelf te motiveren om goed te blijven presteren (studie, gym etc), mag ik alleen iets bestellen als ik echt iets heel goeds gedaan heb. En ja, ik weet natuurlijk niet wanneer dat weer gaat gebeuren, dus dan ga ik twijfelen welke ik wil etc. Ik wilde bijvoorbeeld wel een Essie uitproberen, maar ik vind de nieuwe collectie van Orly super gaaf, maar eigenlijk wil ik ook nog wel de Neon kleurtjes van China Glaze. Of zal ik gewoon een Nubar bestelling doen... zoveel keus.. zoveel keus :P HELP

For today a request by Astrid de Wit a laquer of Essence:

Voor vandaag op verzoek van Astrid de Wit een lakje van Essence:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

You know my opinion about Essence, but the same vision here again. Less money and more quality.
It color is very nice, bit coral, and I like that to wear.
Unfortunately the really missed there goal while inventing this name, there is no link between the name and the laquer/color. But this is a detail, I know. It's important that is good to wear and that it is long lasting. I wear this one on my toe nails and I stays very beautiful.

Mijn mening over Essence weten jullie nu wel, maar ook voor deze geldt het. Weinig geld en relatief veel kwaliteit.
Het kleurtje is erg leuk, beetje koraal-achtig, dat vind ik toch altijd wel prettig kleurtjes om te dragen.
Helaas hebben ze bij het bedenken van de naam een beetje de plank mis geslagen, er is totaal geen link tussen de naam en de lak/kleur. Maar goed dat is natuurlijk een detail en het belangrijkste is dat het goed te dragen is en dat het lang mooi blijft. Ik heb deze nu momenteel op mijn tenen en dat blijft prachtig lang mooi.


I'll visit my grandpa and grandma, showing the photobook of the holiday and drink a cup of tea.
I wish everyone a nice day. And if there are people who want to help me out with my order, I love to hear that!
With love Melanie

Ik ga zo eventjes naar mijn opa en oma, het fotoboek van de vakantie laten zien en een kop thee drinken.
Ik wens iedereen een hele fijne dag toe. En als er nog mensen zijn die mij kunnen helpen bij het uitpuzzelen voor mijn bestelling, dan hoor ik het natuurlijk graag!
Liefs Melanie

maandag 16 augustus 2010

China Glaze - Ruby Pumps

Goodmorning dear readers,

Goeiemorgen lieve lezers,

That little globe on my blog is so nice, I can see where everyone who is looking is from. Ofcourse a lot of Dutch readers, but also from the USA, France, Italy, Spain, Romania, Slovenija and much more! I really like it to share this passion/hobby/obsession/interest with you this way.

Zo leuk dat wereldbolletje op mijn blog, dan kan ik een beetje zien vanaf waar er allemaal naar mijn blog gekeken wordt. Veel Nederlandse lezeressen, maar ondertussen ook een aantal uit de VS, Frankrijk, Italie, Spanje, Romenië, Slovenië en nog veel meer! Hartstikke leuk om zo een passie/hobby/obsessie/interesse te delen.

That's why I choose today for a nailpolish that keeps us together, a laquer that every nailpolish fanatic should have China Glaze Ruby Pumps:

Daarom heb ik vandaag gekozen voor iets wat de meeste van ons zal binden, een lakje wat elke nagellak fanaat wel moet hebben China Glaze Ruby Pumps:
On the photo 2 coats, click to enlarge.

Op de foto 2 coats, klik om te vergroten.

It's very difficult to catch the glitters with the camera. But look at my pinky that how it looks in real life.

Het is erg lastig om de glitters goed vast te leggen met de camera. Maar als je kijkt naar mijn pink, zo ziet het er ongeveer echt uit.

It's a wonderful laquer that you need to have in your collection. I personally think it is a bit like a christmas laquer, but you can wear it ofcourse whenever you want to. It's a red laquer, with a right amount of thin red glitter. It's shines, but it's not a blast.

Het is een prachtige lak die je echt in je collectie moet hebben. Ik vind het persoonlijk een beetje een soort kerst nagellak, maar je kan hem natuurlijk altijd dragen. Het is een rode lak, met een juiste hoeveelheid fijne rode glittertjes. Het glittert, maar het is niet dat het echt van je nagels af knalt.

I say, only positive comments! A good suggestion for your collection!

Ik zeg, eigenlijk alleen maar voordelen! Een echte aanrader!

I'll, yes now for real, finally go cleaning my room.
Have a nice day!
With love Melanie

Ik ga nu, ja nu echt, eindelijk eens mijn kamer opruimen.
Fijne dag allemaal!
Liefs Melanie

zondag 15 augustus 2010

Tagged

Hey everyone,

Hoi allemaal,

I'm tagged by
www.miranniesnails.blogspot.com. Let's see what the questions are.

Ik ben getagd door www.miranniesnails.blogspot.com. Nou eens kijken wat de vragen zijn.

1. Have you every felt so disapointed by a nailpolish that you wanted to throw I out of the window? And why?
1. Ben je ooit zo telleurgesteld geweest in een nagellak dat je het uit het raam wilde gooien? En waarom?

O yes, I wrote already about it. The ones who saw it will know directly about which one I'm talking: Etos - 016. It's yellow, it's sloppy, it's earwax, it's horror.. bleh..
Ow ja, ik heb er ook al over geschreven. Degene die het gelezen hebben weten direct over welke ik het heb: Etos - 016. Het is geel, het is jakkie, het is oorsmeer, het is gruwel.. bleh..

2. What is your top 3 favorite nailpolishes?
2. Wat is je top 3 favoriete nagellakjes?

O this is so difficult, because I just removed my top 25 because it switch so much. But at this moment. 1. China Glaze - Strawberry Fields 2. China Glaze - For Audrey 3. China Glaze - Grape Pop.
Ow dit is zo moeilijk, want ik heb juist vandaag mijn top 25 verwijderd omdat het zo vaak wisselt. Maar op dit moment. 1. China Glaze - Strawberry Fields 2. China Glaze - For Audrey 3. China Glaze - Grape Pop.

3. What is your favorite online store?
3. Wat is je favoriete online winkel?

Favorite national shop is
www.nailpolishfashion.nl
Favorite international shop is
www.transdesign.com
Favoriete nationale winkel is www.nailpolishfashion.nl
Favoriete internationale winkel is
www.transdesign.com

4. Is there anything you'd like to share with us that you haven't told before?
4. Is er iets dat je met ons wilt delen wat je nog niet eerder hebt verteld?

I tried to stop biting my nails for 21 years. I tried everything that is possible to help you quit, but nothing worked. Until I found Konad and all the wonderfull nailpolishes that exist! People ask me all the time if my nails are fake, because they just cannot believe that I really quit.
Ik heb 21 geprobeerd om te stoppen met nagels bijten. Ik heb alles geprobeerd dat mogelijk is om je te helpen te stoppen, maar niets werkte. Totdat ik Konad tegen kwam en al de prachtige nagellakken die er bestaan. Mensen vragen continu of ik nepnagels draagt, omdat ze gewoon niet kunnen geloven dat ik echt gestopt ben na al die jaren.

5. What is your favorite song at the moment?
5. Wat is je favoriete liedje op dit moment?

O difficult one. There are so many beautiful songs... But if I had to choose it would be Katie Melua - The closest thing to crazy.
O dit is een moeilijke. Er zijn zoveel mooie liedjes.. Maar als ik er een moest kiezen dan zou het Katie Melua - The closest thing to crazy worden.
Plus a photo, now you know who is writing for you and you know a little bit more about me.

Plus een foto, nu weten jullie wie er voor jullie schrijft en nu weten jullie ook weer een beetje meer over mij.

Now I will tagged
www.nihrida.blogspot.com

Nu tag ik www.nihrida.blogspot.com

Have a nice evening!
With love Melanie

Nog een fijne avond!
Liefs Melanie

Regular Konad - Solid Black

Dear readers,

Lieve lezers,

I changed my blog a bit. I removed the top 25, because there are so many beautiful and good nailpolishes that it keep changing it all the time, waste of time.
I changed it in Combi. Here you can find back my posts about nailpolishes that are used over other nailpolishes. This is ofcourse for glitter, shimmers and special topcoats.
I am really busy with expending the Stamp Colors. Today I will write a whole new part there.

Ik heb het een en ander een beetje veranderd op mijn blog. Ik heb mijn top 25 er uitgehaald, want er zijn zoveel lakjes die mooi en goed zijn en elke keer dat ik een nieuwe op heb vind ik hem beter dan de vorige, dus dat is onzinnig.
Hiervan heb ik nu Combi gemaakt. Hier kan je posts terug vinden van nagellaken die over elkaar heen gebruikt zijn. Dit geldt natuurlijk voor glitters, shimmers of speciale topcoats.
Ik ben ook druk bezig om het kopje Stamp Colors uit te breiden. Dus daar komt vandaag als het goed is een heel stuk bij.


Tomorrow I will place my new order and the new collection of Orly is been mentioned a few times and this wasn't already on my wishlist, but I will take a good look at it today! :) I will let you know what I decided to order.

Morgen ga ik zeer waarschijnlijk mijn nieuwe bestelling plaatsen, en de nieuwe collectie van Orly werd meerdere malen aangeprezen en dit stond nog niet op mijn lijstje, maar daar ga ik vandaag toch nog maar eens goed naar kijken! :) Ik zal wel laten weten welke ik uiteindelijk besteld heb.

Are there people who have experienced nailpolish of Essie? I am very curious.

Zijn er mensen die ervaring hebben met nagellak van Essie? Hier ben ik zeer benieuwd naar.

Today a color with a lot of different opinions, black:

Vandaag een kleur waar de meningen sterk over verdeeld zijn, zwart:

On the photo 2 coats, click to enlarge.

Op de foto 2 coats, klik om te vergroten.

When I just bought some special stamping nailpolishes of Konad, I saw that they also sold regular nailpolish. I wanted to try one, so I bought Solid Black. I wanted blakc nailpolish where I could stamp on.

Toen ik net wat stempelnagellakken besteld had van Konad, zag ik dat zij ook normale nagellak verkochten. Dus om er een uit te proberen heb ik des tijds Solid Black gekocht. Ik wilde namelijk graag een zwarte nagellak waar ik goed op zou kunnen stempelen.

I know this is a color that you should were 'good'. And for some I will be a reminder of the rebel youngster years. But I think it can be chic with some outfits. Absolutely with some stamping on it. Talking about stamping, not all the special stamping nailpolishes are giving a good print on this laquer. That sucks, because that was the reason why I bought it in the first place.

Ik weet dat het een kleur is die je 'goed' moet dragen. En voor sommige zal het een herinnering zijn als de rebelse puberjaren. Maar ik vind het bij sommige outfits zelfs wel chic staan. Zeker met iets er opgestempeld. Over het stempelen gesproken, niet alle stempel nagellaken geven een goede afdruk op deze lak. Dat is dus wel flink balen, aangezien dat de reden is waarom ik hem gekocht had.

The regular nailpolish of Konad has got a weird, hmm.. I think it's weird, brush. It is a bit bent, so the brush will become broad when you press it onto your nail, practically, so you can paint your nail in one time. I can't say that I'm enthusiastic. It is so that I had this whole wishlist for regular Konad nailpolishes, but I have been searching all over the internet to find the exact same colors from other brands. I don't think this one is a succes. The stamping nailpolishes are super, but in the regular area they have to learn a lot.

De reguliere lakken van Konad hebben een vreemd, ach ik vind het vreemd, kwastje. Het is een beetje krom, waardoor als je het plaats op je nagel de haartjes uiteen gaan en in, praktisch, een keer je gehele nagel lakken. Alleen ik kan nu niet echt zeggen dat ik enthousiast ben. Het is eigenlijk zo dat ik een heel verlanglijstje had voor deze soort lakken, maar ik heb net zolang door gezocht dat ik ongeveer dezelfde kleuren bij andere merken gevonden had. Ik vind het niet echt een succes. De stempel nagellakken zijn super, maar op regulier gebied hebben ze nog veel te leren.

Yesterday I bought a few Rimmel London laquers in the sale by Kruitvat and I will swatch them for you now. Have a nice sunday! And if there is someone with advice or tips for my order for tomorrow, I would love to here it!
With love Melanie

Ik heb gisteren nog wat Rimmel London lakjes gekocht in de uitverkoop bij de Kruitvat en die ga ik nu voor jullie swatchen. Ik wens iedereen een fijne zondag! En als er nog iemand is met aanbevelingen of tips voor mijn aankoop van morgen, dan hoor ik het graag!
Liefs Melanie

zaterdag 14 augustus 2010

Gabrini - 367

Dear readers,

Lieve lezers,

Today a nailpolish that I bought in Greece. It is from Gabrini and I bought it in a supermarket. But I could not resist them :)

Vandaag een nagellakje dat ik heb meegenomen uit Griekenland. Het is van Het merk Gabrini en ik heb het gewoon in een supermarktje gekocht. Maar ik kon ze niet weerstaan :)

Here Gabrini - 367:

Hier Gabrini - 367:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

When I saw this one I thought: ow that one I would like to take home. It is a bit like China Glaze Ruby Pumps, but this one is a little more light. It's a pretty christmas-red with nice glitter. It is easy to applie and it dries faster then I expected. The effect is pretty sexy. I would like to call is a good suggestion for your collection, but I don't know if there are any other places where you can buy this one exept for Greece...

Toen ik deze in het rek zag staan dacht ik echt van: nou deze zou ik wel mee willen nemen. Het lijkt een beetje op China Glaze Ruby Pumps, maar volgens mij is ie wat lichter. Het is een mooie kerst-rood met leuke rode glittertjes. Het is makkelijk aan te brengen en het droogt sneller dan ik verwacht had. Het effect is wel heel sexy. Ik zou het bijna een aanrader noemen voor je collectie, maar ik heb geen idee of je deze ook op andere plaatsen dan Griekenland kunt kopen...

I would like to talk about the removing apart. Laquers with glitters are giving most of the time trouble while removing, but this one is removing as easily as normale nailpolish. This is in my eyes a real benefit!

Het verwijderen eventjes apart, want met glitters is dit meestal een heel gedoe, en dat is met deze totaal niet. Echt een heel groot voordeel van deze lak!

Because I made my test yesterday I may buy 9 new nailpolish by Trans Design. Which ones should you pick?
With love Melanie

Omdat ik gisteren mijn tentamen als nog gehaald heb mag ik van mezelf 9 nieuwe lakjes bestellen bij Trans Design. Welke zouden jullie uitkiezen?
Liefs Melanie

vrijdag 13 augustus 2010

M29 Coconut Flowers

Hi everyone,

Hoi allemaal,

Today was a great day! First I had this conversation with my internship coordinator and my internship is accepted. After that I had a chance to look again at my test and then I came out that I made it! When the result I recieved was failed. That means 2 more weeks of relaxing, Love it!

Vandaag was echt een top dag! Eerst had ik een gesprek met mijn stage coordinator en mijn stage is zo goed als goed gekeurd. Daarna had ik een inkijkmoment en toen bleek dat ik mijn tentamen eigenlijk wel gehaald had! Dus dat betekend nog 2 weken langer relaxen, absoluut geen straf!

Maybe you've seen it, but I rewrote all my posts and from now on every post with be in English (blue) and Dutch (green)

Zoals jullie misschien ook wel gezien hebben heb ik al mijn blogs herschreven en alles zal vanaf nu verschijnen in Engels (blauw) en Nederlands (groen)

Today a new Konad creation:

Vandaag een nieuwe Konad creatie:
Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

Always start with a basecoat, otherwise your nails will turn yellow and believe me.. you don't want that. After I used China Glaze Coconut Kiss. I love this beautiful intens deep purple laquer. And a color that fits perfectly with this dark purple is light purple that's why I used Pastel Violet. It is a sort of double flower and the image is on image plate M29. Finish with a topcoat.

Altijd beginnen met een basecoat anders verkleuren je nagels en geloof me.. dat wil je liever niet. Daarna heb ik China Glaze Coconut Kiss gebruikt. Ik vind dat zo'n prachtige diepe paarse lak. En een kleur die goed bij donker paars past is ongetwijfeld licht paars vandaar dat ik Pastel Violet gebruikt heb hiervoor. Het is een soort dubbele bloem en het plaatje staat op image plate M29. Met als afsluiter een topcoat.

What also could be nice is to paint the two flowers both in a different color, I'll try that soon. When I'm finished I will post it.
Good night everyone.
See you tomorrow.
With love Melanie

Wat je hier ook leuk mee zou kunnen doen is de bloemen allebei een andere kleur geven, dat ga ik binnenkort wel eens uitproberen. Zodra ik het heb zal ik het posten.
Slaap lekker allemaal.
Tot morgen.
Liefs Melanie

dinsdag 10 augustus 2010

Color Club - Wild And Willing

Goodmorning,

Goeiemorgen,

Today a day of relaxing and doing some stuff for the gymnastic courses. And showing my new color to you.
Today Color Club Wild And Willing:

Vandaag eens eventjes een dagje lekker relaxen met tussendoor wat dingetjes klaar maken voor de gym. En natuurlijk nu een nieuw kleurtje showen aan jullie.
Vandaag Color Club Wild And Willing:

On the photo 4 coats, click to enlarge.

Op de foto 4 coats, klik om te vergroten.

What shall I say about this one. I like the color, but I'm not going wild, but it is nice enough for my collection. There are many coats needy for a decent result and it doesn't dry fast. On other blogs I read that they think it look like a duochrome, but I think it is just gold with maybe a tiny pink glitter in it, but that's it. If I had to choose again if I would buy it I would still do it, but my expectations were really high and it wasn't that good.

Wat zal ik hierover zeggen. Ik vind het een mooie kleur, ik vind het niet waanzinnig, maar leuk genoeg voor mijn collectie. Er zijn vele coats nodig om het er fatsoenlijk uit te laten zien en het droogt ook niet erg snel. Op andere blogs las ik dat ze het als een duochrome zien, maar bij mij is het gewoon goud en misschien met een klein roze glittertje, maar that's it. Als ik opnieuw mocht beslissen of ik hem zou aanschaffen zou ik het nog steeds doen, maar mijn verwachtingen waren erg hoog en die zijn gewoon niet gehaald.

But in the future I would like to try more laquers of Color Club and when I have them I will give my critical opinion about it.
I wish you all a nice day.
With love Melanie

Het is wel zo dat ik meer lakjes van Color Club zou willen hebben en zodra ik die gekocht heb zal ik uiteraard mijn ongezoute mening hier plaatsen.
Fijne dag allemaal.
Liefs Melanie

zondag 8 augustus 2010

M29 Hawai

Dear readers,

Lieve lezers,

Today a quicky. Just got back from Leiden, I've been to Corpus. Nice day out and a good test for me as a health-scienist-to-be, but I knew practically everything, lucky for me ;)

Vandaag een korte post. Ben net terug uit Leiden, ben naar Corpus geweest. Leuk dagje uit en goede test voor mij als aanstormende gezondheidswetenschapper, maar ik wist praktisch alles, gelukkig maar ;)

Today a new Konad stamping nailart creation. In a nice summer theme.

Vandaag nieuwe Konad stamping nailart creatie. In een heerlijk zomers thema.

Click on the photo to enlarge.

Klik op de foto om te vergroten.

For this creation I used Artdeco 262, after I used basecoat. If you want to make this Hawai manicure you'll need image plate M29. On this plate are different summer theme images like a hawai flower, palmtrees, a pineapple (!!!) and aloha! Next thing I did was stamping with special nailpolish dark orange and put the hawai flowers on to my nails. Very simple, but I like it. With this example you can see that Artdeco is fine to stamp on, even when the laquer itself isn't that great.

Voor deze creatie heb ik gebruik gemaakt van Artdeco 262, nadat ik gebruik heb gemaakt van een basecoat. Als je deze Hawai manicure wilt maken heb je image plate M29 nodig. Hier staan allemaal zomerse plaatjes op zoals het hawai bloemetje, maar ook palmbomen, een ananas (!!!) en aloha! Vervolgens heb ik de stempel nagellak dark orange gebruikt en hiermee de hawai bloemetjes op mijn nagels aangebracht. Erg simpel, maar ik vind ze leuk. Hiermee kan je ook zien dat artdeco prima is om op te stempelen, ook al is de nagellak zelf niet fantastisch.

Diner is almost ready so I'll wish you all a nice sunday evening.
With love Melanie

Ondertussen ga ik bijna eten dus ik wens jullie allemaal nog een prettige zondagavond.
Liefs Melanie

zaterdag 7 augustus 2010

M03 Three On A Row

Good morning everyone,

Goedemorgen allemaal,

Hopefully all of you had a good rest last night. Slowly I'm getting used to Holland again, but I still agree, it would be so nice to go back to such a heavenly island. So if there is anyone out here who feels the need to pay my holiday, then I love to hear that :)

Hopelijk hebben jullie net zo lekker geslapen als ikzelf. Het wennen aan Nederland gaat beter en beter, maar ik blijf er bij, het zou heerlijk zijn om terug te gaan naar zo'n zalig eiland. Dus als iemand de behoefte voelt een vakantie voor me te vergoeden, dan hoor ik het graag :)

Today I have planned a lot. In a minute I have to visit the optic to check my lenses. And for those who know me and think 'huh Melanie lenses'. Yes I have night lenses, I used them at night, the reform the curve of the eye and then your eyes are good for normal vision. Benefit is that during the day while sporting, what I do almost every day of the week, no irritating lenses and still shrap vision. I think it is superb.
After I have been to the optic I'll clean up my room, because it is not so big and then you'll have pretty soon a chaos. Then I will make 2 dances with ball and try to typ out some stuff for the selection. For the ones who think 'what is she talking about'. I am a trainer in ritmic gymnastics and I give courses to recreation groups, the plus group and the selection. At the moment this is my sideline job, because I study and when I am finished I am afraid that it won't be able to do a normal job an this one next to each other. BUT I won't worrie about that now, because it is at least 2 years away. But you know, sometimes time flies...

Vandaag een druk dagje gepland. Straks eventjes langs de optiek om mijn lenzen te laten checken. En voor de mensen die mij kennen en denken 'huh Melanie lenzen'. Ja ik heb nachtlenzen, en die doe je dus s'nachts in, vervormen de bolling van de oog en dan zie je dus de volgende dag scherp. Voordeel is dat je dus overdag tijdens sporten, waar ik natuurlijk erg veel mee bezig ben, geen gepiel hebt met die dingen en toch scherp ziet. Tja ik vind het ideaal.
Maar goed nadat ik dat heb laten controleren ga ik maar eens mijn kamertje opruimen, want het is niet zo groot en dan heb je al vrij snel het zwijnenstal-effect. En daarna zal ik voor de recreatie 2 bal oefeningetjes maken en proberen alvast iets voor de wedstrijdgroep uit te typen. Voor degene die nu denken, waar heeft ze het over. Ik ben trainster ritmische gymnastiek en hierbij geef ik recreatie, plus en wedstrijdgroepen les. Momenteel doe ik dit als bijbaantje, want ik studeer en zodra ik dat heb afgerond zal het waarschijnlijk niet meer helemaal samen gaan. MAAR daar gaan we nu nog niet over inzitten, want dat is nog minimaal 2 jaar weg. Maar ja.. tijd kan soms vliegen he...


That was enough philosophy. I have made, ow yes I think it's cute, nailart with Konad. I call it 'Three On A Row'.

Goed genoeg filosofisch gepraat. Ik heb een, ow ja ik vind hem schattig, nailart gemaakt met Konad. Ik noem het 'Drie Op Een Rij'.

Click on the photo to enlarge.

Klik op de foto om te vergroten.

It's very simple, but cute. I started, ofcourse, with a basecoat and after that I used Astor #56. On this is used Konad Special White and the nice open flowers of image plate M03. Plus an other time the littlest one diagonal under the other two. For this result you need to stamp 'diagonal', to do this you don't need to hold your stamp diagonal and difficult, but you just have to turn the image and then press it straight on to your nail as usual. It will take some practise, absolutely when you will do it on to your right hand, but then it turns out to be not as difficult as it seems to be. Good luck!

Deze is erg simpel, maar schattig. Ik ben uiteraard begonnen met een basecoat en vervolgens heb ik Astor #56 gebruikt. Hierop heb ik met Konad Special White de leuke open bloemetjes van image plate M03 er opgestempeld. Plus dan nog een keertje het kleinste bloemetje schuin onder. Voor dit resultaat moet je wel 'schuin' stempelen, hiervoor hoef je niet je stempel schuin en moeilijk te gaan vasthouden, maar je moet het plaatje gewoon draaien en hem dan recht over je nagel heen drukken zoals gewoonlijk. Het is wel eventjes aan te raden dit te oefenen, zeker voordat je je rechterhand gaat doen, maar daarna valt het best mee. Succes!

Allright I am going to have breakfast and then to the optics. Tomorrow a new creation.
With love Melanie

Goed ik ga nu snel ontbijten en naar de optiek. Morgen weer een nieuwe creatie.
Liefs Melanie

donderdag 5 augustus 2010

China Glaze - Fly

Hi dear readers,

Hoi lieve lezers,

Today I started to recover of my holiday. I have to admit that it's hard for me. Everything in the normal rhythm, with a dose of rain, that is not really helping.
That's why I'm wearing a nice laquer and I must say I love it!
China Glaze Fly:

Vandaag begin ik pas echt bij te komen van mijn vakantie. Moet bekennen dat ik het er wel moeilijk mee heb hoor. Alles weer in het normale ritme krijgen, meteen een dosis regen erbij, tja dat werkt ook niet echt mee.
Daarom heb ik vandaag een zomers lakje op en ik moet zeggen ik ben er gek op!
China Glaze Fly:


On the photo 2 coats, click to enlarge.

Op de foto 2 coats, klik om te vergroten.

This is just one of my favorite colors. It's between pink and purple, but if you hold it next to a pink nailpolish it looks purple, and if you hold it next to a purple laquer it is more pink. The application is very nice, it will stay beautiful for a long time and it is just a color to stare at all day long. yes, I am very happy with this one. It's a keeper.

Dit is gewoon een van mijn favoriete kleuren. Het zit tussen roze en paars in, maar als je het naast roze nagellak houdt is het toch meer paars, maar hou je het naast paarse lakjes dan is het meer roze. Het is prettig om aan te brengen, blijft heel mooi lang zitten en het is gewoon een kleurtje om de hele dag naar te staren. Ja, ik ben er zelf heel erg blij mee. Een aanrader dus.

For now I am going to read further in Harry Potter and the Order of the Phoenix, because I have to read 100 more pages, but tomorrow I have to bring it back to the library. Thrilling!
Have a nice day!
With love Melanie

Voor nu ga ik nog eventjes verder in Harry Potter and the Order of the Phoenix, want moet nog 100 pagina's ofzo, maar hij moet morgen terug naar de bibilotheek. Spannend!
Fijne dag nog allemaal!
Liefs Melanie

dinsdag 3 augustus 2010

Essence - Ultimate Pink

Hi everyone,

Hoi allemaal,

Last week I did not wrote, because I was on a holiday for a week. This time the journey went to Santorini, Greece. It is an amazining island, absolutely recommented. It is very quiet, beautiful nature and not much tourists. Very nice restaurants on the boulevard. If you go to Santorini I absolutely suggest Perigiali in Kamari. The food is excellent and there is a waiter like Hugh Grant ;)
Kamari itself is very quiet next to the beach with a boulevard and other nice villages are Fira and Ia. The thing that makes Santorini special is that it is real 'real' Greek. The houses are in this style and there is a lot of Greek food. I wish I could go back!

Afgelopen week heb ik niets geschreven omdat ik lekker een weekje op vakantie ben geweest. De reis ging dit jaar naar Santorini, Griekenland. Wat een zalig eiland echt een aanrader. Het is heel rustig, prachtige natuur en niet te veel toeristen. Erg leuke restaurantjes aan de boulevard. Als je naar Santorini gaat raadt ik absoluut Perigiali in Kamari aan. Eten is heerlijk en er is een ober a la Hugh Grant ;)
Kamari zelf is heel rustig aan het strand met een boulevard en andere leuke plaatsjes zijn vooral Fira en Ia. Wat Santorini zo leuk maakt is dat het echt 'echt' Grieks is. Huisjes in die stijl en vooral veel Grieks eten. Ik zou er zo naar terug gaan!

This nailpolish I was wearing on my toes this holiday, but here you can see it on my hand Essence Ultimate Pink:

Dit lakje had ik op mijn tenen de afgelopen vakantie, maar hier op mijn hand Essence Ultimate Pink:
On the photo 2 coats, click to enlarge.

Op de foto 2 coats, klik om te vergroten.

Like it says: ultimate pink. Perfect for the pool and with nice flipflops. It isn't neon, but it is present. My opinion about Essence is still the same. Fine laquer, but the brush can be better a flat one.

Zoals de naam als zegt ultiem roze. Ideaal voor aan het zwembad en voor leuke slippertjes. Het is geen neon, maar wel lekker aanwezig. Mening over Essence blijft nog steeds het zelfde. Prima lakje, maar het borsteltje kan beter plat zijn.

For now enough, because of the travelling I am pretty tired. Ow yes, I bought 10 bew laquers of an unknown Greek brand, so if you go to Greece check my reviews out before buying. I tested some of them and some were amazingly good, while others stink.

Voor nu eventjes genoeg, want door de reis ben ik toch aardig vermoeid. Ow ja, ik heb trouwens nog 10 nieuwe lakjes van een onbekend Grieks merk gescoord, dus als je naar Griekenland gaat kijk dan eerst eventjes hier voor de reviews. Ik heb er namelijk al wat getest en sommige waren verbazingwekkend goed en andere waren prut.

Now I'll get some Chinese food and then lying on the couch.
Have a nice evening!
With love Melanie

Nu eventjes relax Chinees halen en daarna op de bank hangen.
Fijne avond iedereen!
Liefs Melanie