Volgers

vrijdag 31 december 2010

Poll 5#

Hi everyone

Hoi allemaal

Last day of the year and ofcourse here are the results of the poll of last month.
The question was 'What would you like for christmas'?
Most of my readers would like to get nailpolish (55%) as a gift. On the second place is 'something else' (35%) what was not on the list. And on the third place they would like to get clothing (30%). I hope you all enjoyed your christmas!

De laatste dag van het jaar en natuurlijk zijn hier de resultaten van de poll van afgelopen maand.
De vraag was ´Wat zou je voor kerstmis willen´?
Meeste van mijn lezers zouden graag nagellak (55%) willen krijgen. Op de tweede plaats staan 'iets anders' (35%) wat niet in de lijst stond. En op de derde plaats zouden zij krijgen kleding (30%) willen. Ik hoop dat jullie allemaal een leuke kerst hebben gehad!

With love Melanie

Liefs Melanie

donderdag 30 december 2010

O.P.I. - Show It Glow It

Hi girls

Hoi meiden

Tonight I am going to We Will Rock You, the musical with the songs of Queen! Great, I really can't wait! So I needed a festive rock look. What is better then Show It And Glow It of O.P.I.?

Vanavond ga ik naar We Will Rock You, de musical met muziek met Queen! Echt geweldig, ik kan niet wachten! Dus ik had een feestelijke rock look nodig. En wat is dan beter dan Show It And Glow It van O.P.I.?
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Love the big glitters and I love the pink color in it. I really recommend this one to everyone!
With love Melanie

Ik hou van de grote glitters en ik hou van de roze kleur die er in verwerkt is. Ik raad deze absoluut aan, aan iedereen!
Liefs Melanie

woensdag 29 december 2010

China Glaze - The Ten Men

Hi everyone

Hoi allemaal

Today I want to show you another China Glaze nailpolish. It's called The Ten Men from the Wizard Of Ooh Ahz Returns collection. I like this whole collection alot. But this one wasn't on my wishlist, but when I saw the bottle I knew it should be like Good Witch only the white version. That is correct. Love it. It is opaque, but because of the flash it seems not. Great nailpolish!

Vandaag wil ik jullie een ander lakje van China Glaze laten zien. Het heet The Ten Men van de Wizard Of Ooh Ahz Returns collectie. Ik vind deze hele collectie leuk. Maar deze was in de eerste instantie niet opgenomen in de verlanglijst, maar toen ik het flesje zag wist ik dat het zoals Good Witch zou zijn alleen dan in het wit. En dat klopt. Ik hou er echt van. Het dekt, maar door de flits lijkt het van niet. Geweldige nagellak!
4 coats on the photo, click to enlarge.

4 coats op de foto, klik om te vergroten.

What are your plans for new years?
With love Melanie

Wat zijn je plannen voor oud en nieuw?
Liefs Melanie

dinsdag 28 december 2010

Hema - 11

Hi girls

Hoi meiden

The last training of this year was this evening, always weird to say: 'see you next year' :) It has been a good good year, but ofcourse there are always people who think they need to criticize a little too much. They never think of how many hours we are busy for the girls. I mean I work and get paid for 10 hours a week, but we work everyday on it, most of our free time we use for the gymnastics. I have 7 years of experience when it come to teaching, and the sport itself 17 years. Then it really hurt when people say you're doing it the wrong way. But I really learned that it is so good to think about it for a while and then react.. But at these times you sometimes think about quiting. But it sound cliché, but quiters never win. So I will never quit for such a reason. Let that be clear ;) Nobody can stop me from doing things that I love to do.

De laatste training van de jaar was vanavond en het is altijd vreemd om te zeggen: 'tot volgende jaar' :) Het is een goed goed jaar geweest, maar natuurlijk zijn er altijd mensen die vinden dat ze meer kritiek moeten geven dan goed is. Ze denken nooit er aan hoeveel uur wij per week bezig zijn voor die meiden. Ik bedoel ik werk en krijg betaald voor 10 uur per week, maar we werken er elke dag mee, het meeste van onze vrije tijd gebruiken we voor de gymnastiek. Ik heb 7 jaar ervaring als trainster en 17 jaar met de sport zelf. Het doet dan wel pijn als mensen dan tegen je zeggen dat je het verkeerd doet.Maar ik heb echt geleerd dat het goed is om het in je op te nemen en er rustig over na te denken en het te laten bezinken voordat je in de tegenaanval gaat.. Maar op deze momenten denk je soms wel eens aan stoppen. Maar het klinkt cliché, maar quiters never win. Dus ik zal nooit stoppen voor een reden als dit. Laat dat even duidelijk zijn ;) Niemand kan me laten stoppen met de dingen in het leven waar ik van hou.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Great nailpolish of Hema. You know that Hema is not always good quality, but this is great. The silver is real silver and it is opaque in two layers. Lovely for new years!
With love Melanie

Goede nagellak van de Hema. Je weet dat Hema niet altijd goede kwaliteit betreft, maar deze is goed. Het zilver is echt zilver en het dekt volledig in two laagjes. Hartstikke leuk voor oud en nieuw!
Liefs Melanie

maandag 27 december 2010

Icing - Grape A Licous

Hi girls

Hoi meiden

I hope everyones christmas was great. Now we are moving on to the new year it is time to look back at this year. Good things, bad things, strange things and things that you won't ever forget. To start with a strange thing. I got this nailpolish from Miranda because the brush wasn't right (it was thick and the hairs were not in one line) and she couldn't work with it so she ask me if I wanted it. Not that I am such a good hairdresser, but with it couldn't get worse so I tried to make it better with a scissor. It is a little mircale because it works fine now! Woohoo!

Ik hoop dat iedereen een mooie kerst heeft gehad. Nu komen we alweer aan het einde van het jaar en is het tijd om terug te kijken op afgelopen jaar. Goede dingen, slechte dingen, vreemde dingen en dingen die je nooit meer vergeet. Om te beginnen met iets vreemds. Ik heb deze nagellak van Miranda gekregen want het borsteltje was niet goed (het was erg dik en de haren stonden alle kanten uit) en ze kon er niet mee werken dus ze vroeg aan mij of ik het wilde hebben. Nu dat ik zo'n goede kapper ben, maar erger dan dit kon het toch al niet worden, dus ik heb geprobeerd het beter te maken met een schaar. Het is een klein wonder want nu werkt ie prima! Woehoe!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Like I said the brush was bad, but now it is a little bit better. This makes application not very easy, but it is possible. The reason why I took all this effort was the great magenta purple color with the multicolored glitter. Very pretty! This is my first Icing. I am not sure if I want more of these, because this is obviously a mistake and I don't have a good vision on the quality of this product.

Zoals ik al zei het borsteltje was slecht, maar nu is het wel een beetje beter. Dit maakt applicatie niet erg makkelijk, maar het is mogelijk. De reden waarom ik zoveel moeite heb gedaan was omdat het een prachtige magenta paarse kleur is met vele kleuren glitter. Heel mooi! Het is mijn eerste Icing. Ik weet nog niet of ik meer wil van deze, want het is natuurlijk een productie fout en ik heb nu nog geen goed beeld van de kwaliteit van dit product.

Do you have Icing's and what do you think of them?
With love Melanie

Heb jij Icing's en wat vind je van ze?
Liefs Melanie

zondag 26 december 2010

M12 Purple Snowman Panic

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

How is your christmas so far? Yesterday was great. I love to be with my grandparents and with other family. And I really know that it is about being together, but they get me so many great presents that I have to tell about it! I got tickets for 4 (!!!) musicals! The first will be We Will Rock You. In january I go to La Cage Aux Folles. In february or march I go to Urinetown and in july I go to petticoat. It is just amazing! I love musicals so much so a better gift then this doesn't exist!

Hoe is jullie kerst tot zo ver? Gisteren van fantastisch. Ik hou er van om bij mijn opa en oma te zijn met de andere familie. En ik weet dat het gaat om het samen zijn, maar ze hebben me allemaal zulke gave cadeau's gegeven dat ik er over moet vertellen! Ik heb tickets gekregen voor 4 (!!!) musicals! De eerste wordt We Will Rock You. In januari ga ik naar La Cage Aux Folles. In februari of maart ga ik naar Urinetown en in juli ga ik naar Petticoat. Het is gewoon geweldig! Ik ben gek op musicals dus een beter cadeau bestaat er gewoon niet!

My manicure for today. You know I love pink:

Mijn manicure voor vandaag. Jullie weten dat ik van roze hou:

Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

Very simple but cute manicure. After three layers of China Glaze - Purple Panic, I used the snowman on image plate M12. I stamped with Konad - White.

Hele simpele maar schattige manicure. Na drie laagjes van China Glaze - Purple Panic, heb ik de sneeuwman van image plate M12 gebruikt. Ik heb gestempeld met Konad - White.

With love Melanie

Liefs Melanie

zaterdag 25 december 2010

M12 Ruby Science Christmas

First of all: Merry Christmas to everyone!

Ten eerste: Fijne kerst allemaal!

I am very curious how other people celebrate christmas. This is what I am going to do today. First of all everybody will dress up in their pretty clothes and then with our family we sit down our christmas tree and give presents to each other and have some nice chocolate and other christmas candy. After that we go to my grandpa and grandma and there are also presents for each other and we finish with a great diner. Presents are always nice, but for us that is not what christmas is about. It's about being together with the ones you love!

Ik ben heel benieuwd hoe andere mensen kerstmis vieren. Dit is wat ik in ieder geval ga doen vandaag. Eerst komt iedereen is z'n mooie kleren en dan gaan we gezamelijk bij de kerstboom zitten en geven cadeautjes aan elkaar en er is altijd wat lekkers bij zoals chocolade, schuimpjes en andere lekkere dingetjes. Daarna gaan we naar mijn opa en oma en ook daar geven we cadeautjes aan elkaar. De cadeautjes zijn altijd leuk, maar voor ons is dat niet waar kerst omdraait. Het gaat er om dat je samen bent met degene waar je van houdt!

Ofcourse I made a christmas manicure, hope you like it as much as I do.

Natuurlijk heb ik ook een kerst manicure gemaakt, hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik.

Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

I used the christmas colors red and green, but I wanted to be with glitter so I took China Glaze - Ruby Pumps and Orly - It's Not Rocket Science. This last one is by the way one of my favorite nailpolishes. The left sides of the nail are red and the right side is green. Just two layers of each. Then I used M12 which is a must have for the holidays I think! For my pinkie I choose the candycane, the christmas tree for my ring finger, for my middle finger I picked the bells and for my index I used the cute little snowman. On my thumb, not on the photo, I have got Santa and Merry Christmas, but I never photograph my thumb. For the stamping I used Konad Pastel Green and I think it is better then white, because this is a slightly better combination. I totally love this manicure because it contains my favorite nailpolish, it is in real christmas colors and the christmas images are very cute.

Ik heb gebruik gemaakt van de kerstkleuren rood en groen, maar ik wilde ook wat glitter dus heb ik gekozen voor China Glaze - Ruby Pumps en Orly - It's Not Rocket Science. De laatste is trouwens een van mijn favoriete nagellakken. De linkerzijde van mijn nagels heb ik rood gemaakt en de rechter groen. Gewoon twee laagjes van elk. Toen heb ik M12 gebruikt, waarvan ik vind dat het een must have is voor de feestdagen! Voor mijn pink koos ik voor de zuurstok, de kerstboom voor mijn ringvinger, voor mijn middelvinger heb ik de klokjes genomen en voor mijn wijsvinger gebruikte ik de kleine schattige sneeuwman. Op mijn duim, niet op de foto, heb ik de kerstman en Merry Christmas, maar ik fotografeer nooit mijn duim. Voor het stempelen heb ik Konad Pastel Green gebruikt en ik denk dat dit een betere keuze is dan wit, want dit een toch een betere combinatie. Ik vindt deze manicure erg geslaagd, want het bevat mijn favoriete nagellak, het is in echte kerstkleuren en de kerst plaatjes zijn erg schattig.

I hope you all enjoy christmas!
With love Melanie

Ik hoop dat jullie allemaal genieten van kerst!
Liefs Melanie

vrijdag 24 december 2010

Zoya - Tart

Hi dear reader

Hoi lieve lezers

Today I wear this beautiful blue shade of Zoya. It's called Tart. Normally I don't really like this kind of blues but I have to admit that this one really caught my eye and I love it!

Vandaag draag ik deze prachtige blauwe kleur van Zoya. Het heet Tart, Normaal gesproken hou ik niet zo van dit soort blauw, maar ik moet toegeven dat deze me echt opviel en dat ik er gek op ben!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Tart is a blue shimmer but close to metallic. It is a dark blue with a light blue glow which is why it is so pretty. I adore Zoya nailpolishes because they have one of the best applications, great colors and they are always original!

Tart is een blauwe shimmer maar het ligt tegen metallic aan. Het is een donker blauwe kleur met een licht blauwe gloed en daarom is het zo mooi. Ik hou van Zoya nagellak omdat zij een van de beste applicaties hebben, het zijn mooie kleuren en ze zijn altijd origineel!

Have a night christmas night.
With love Melanie

Ik wens jullie een fijne kerstavond.
Liefs Melanie

donderdag 23 december 2010

Maybelline - Vibrant Fuchsia

Hi girls

Hoi meiden

It is almost christmas so I want you to show a nailpolish that is great to get and to give as a gift. Maybelline - Vibrant Fuchsia.

Het is bijna kerstmis en dus wil ik jullie een nagellak laten zien die leuk is om te krijgen en om te geven als cadeau. Maybelline - Vibrant Fuchsia.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I get this one from Sanne, thank you so much! This is a beautiful hot pink color with some flashes of blue in it. Application is oke and removing is great. While it can be beautiful on your nails for a long time! Those three points that I think are very important to a good nailpolish. In The Netherlands it is pretty expensive but you can buy Maybelline in most drugstores. It is sometimes cheaper to buy on E-bay. I never bought something via Ebay but I will in the near future and I will let you know my experiences.

Deze heb ik gekregen van Sanne, dank je wel! Het is een mooie felle roze kleur met af en toe een blauwe gloed er overheen. De applicatie isprima en het verwijderen erg goed. En dat terwijl het erg lang mooi blijft op je nagels! Dat zijn drie criteria die ik belangrijk vindt voor een goede nagellak. In Nederland is het behoorlijk prijzig, maar je kan Maybelline in bijna alle drogisten kopen. Het is soms goedkoper om het te kopen via E-bay. Ik heb nog nooit iets gekocht via E-bay, maar binnenkort ben ik dat wel van plan en dan laat ik jullie mijn mening weten.

How do you all celebrate christmas?
With love Melanie

Hoe vieren jullie allemaal kerstmis?
Liefs Melanie

dinsdag 21 december 2010

Essence - Glisten Up

Dear readers

Lieve lezers

Today I want to show you girls a nailpolish that reminds me of the winter, the snow and all the coldness that is here in Holland right now. Essence - Glisten Up.

Vandaag wil ik jullie een nagellak laten zien die me herinnert aan de winter, de sneew en al de kou die er nu is in Nederland. Essence - Glisten Up.
4 coats on the photo, click to enlarge.

4 coats op de foto, klik om te vergroten.

It is a very sheer nailpolish with a flakie effect and on it's own it not so beautiful as it can be. If you use this one over an cream of shimmer nailpolish it will be great. There is only one limitation and that is that you can only use it on blue's and purple's for a nice effect. This is because the main color is turquoise and one layer is not enough for the flakie effect. So for a good amount of flakies the turquoise color is visible. It is nice, but it is sad that it is not a transparant. But it is still good on your blue christmas manicures!

Het is een sheer nagellak met een flakie effect en op zichzelf is het niet op z'n mooist. Als je het over een creme of een shimmer nagellak gebruikt is het prachtig. Er is alleen een nadeel en dat is dat je het alleen kan gebruiken over blauwe en paarse nagellak voor een mooi effect. Dit komt omdat de basis kleur turkoois is en een laag is niet voldoende voor het flakie effect. Dus bij een goede hoeveelheid flakies komt de turquoise kleur ook meer naar voren. Het is mooi, maar jammer dat het niet in een transparante versie is verschenen. Maar het is nog steeds leuk voorje blauwe kerst manicures!

With love Melanie

Liefs Melanie

maandag 20 december 2010

Diamond Cosmetics - Matte Smoke

Hi ladies

Hoi dames

Today a quicky.

Vandaag eventjes snel.

The next one I won also with the giveaway of Kellie.

De volgende heb ik ook gewonnen met de giveaway van Kellie.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

You all know I love Diamond Cosmetics and I was very happy with this prize. I love to try grey! I know that it is supose to be matte, but I am not really a matte-fan. So with a topcoat, this is the result. I love it and you?

Jullie weten allemaal dat ik van Diamond Cosmetics hou en ik was dus ook erg blij met deze prijs. Ik wilde graag wat meer grijs proberen! Ik weet dat het matte hoort te zijn, maar ik ben niet echt een matte-fan. Dus met topcoat, is dit het resultaat. Ik vind het mooi en jullie?

With love Melanie

Liefs Melanie

zondag 19 december 2010

Milani - Bare With Me

Dear readers,

Lieve lezers,

The snow is still falling down and there is more snow at this moment then I have ever seen in my life. It is so great to see all this whiteness and softness outside while I am inside with a nice cup of tea. But last friday I had to travel from Amsterdam back to Hilversum. That is not even 45 km. Normally I am home in 20 minutes - 45 minutes. This time I left at 13:30 and I came home at 23:30. It took me 10 hours to travel that little trip. There was no train, no bus, no taxi, no other possible traffic and all the people who where with their cars where stuck to. So nobody could pick us up. But we finally made it, but it was like hell! But like I said, now I can enjoy the snow and I think other people think the same way because there is not a single person outside on my street right now.

De sneeuw valt nog steeds en er is op dit moment meer sneeuw dan ik ooit in mijn leven heb gezien. Het is zo prachtig al het witte en het ziet er altijd zo zacht uit, en ik zit lekker met een kop thee binnen. Afgelopen vrijdag moest ik reizen van Amsterdam naare Hilversum. Dat is nog niet eens 45 km. Normaal doe ik er tussen de 20 en 45 minuten over. Deze keer vertrok ik om 13:30 en ik kwam thuis om 23:30. Het kostte me 10 uur om dat kleine stukje te reizen. Er was geen tijd, geen bus, geen taxi, geen ander mogelijk vervoer en alle mensen die met hun auto's waren stonden ook al vast. Dus niemand kon ons komen ophalen. Maar uiteindelijk hebben we het gehaald, maar het was echt hel! Maar zoals ik zij, nu kan ik genieten van de sneeuw en ik geloof dat andere mensen daar ook zo over denken, want op dit moment is er geen enkel persoon buiten in mijn straat.

A few weeks ago I won a giveaway from Kellie of
Also Known As...! The next nailpolish is one I won:

Een paar weken geleden heb ik een giveaway van Kellie van Also Known As... gewonnen! De volgende nagellak was er een van:
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

I never tried a nailpolish of Milani before so I was very excited! This is a very nude / pink color. Everything is good and nice about it exept that it is a little streaky. When I use glitter nailpolish that isn't really opaque I love to use a nude color underneath it and this is really perfect! Thanks Kellie!

Ik had nog nooit een nagellak van Milani gebruikt dus ik was erg benieuwd! Het is een erg nude/ roze kleur. Alles is goed en netjes behalve dat het een beetje streperig is waardoor het niet geheel dekt. Als ik glitter nagellak gebruik die niet helemaal dekkend is dan hou ik er wel van om een nude kleur er onder te gebruiken en dit is echt perfect! Dank je wel Kellie!

Don't forget to enter my giveaway!
With love Melanie

Vergeet niet mee te doen met mijn giveaway!
Liefs Melanie

zaterdag 18 december 2010

200 FOLLOWERS GIVEAWAY - CLOSED

Closed

Dear readers

Lieve lezers

At this moment I have already 200 followers and to show you how much I appriciate this I host this giveaway.

Op dit moment heb ik alweer 200 volgers en om jullie te laten zien hoe erg ik dit waardeer organiseer ik deze giveaway.
Hema - 05
Hema - 06
Hema - 83
Essence - Absolutely Stylish
Essence - Matt Topcoat

If you would like to win these winter glitter set enter this giveaway. This is open from 18-12-10 till 18-01-11. The rules are simple.

Als je deze winter glitter set wilt winnen schrijf je dan in voor deze giveaway. Het is open van 18-12-19 tot 18-01-11. De regels zijn simpel.

Rules:
1. You have to be a public follower
2. Leave a comment with you name and your emailadress (1 entrie)

Extra oppertunities:
3. Put me in your blogroll (1 entrie)
4. Blog about this giveaway (2 entries) + picture (1 entrie)
5. Make a video and place this on your blog (5 entries)

Regels:
1. Je moet een publieke volger zijn
2. Laat een bericht achter met je naam en je emailadres (1 entrie)

Extra mogelijkheden:
3. Plaats me in je blogroll (1 entrie)
4. Blog over deze giveaway (2 entries) + foto (1 entrie)
5. Maak een video en plaats dit op je blog (5 entries)

I wish you all great and happy holidays!
With love Melanie

Ik wens jullie allemaal alvast hele fijne feestdagen toe!
Liefs Melanie

woensdag 15 december 2010

China Glaze - Pom Pom

Dear readers

Lieve lezers

Yesterday I had my final presentation of my research. This went so well, and I am so proud that I made this project to a succes. I started this as a very little research, just for my internship and nothing more. But along the way it became bigger and bigger. And now I am on a point in my life where very special things are about to happen. I can't tell everything at this moment, but I will when the time is there. But I want you to know that I am bursting of happiness!

Gisteren had ik mijn eindpresentatie van mijn onderzoek. Het ging zo goed en ik ben zo trots dat ik dit project met succes heb kunnen afsluiten. Het begon als een heel erg klein onderzoek, gewoon voor mijn stage en niets meer of minder. Maar terwijl ik er aan werkte werd het groter en groter. En nu ben ik op een punt in mijn leven waar hele speciale dingen staan te gebeuren. Ik kan nog niet precies zeggen hoe of wat, maar als het moment daar is stel ik jullie uiteraard op de hoogte. Maar ik wil jullie in ieder geval laten weten dat ik op ontploffen sta van blijdschap!

By the way, my foot is going pretty well! I can walk like an old lady and that it not the end result I hope, but everyday is getting better. Feeling happy and lucky.

Trouwens mijn voet gaat ook weer de goede kant op! Ik kan lopen als een oud vrouwtje en ik mag hopen dat dat niet het eind resultaat is, maar elke dag gaat het een beetje beter. Voel me blij en gelukkig.

So I want to celebrate this with all of you with China Glaze - Pom Pom:

Dus ik wil dit vieren door jullie China Glaze - Pom Pom, te laten zien:
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

This is a nailpolish I bought by accident. I mean it was not on my wishlist and I became curious when I saw the bottle. I am so glad I bought it! This is the cutest thing on earth. It is very light pink nailpolish with a lot of pink and silver glitter. But these glitters are in different shapes. It is really a must have if you ask me. I love when glitter nailpolishes can be used in two ways: first when it is opaque when you use it on it's own. Second when the first layer is not opaque, so you can layer it over another nailpolish. That is exactly what is possible with this one and it is great! Don't forget to remove it with foil.

Deze nagellak heb ik per ongeluk gekocht. Ik bedoel het stond niet op mijn verlanglijstje en ik werd nieuwsgierig toen ik het flesje zag. Ik ben zo blij dat ik het toch gekocht heb! Het is het schattigste op aarde. Het is hele lichte roze nagellak met veel roze en zilvere glitters. Maar deze glitters zijn in allemaal verschillende vormen. Het is echt een must have als je het mij vraagt. Ik hou er van wanneer glitter nagellak gebruikt kan worden op twee manieren: eerste is dat het dekkend is wanneer je het op zichzelf gebruikt. Tweede is wanneer de eerste laag nog niet dekkend is, dus dat je het kan gebruiken over een andere nagellak. Dat is precies wat mogelijk is met deze en het is geweldig! Vergeet niet te verwijderen met folie.

With love Melanie

Liefs Melanie

vrijdag 10 december 2010

Diamond Cosmetics - Mauve

Good afternoon

Goedemiddag

I am waiting for the feedback... and untill then I have nothing else to do for my research..

Ik ben aan het wachten op de feedback.. en tot dan kan ik niets doen voor mijn onderzoek..

So I will show you another Diamond Cosmetics nailpolish, Mauve:

Dus wil ik jullie een nieuwe Diamond Cosmetics nagellak laten zien, Mauve:

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This is really a beautiful color and it is really gorgeous pink, but the name is Mauve.. I am so sorry, but I really think that mauve is a different shade then this.. But oke, don't look at the name and you have got a wonderful pink nailpolish. It is cheap and it works so good for me. The Boozyshop is the place where I get these. Great service all the time.

Dit is echt een prachtige kleur en het is prachtig roze, maar de naam is Mauve.. Het spijt me, maar ik vindt dat Mauve een andere tint is dan dit.. Maar oke, vergeet de naam en je hebt een super mooi roze lakje. Het is goedkoop en het werkt voor mij echt perfect. Deze komt bij de Boozyshop vandaan. Altijd goede service.

Tonight I am going to watch Mary Poppins the musical!

With love Melanie

Vanavond ga ik naar Mary Poppins de musical!
Liefs Melanie

donderdag 9 december 2010

Orly - Sky Blue Pink

Hi girls

Hoi meiden

Good news, good news! My foot was hurting so badly since I got the rubber cast. So yesterday I went back to the hospital and a doctor took finally time to look at it, because it is 5 weeks ago now. He said oke let's try it without any cast at all. So now I have this kind of sock for support and I can walk a little bit! And the pain is almost completely gone. I am so happy that he came up with this suggestion!

Goed nieuws, goed nieuws! Mijn voet deed zo ontzettendveel pijn nadat ik het rubbere gips had gekregen. Dus gisteren kon ik terecht naar het ziekenhuis en de dokter nam eindelijk echt de tijd om er naar te zijn, want het is nu 5 weken geleden. Hij zei oke laten we het proberen zonder gips. Dus nu heb ik een soort steunkous en ik kan een beetje lopen! En de pijn is praktisch verdwenen. Ik ben zo blij dat hij met dit idee kwam aanzetten!

Now I want to show you one nailpolish that I adore:


Nu wil ik jullie een nagellak laten zien waar ik verliefd op ben:
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

It is made for French Manicure, but I don't think the same about that. I love to layer this one over all my other nailpolishes and the effect is duochrome blue/pink + the color of the original nailpolish. Very cool! Like this... hmm maybe I will wear it sometime like this. I love Orly alot, it is always of good quality and the results are always awesome, just like this one! I want Orly, I want Orly!

Het is gemaakt voor French Manicure, maar ik heb er een andere mening over. Ik hou er echt van om deze te gebruiken als finish over mijn andere nagellak. Het effect is duochrome blauw/roze + de kleur van de basis nagellak. Heel cool! Zoals het nu is zonder andere lak... hmm misschien zal ik het wel eens dragen zoals nu. Ik ben echt gek op Orly, het heeft altijd een goede kwaliteit en de resultaten zijn gewoon super gaaf, net als bij deze! Ik wil Orly, ik wil Orly!

At this moment I have 199 followers, 1 more and my giveaway will start!
With love Melanie

Op dit moment heb ik 199 volgers, 1 meer en mijn giveaway zal van start gaan!
Liefs Melanie

maandag 6 december 2010

B22 M14 - Sinterklaas 2010

Hi everyone

Hoi allemaal

Good news and bad news. Start with the good news, last weekend we celebrated Sinterklaas and it was alot of fun and we had nice diner all together. And I get some little presents and two tickets to the musical Mary Poppins next sunday! I am so exited! The less good news is that today I had to visit the hospital again and I hope that they could remove my cast and that they would say it would be allright soon. But the moment they took of my cast the pain became so unbearable, so they make a new and smaller rubber cast, for the next three weeks.

Goed nieuws en slecht nieuws. Om te beginnen met het goede nieuws, aflopen weekend hebben we Sinterklaas gevierd en het was erg gezellig en we hebben lekker gegeten met z'n allen. En ik heb wat kleine cadeautjes gehad en twee tickets voor de musical Mary Poppins voor komende zondag! Ik heb er zoveel zin in! Het minder goede nieuws is dat ik vandaag terug moest naar het ziekenhuis en ik hoopte dat ze mijn gips zouden verwijderen en dat ze zouden zeggen dat het snel in orde zou komen. Maar op het moment dat ze mijn gips verwijderde werd de pijn echt ondragelijk, dus nu hebben ze een nieuw klein gips van rubber aangebracht voor de komende drie weken.

But back to the good news this was my mani this weekend:

Maar terug naar het goede nieuws die was mn mani afgelopen weekend:

Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

I used my favorite red nailpolish: O.P.I. - Conquestadorable Color. It is a one-coater and it is nice to stamp on. I used yellow to stamp. For my inspiration I used 'Zie de maan schijnt door de bomen' and 'Sinterklaas kapoentje'. For the festive finish I used Etos - 002, gold glitter.

Ik heb gebruik gemaakt van mijn favoriete rode nagellak: O.P.I. - Conquestadorable Color. Dekt in een keer en leuk om op te stempelen. Ik heb geel gebruikt om te stempelen. Als inspiratie gebruikte ik 'Zie de maan schijnt door de bomen' en 'Sinterklaas kapoentje'. Als feestelijke finish heb ik Etos - 002, goude glitter gebruikt.

With love Melanie

Liefs Melanie

zaterdag 4 december 2010

Hema - 07

Hi girls

Hoi meiden

It is the third day in a row that it is snowing! And you must know that I don't like the cold, but because of my foot I don't have to go outside so much and I can enjoy the beautiful snow inside with a nice warm cup of tea! Lovely!

Het is nu de derde dag op rij dat het sneewt! En je moet weten dat ik totaal niet hou van de kou, maar omdat ik natuurlijk met mijn voet zit hoef ik niet zo vaak naar buiten en kan ik dus binnen genieten van de mooie sneeuw met een lekkere warme kop thee! Heerlijk!

It will be christmas time soon and then it is time to bring on your red nailpolishes. The next nailpolish I want to show you is a possibility:

Het is binnenkort weer kerst tijd en is het weer tijd om de mooie rode nagellakken uit de kast te trekken. De volgende nagellak die ik jullie laat zien is een mogelijkheid:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

It is of Hema, and that is pretty cheap nailpolish in The Netherlands. The quality is different all the time. But this one was nice enough. It is a nailpolish with a wetlook finish, but that isn't a really big deal. It is oke to apply, but the best part it is really long lasting. Not that, that is so important to me, because I switch nailpolish every two days. But I really think that it shows what kind of quality it is. I love the dark vampy color, and it is completely opaque, but because of the flash it seems not to. I really take this one as an option for the christmas days this year!

Het is van de Hema, en dat is een redelijk goedkope nagellak in Nederland. De kwaliteit is wisselend. Maar bij deze was het goed genoeg. Het is nagellak met een wetlook finish, maar dat is niet echt te zien. Het is wel oke om aan te brengen, maar het beste is dat het lang mooi blijft. Niet dat, dat zo belangrijk is voor mij, want ik switch elke twee dagen van nagellak. Maar ik denk zeker dat je hieraan kan zien wat de kwaliteit is. Ik hou van de donkere vampy kleur, en het dekt volledig, maar door de flits lijkt het op de foto niet zo te zijn. Ik neem deze zeker in overweging tijdens de kerst dit jaar!

How do you celebrate christmas?
With love Melanie

Hoe vieren jullie kerst?
Liefs Melanie

dinsdag 30 november 2010

Poll 4#

Hi girls

Hoi meiden

Here are the results of this months poll. They are not very surprizing, but still interesting.
72% of the readers don't like sheer nailpolish, that means that 28% like them. I belong to the small group, because I really think that sheer nailpolish is useful in combination with other nailpolishes. But on their own... naa.. then I don't like them so much.

Hier zijn de resultaten van de poll van afgelopen maand. Het is niet erg verassend, maar toch interessant.
72% van de lezers vindt sheer nagellak niet mooi, dat betekend dat 28% het we lmooi vind. Ik behoor tot de kleine groep, want ik denk echt dat sheer nagellak een aanvulling kan zijn op andere nagellak. Maar op zichzelf.. naa.. dan vind ik ze niet zo leuk.

Thanks for voting.
Don't forget to vote this month!
With love Melanie

Dank je wel voor het stemmen.
Vergeet niet deze maand weer te stemmen!
Liefs Melanie

maandag 29 november 2010

Diamond Cosmetics - Cameo

Hi girls

Hoi meiden

Did you enjoyed your weekend?

Hebben jullie een leuk weekend gehad?

Today everybody has got to go to work and I am going to do something very important to my research, because the results and conclusion are almost ready!

Vandaag moet iedereen weer aan het werk en ik ga iets belangrijks doen voor mijn onderzoek, want de resultaten en de conclusies zijn bijna klaar!

Today I want to show you Cameo of Diamond Cosmetics.

Vandaag wil ik jullie Cameo van Diamond Cosmetics laten zien.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This is just a great nailpolish! I love the color because it is soft and sweet but not to pink. As you all know I love Diamond Cosmetics. It is pretty cheap, it has got a great structure, it dries fast, it is always pretty no matter what color and it (as far as I experienced) is also opaque, removing is a piece of cake and it is long lasting. Important to me, it is sold in Holland. (
http://www.boozyshop.nl/)

Dit is gewoon een geweldige nagellak! Ik hou van de kleur want het is zacht en lief, maar niet te roze. Zoals jullie allemaal weten ben ik gek op Diamond Cosmetics. Het is best goedkoop, het heeft een goede structuur, het droogt snel, het is altijd mooi maakt niet uit welke kleur het is en het (zover ik nu kan beoordelen) altijd dekkend, verwijderen is super simpel en het blijft mooi lang zitten. Belangrijk oor mij, het wordt verkocht in Nederland. (http://www.boozyshop.nl/)

I have to go on!
See you tomorrow!
With love Melanie


Ik moet weer verder!
Tot morgen!
Liefs Melanie

zondag 28 november 2010

Sinful Colors - I Miss You

Dear readers

Lieve lezers

I hope you all enjoy your weekend. Last friday I celebrate my birthday with friends and it was very nice. I like to come together with my friends, but in these times it can be hard, because all of my friends are succesfull with their jobs and studies so it is difficult to find the time to meet. But when we meet it is always alot of fun!

Ik hoop dat jullie allemaal een leuk weekend hebben gehad. Afgelopen vrijdag heb ik mijn verjaardag gevierd met vrienden en het was erg gezellig. Ik vind het erg leuk om samen te zijn met mijn vrienden, maar in deze tijden kan het soms zo moeilijk zijn, want iedereen van mijn vrienden zijn succesvol met hun werk of studies. En dan is het zo moeilijk om tijd te vinden om af te spreken. Maar wanneer het mogelijk is is het altijd erg gezellig!

Today I want to show you a nailpolish of Sinful Colors:

Vandaag wil ik jullie een nagellak van Sinful Colors laten zien:
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

It is absolutely a nailpolish with alot of glitter and I love that. It really shines, so pretty. But I have to say that there are more beautiful glitter nailpolishes in the world then this one. Application is oke and removing with foil is easy as always. Maybe I will wear it again, or maybe over another nailpolish.

Het is absoluut een nagellak met veel glitter en daar hou ik van. Het glittert het erg mooi. Maar ik moet zeggen dat er mooiere glitter nagellakken bestaan dan deze. De applicatie is oke en het verwijderen met folie is altijd makkelijk. Misschien draag ik het nog eens, of misschien over een andere lak.

What is your experience with glitter nailpolishes of Sinful Colors?
With love Melanie

Wat is jouw ervaring met glitter nagellaken van Sinful Colors?
Liefs Melanie

vrijdag 26 november 2010

China Glaze - 2NITE

Goodmorning girls

Goedemorgen meiden

Tonight I will celebrate my birthday for the last time this year, but it's going to be good, I feel it!
Vanavond zal ik mijn verjaardag voor de laatste keer vieren dit jaar, maar het wordt vast heel gezellig!

That's why I want to show you 2NITE of China Glaze:

Daarom wil ik jullie vandaag 2NITE van China Glaze laten zien:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

It is a holographic nailpolish from the OMG collection. This one I really adore. Because the holographic effect is very good visible in this one. One coat could be enough, but to be sure I used 2 coats. It dries very quick and I love that. Also very easy to remove. Sometimes I hear people complain about chipping very fast, but with this one I never experienced that.

Het is een holografische nagellak van de OMG collectie. Ik ben echt gek op deze, want het holografische effect is duidelijk zichtbaar bij deze. Een coat is genoeg, maar voor de zekerheid heb ik een tweede coat gebruikt. Het droogt erg snel en daar hou ik wel van. Net zoals het verwijderen wat erg makkelijk is. Soms hoor ik mensen klagen over het feit dat deze lakken snel chippen, maar met deze heb ik dat nog nooit ervaren.

I am going to do my nails for tonight!
Have a nice day!
With love Melanie

Ik ga mijn nagels doen voor vanavond!
Geniet van je dag!
Liefs Melanie

donderdag 25 november 2010

Rimmel - Urban Purple

Good morning ladies

Goedemorgen dames

Last night was the first night since friday that I slept pretty well, I feel so much better! Right on time because I have to go to a school to take 120 questionnaires. That is a very nice part of my research, really connect with the population.

Afgelopen nacht was de eerste sinds vrijdag dat ik fatsoenlijk geslapen heb, ik voel me meteen zoveel beter! Precies op tijd, want vandaag moet ik naar een school om 120 vragenlijsten af te nemen. De is echt een leuk gedeelte van mijn onderzoek, echt in contact komen met de onderzoekspopulatie.

Today I want to show you a nailpolish of Rimmel. When I saw this I really wanted it! It's called Urban Purple.

Vandaag wil ik jullie een nagellak van Rimmel laten zien. Toen ik deze zag wist ik meteen dat ik hem wilde! Het heet Urban Purple.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

The first thing that is funny is that the name is Urban Purple, but in my opinion this is far far far away from purple. It is between red and pink. I don't really care, I love the color and I love the structure of this nailpolish and this brand. Rimmel has got this big brush and it works for me. Only one negative point and that is the price. Because it is 8 euro in The Netherlands. So I only buy them when there is sale :) Because they are to good and to beautiful to leave behind!
With love Melanie

Het eerste ding de vreemd is, is dat de naam Urban Purple is, maar naar mijn mening is die ver ver ver weg van paars. Het is tussen rood en roze. Het maakt me weinig uit hoor, ik hou van de kleur en ik hou van de structuur van de nagellak en dit merk. Rimmel heeft een groot borsteltje en het werkt prima voor mij. Een negatief punt en dat is de prijs. Want het is 8 euro in Nederland. Dus ik koop het alleen in de uitverkoop :) Want ze zijn te goed en te mooi om te laten staan!
Liefs Melanie

woensdag 24 november 2010

Diamond Cosmetics - Blue Fantasy

Hi everyone

Hoi allemaal

Today I want to show you a nailpolish that really surprized me! Because the color in the bottle is pretty pale and on your nails it is still a very light color, but when there shines light on it, it is looking like some kind of metal! It's great! It's Blue Fantasy!


Vandaag wil ik jullie een nagellak laten zien die mij echt veraste! Want de kleur in het flesje is best wel licht en op je nagels is het nog steeds een erg lichte kleur, maar wanneer er licht op valt lijkt het een soort van metaal! Het is echt geweldig! Het is Blue Fantasy!

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This is like I said a cute pale color in the bottle, but with light it looks amazing! On the photo you can see that it lights up with the flash, but in real life with light or sunshine the same effect! It is so easy to apply, like many other Diamond Cosmetics. But I didn't have a nailpolish yet with this effect and that's why it is special to me.

Zoals ik al zei het is een schattige lichte kleur in het flesje, maar met licht er op ziet het er geweldig uit! Op de foto kan je zien dat het op licht door de flits, maar in real life met licht of zon krijg je het zelfde effect! Het is ontzettend makkelijk aan te brengen, zoals vele andere Diamond Cosmetics. Maar ik had nog niet een nagellak die zo'n effect als deze gaf en daarom is ie toch wel speciaal voor me.

The name is also great, because this is something you hope and wish for. A pale nailpolish that is so hot on the nails. Great fantasy!
With love Melanie

De naam is ook goed gekozen, want dit is toch iets waar je op hoopt. Een lichte nagellak die zo knallend is op de nagels. Mooie fantasie!
Liefs Melanie

dinsdag 23 november 2010

Pink Cast

Good morning girls

Goedemorgen meiden

It's been a very tough week I have to say. Last friday I had to go back to the hospital and the doctors thought that it wasn't healing very well. The result was that I came back home with a larger cast so my ankle can't move at all and can have a very good rest. But it is really heavy! I didn't slept well since friday and so I am really exhausted. But... it is pink and that is nice.. :) Always look on the bright side right.. The girls from my class wrote their names on my cast now it is really messy but sweet :)

Het is echt een zware week geweest moet ik zeggen. Afgelopen vrijdag moest ik terug naar het ziekenhuis en de dokters vonden dat het niet zo goed genas. Het result was dat ik naar huis mocht met dit gips tot mijn knie zodat mijn enkel niet meer kan bewegen en het echt goed kan rusten. Maar het is echt heel zwaar! Ik heb sinds vrijdag niet meer goed geslapen en ik ben echt doodop. Maar... het is roze en dat is wel leuk.. :) Beetje positief blijven bekijken he.. De meiden die ik lesgeef hebben hun namen er opgeschreven en nu is het rommelig, maar wel lief :)

I need this till the 6th of december and then I will see what happens next.
With love Melanie

Ik moet dit gips tot 6 december en dan zie ik wel wat het volgende is.
Liefs Melanie

donderdag 18 november 2010

Sinful Colors - Starburst

Goodmorning

Goedemorgen

Yesterday I found a bold place on Paris her paw, so this afternoon I have to go with her to the doctor. I am a bit nerveous because she is normally very active and now she isn't... I really hope it is something innocent...

Gisteren vond ik een kaal plekje op Paris haar poot, dus deze middag ga ik met haar naar de dierenarts. Ik ben een beetje zenuwachtig, want normaal is ze heel erg actief en nu niet... Ik hoop dat het iets onschuldigs is...

Today I want to show you Starburst of Sinful Colors.

Vandaag wil ik jullie Starburst van Sinful Colors laten zien.

3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

This is soooo cute! Really little stars on your nails.. But I have to say that I was busy for maybe an half hour with these four fingers. Why? Because the stars are pretty heavy and so the drop of the brush. So you really need to go fishing for stars. It takes alot of time, but I like the result. Just take time to make your manicure complete. Cute holographic stars!

Dit is zoooo schattig! Kleine sterretjes op je nagels.. Maar ik moet zeggen dat ik met deze 4 vingers ongeveer een half uur ben bezig geweest. Waarom? Omdat de sterretjes best zwaar zijn en die glijden van je borsteltje af. Dus je moet echt gaan vissen naar sterretjes. Het neemt echt veel tijd in beslag, maar ik vind het resultaat echt heel leuk. Neem gewoon veel tijd om een manicure met deze sterretjes te maken. Schattige holografisch sterretjes!

With love Melanie

Liefs Melanie

dinsdag 16 november 2010

My Birthday China Glaze - Purple Panic

Hi girls,

Hoi meiden,

Part III!
Today is my birthday and I am 22 now! :) The first present I got this morning was an extra nailpolishreck! And it is sooo pretty next to the one I already have. Realllllly happy with it! And I got one of my kitties, but I really can not chose with one I want to 'get'. Ofcourse I both have them already, but I decided that I get the half of each cat and the other have I bought it myself. So now Paris and Toulouse are both my gifts for today! :)

Deel III!
Vandaag is mijn verjaardag en ik ben nu 22 :) Het eerste cadeau wat ik kreeg vanmorgen was een tweede nagellakrek! Het is zooo mooi naast die andere die ik al had. Ben er zoooooo blij mee! En ik heb een van mijn katjes gekregen, maar ik kon echt niet kiezen welke ik voor mijn verjaardag wil 'krijgen'. Natuurlijk heb ik ze allebei al ruim een maand, maar ik heb besloten dat ik van elk katje de helft krijg en de andere helft zelf heb gekocht. Nu zijn Paris en Toulouse allebei cadeautjes voor mijn verjaardag! :)

I love neons so this is my color for my birthday! China Glaze - Purple Panic

Ik hou zo van neons, dus dit is de kleur voor mijn verjaardag! China Glaze - Purple Panic
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

I just love neons! They are so pretty! And I love it when people really notice my nails all the time! This is my first neon but I expected it to be more purple. I mean the name is Purple Panic.. But it is really pink in my opinion. It dries matte, something I don't really like, but the effect is so shiny after a topcoat. This is really a nailpolish I recommend to everyone!

Ik hou gewoon van neons! Ze zijn zo mooi! En ik hou er van als mensen mijn nagels altijd zien! Dit was mijn eerste neon, maar ik verwachtte dat het meer paars zou zijn. Ik bedoel de naam is Purple Panic.. Maar het is echt roze naar mijn mening. Het droogt matte op, iets dat ik niet echt mooi vind, maar het effect is zo glimmend na een topcoat. Het is echt een nagellak die ik iedereen aanbeveel!

I am going to lie down with my leg up and enjoying my birthday cake!
With love Melanie

Ik ga op de bank liggen met mijn been omhoog en genieten van mijn verjaardagstaart!"
Liefs Melanie

My Girls!

Hi everyone

Hi allemaal

Part II of today. I love this song:

Deel II van vandaag. Ik hou van dit liedje:

Now shout, My girls, We're stronger then one!
Now shout, And sometimes, We got to have fun!

It's Christina Aguilera's My Girls.

Het is van Christina Aquilera My Girls.

And we were very very strong last weekend! Except me and my foot, but the girls there very good! In my group there are 24 girls, all with there different sorts of character and talents, but they are all great.

En we waren echt heel heel sterk afgelopen weekend! Behalve ik en mijn voet, maar de meiden waren echt heel erg goed! In mijn groep zitten 24 meiden, allemaal een ander karakter en ieder zijn eigen talenten, maar ze zijn allemaal fantastisch.

Last weekend they won 3 times gold, 4 times silver and 1 time bronze. I'm very proud!
With love Melanie

Afgelopen weekend hebben ze 3 keer goud, 4 keer zilver en 1 keer brons gewonnen. Ik ben zo trots!
Liefs Melanie

My Foot..

Hi girls,

Hoi meiden,

I know I didn't blog since thursday, but it is been so rough since then. On friday I had to go back to the hospital. And after an hour it was very clear my anklets of my right foot are torn. So I wasn't really happy about that, but my old bandage was replaced by a plasterbrace. I could choose the color, but there wasn't any pink, so I took purple :P Paris is taking good care over me. Toulouse is sleeping with me all the time, they are so lovely!

Ik weet dat ik niet heb geblogd sinds donderdag, maar het was echt een zware tijd vanaf toen. Op vrijdag moest ik terug naar het ziekenhuis. En na een uur was het toch wel duidelijk dat mijn enkelbanden van mijn rechter voet gescheurd waren. Dus ik was daar niet blij mee, maar het drukverband werd vervangen door een gipsbrace. Ik kon de kleur kiezen, maar er was geen roze, dus nam ik paars :P Paris zorgt heel goed voor me. Toulouse slaapt lekker de hele tijd met mij, ze zijn zoo lief!

With love Melanie

Liefs Melanie

donderdag 11 november 2010

Diamond Cosmetics - I Lilac You

Hi girls

Hoi meiden

Today will be the last training before the first contest. The first of this year, and we have alot of great talent. Ofcourse after saterday I will let you know how it went!

Vandaag is de laatste training voor de eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd van het jaar, en we hebben echt veel talent. Natuurlijk zal ik na zaterdag laten weten hoe het gegaan is!

Tomorrow the hospital.. getting a little nervous..

Morgen naar het ziekenhuis.. beetje nerveus..

Today I want to show you this cute nailpolish of Diamond Cosmetics and it is called I Lilac You.

Vandaag wil ik jullie dit schattige lakje van Diamond Cosmetics laten zien en het heet I Lilac You.
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

Normally I am not into the very pale colors, but this one, I have to admit it, really surprised me! It is very pale lilac and it is after the first coat like nothing is on the nail. So I thought... this is going to be the first Diamond Cosmetic that didn't work for me... but.. after the second coat it became better and this is the result after 3 coats. I would really wear this. It is very nice to wear for work. And I think it is just a cute color! I get it from the Boozyshop.

Normaal houd ik niet zo van die hele lichte kleuren, maar deze, en ik moet het toegeven, verraste me echt! Het is heel erg licht lila en na de eerste coat is het net alsof er niets op je nagel zit. Dus ik dacht dit gaat de eerste Diamond Cosmetic worden die tegenvalt.. maar.. na een tweede coat werd het beter en na 3 coats was dit het resultaat. Ik zal deze echt gaan dragen. Het is heel netjes voor op het werk en ik vind het gewoon een schattige kleur! Ik heb het gekregen via de Boozyshop.

With love Melanie

Liefs Melanie

woensdag 10 november 2010

Essence - Pool Party

Goodmorning everyone

Goedemorgen allemaal

I would love to tell you what my life is all about, but at this moment.. I just can't do anything by myself. I mean ofcourse my foot hurt, but it hurts more to be dependent. That's why I normally work so hard. I absolutely want to be independent on every aspect of life. Because asking people for the smallest things sucks.

Ik zou jullie graag vertellen hoe het gaat met mijn leven, maar op dit moment.. ik kan gewoon niets zelfdoen. Kijk mijn voet doet pijn, maar het is nog veel erger om afhankelijk te zijn. Terwijl ik normaal altijd zo hard werk om dat te voorkomen. Want ik wil absoluut onafhankelijk zijn op elk vlak. Want mensen voor de kleinste dingetjes moeten vragen is echt verschrikkelijk.

Today I want to show you a pretty old nailpolish of Essence, Pool Party:

Vandaag wil ik jullie een aardig oud nagellakje van Essence laten zien, Pool Party:

3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

This one is absolutely different then Pool Party of China Glaze. But this one is my only glitter nailpolish of Essence. And I really think it is nice. But there is one negative point, take a look at the picture. This will never ever be opaque. And I am so sorry about that. Because I love the color, I love the glitter, application is fine, everything is fine, and then it is not opaque.. That means that this nailpolish dependents on other nailpolishes to make is opaque. Sucks right? ;)

Dit is absoluut anders dan Pool Party van China Glaze. Maar dit is mijn enige glitter nagellak van Essence. En ik vind het best wel leuk. Maar er is een negatief punt, kijk maar naar de foto. Dit zal nooit echt dekken. En dat vind ik best jammer. Want ik hou van de kleur, ik hou van de glitter, het aanbrengen gaat prima, alles is prima, maar het is gewoon niet dekkend.. Dat betekend dat deze nagellak afhankelijk is van andere nagellakken om het dekkend te maken. Sucks right? ;)

Have to wait 2,5 days to hear what is the diagnoses.
Enjoy your day!
With love Melanie

Ik moet nog 2,5 dag wachten om te horen wat de definitieve diagnose is.
Geniet van je dag!
Liefs Melanie

maandag 8 november 2010

Etos - 018

Goodmorning

Goedemorgen

Short post for today. Check out this pure blue nailpolish of Etos:

Korte post voor vandaag. Check deze pure blauwe nagellak van de Etos:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This was one of my first nailpolishes. I thought I have enough (how could I think I had ever enough ;)) pink and red, I want something wild... like... blue! And Etos sold this nailpolish. And I was so happy with it. Everybody was looking like wtf are you wearing :P I love that reaction :)

Dit was een van mijn eerste nagellakken. Ik dacht dat ik genoeg (hoe kon ik ooit denken dat ik genoeg had ;)) roze en rood, ik wilde iets opvallends... zoals... blauw! En de Etos verkocht deze nagellak. Dus ik was super blij met deze lak. Iedereen had echt zoiets van wtf draag jij jou :P Ik hou wel van die reactie :)

But it's more then a year ago and now I have a whole different look when it comes to nailpolishes. So I would like to say that it is an 'oke' nailpolish. It really has got this stunning color, but the application is not the best. There are so many brands that sell better nailpolish. But like I said when I started, I really loved it. So I think that if you want some nailpolish that is cheap and oke, go to Etos.

Maar het is nu meer dan een jaar geleden en sindsdien heb ik een hele andere kijk gekregen op nagellak. Dus nu zou ik zeggen dat het een 'oke' lakje is. Het heeft echt een geweldige kleur, maar de applicatie is niet al te best. Er zijn zoveel merken die betere nagellak verkopen. Maar zoals ik al zei toen ik het kocht, ik hield er echt van. Dus ik denk dat als je nagellak wilt die goedkoop en oke is, ga naar de Etos.

I will going back to my couch, because I can't sit to long with this stupid foot.. I am so done with it right now.. and I have to wait 4,5 days till I can go to the hospital. bleh.. I am looking forward to all your reactions!
With love Melanie

Ik ga nu terug naar mijn bank, want ik kan niet lang recht op zitten met die stomme voet.. Ik ben er zo klaar mee.. En ik moet nog 4,5 dag wachten tot ik naar het ziekenhuis kan.. Ik kijk uit naar jullie reacties!
Liefs Melanie

zaterdag 6 november 2010

Essence - Walk Of Fame

Hi girls

Hoi meiden

My foot is not so good... since this afternoon I have stronger painkillers and it works but the sideeffect is that I am feeling nauseous. But oke..

Mijn voet is er volgens mij niet zo goed aan toe.. heb sinds vanmiddag sterkere pijnstillers gekregen en het helpt wel alleen bijwerking is dat ik met een misselijk gevoel zit. Maar ja..

Today a beautiful, nice, fashion and cheap lacquer to talk about, Essence - Walk Of Fame.

Vandaag mooi, leuk, modieus en goedkoop lakje te bespreken, Essence - Walk Of Fame.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This one is so good right now. All the taupe kind a colors are perfect this fall! The structure of Essence is highly improved and I am so happy about it! It dries pretty fast and I like that too. Because my life is very busy, like many of yours, and when you want a fast manicure Essence is doing a great job. I love the color, what do you girls think about it?

Deze is zo good voor nu. Alle taupe kleuren zijn perfect voor deze herfst! De structuur van Essence is sterk verbeterd en ik ben er echt blij mee! Het droogt lekker snel en dat vind ik ook wel erg fijn. Want mijn leven is zo druk, vast zoals bij vele van jullie, en als je dan een snelle manicure wilt dan is Essence echt handig. Ik hou van de kleur, wat vinden jullie?

I need a little more then 50 followers till my next giveaway! I am so excited because I have some nice stuff to give away!
With love Melanie

Ik heb nog 50 en een beetje volgers nodig tot mijn volgende giveaway! Ik ben zo enthousiast want ik heb leuke spulletjes om weg te geven!
Liefs Melanie

vrijdag 5 november 2010

Poor Foot

Hi everyone

Hoi iedereen

This is my state right now...

Zo zit ik er bij nu...
It really hurt like hell, but I have almost no time to 'just sit down'. So I will finish the last things for today and then I will be laying down on the couch. I hope I can still blog today or this weekend! It is twisted or torn, the doctors couldn't find it out yet...

Het doet echt vreselijk veel pijn, maar ik heb bijna geen tijd om gewoon 'rustig te zitten'. Dus ik zal nu de laatste dingetjes afmaken voor vandaag en dan ga ik lekker op de bank liggen. Ik hoop dat ik vandaag of dit weekend nog kan bloggen. Het is verrekt of gescheurd, maar de doktoren konden dat nog niet bepalen...

But if I am not there you girls know why ;)
With love Melanie

Maar als ik er dus niet ben weten jullie waarom ;)
Liefs Melanie

donderdag 4 november 2010

GOSH - New Years Collection 2010

Hi girls

Hoi meiden

I just received a press-mail from GOSH. Take a look at there new New Years Collection.

Ik heb net een pers-mail ontvangen van GOSH. Neem een kijkje bij de nieuwe New Years Collectie.
First of all the nailpolish ofcourse. It is called Blue Monday and it will be 6,99 euro. Seems like a very nice shade!

Als eerste natuurlijk de nagellak. Het heet Blue Monday en het zal verkocht worden voor 6,99. Het lijkt me een hele mooie kleur!

This quartro eyeshadow is called Platinum. It has got four nude-party colors, very nice. I don't wear eyeshadow alot, but this is really something that I will try for the holidays! It will cost 9,99 euro.

Deze quartro eyeshadow heet Platinum. Het heeft vier nude-party kleuren, heel mooi. Ik draag zelf bijna geen oogschaduw, maar dit is echt iets wat ik ga proberen voor de feestdagen! Het zal 9,99 euro kosten.

These are must haves for most people! Classic Grey and Sky High! 6,99 euro.

Dit is echt een must have voor de meeste mensen! Classic Grey en Sky High! 6,99 euro.To make your holiday complete a nice finish for the lips. Try it with GOSH intens lip colour's Pink Beige and Red!

Om je feestdagen compleet te maken een mooie finish voor de lippen. Probeer het met GOSH intens lip colour's Pink Beige en Red!

Ready for the holidays! Available from 22 november, Kruitvat.
With love Melanie

Klaar voor de feestdagen! Verkrijgbaar vanaf 22 november bij de Kruitvat.
Liefs Melanie

China Glaze - TTYL

Hi ladies

Hoi dames

Last night while I was teaching I fell in a very weird way and I became nauseous and dizzy and I thought I was going to pass out. But the worst thing my ankle said 'snap'. I couldn't move my leg and my foot. After a visit to the hospital I found out that for sure my anklets are twisted but there is a chance that my anklets are torn. It really hurt like hell and I couldn't ride my bicycle or drive a car. It's horrible. I hope it isn't as bad as it looks right now.

To cheer me up a bit I used today this beautiful holographic nailpolish of China Glaze.
1 coat on the photo, click to enlarge.

1 coat op de foto, klik om te vergroten.

This is a beauty, really. The color is hard to determine, is it red or is it brown? I think that it is more brown, because next to my red holographic nailpolishes this one doesn't look red at all. As you can see only one coat. That is really great. But if it is because there are not enough layers or that it is just the nailpolish itself, it chips pretty fast. I don't really care because I like to switch my mani's after 1 or 2 days. But if you'd like to were this a whole week, I think that there might be a problem. Are there girls who had the same experiences?

I am going to take a nap because my foot is really tiring my out! I love you all girls!
With love Melanie

woensdag 3 november 2010

Diamond Cosmetics - Serendipity

Dear readers

Lieve lezers

After all the awards today, I still want to write a post about this nailpolish that really amazed me. It is from Diamond Cosmetics and it is this blue kind of nailpolish but with a silver something in it. I adore it!

Na alle awards van vandaag wil ik graag nog een post schrijven over de volgende nagellak en deze heeft me echt onder de indruk gekregen. Het is van Diamond Cosmetics en het is een soort blauwe nagellak maar met een zilver iets er in verwerkt. Ik ben er gek op!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I get all my Diamond Cosmetics at the Boozyshop. Great service! They send also international so if you want these gorgeous nailpolishes for not to much money? Go to the Boozyshop!

Ik krijg al mijn Diamond Cosmetics via de Boozyshop. Goede service! Ze verzenden ook internationaal dus als je deze mooie nagellak wil voor niet te veel geld? Ga naar de Booxyshop!

Diamond Cosmetics was a brand that I didn't really knew so well. But I tried a few now and not even one dissapointed me! The application is very smooth and it dries pretty quick. So if you are in a hurry I recommend this nailpolish. It can really amplify your outfit. I can't decide if it is a fall or spring color. So I recommend to wear it all year long :)

Diamond cosmetics was een merk wat ik niet zo goed kende. Maar ik heb er nu een aantal geprobeerd en geen een heeft me teleurgesteld! De applicatie is heel glad en netjes en het droogt vrij snel. Dus als je haast hebt is dit echt de nagellak die je moet hebben. Het kan echt je outfit versterken. Ik kan niet beslissen of het nu een herfst of een lente kleur is. Dus ik raad aan om het het hele jaar te dragen :)

I am going to try out Diamond Cosmetics - Gypsy Pink right now.
With love Melanie

Ik ga nu Diamond Cosmetics - Gypsy Pink uitproberen.
Liefs Melanie

Me Encanta Tú Blog!

Hi again ladies

Hoi nog een keer dames

I received another award today! I am so happy that you girls appreciate my blog! This one I got from
Gryffindorx3, thanks girl!

Ik heb vandaag nog een award gekregen! Ik ben zo blij dat jullie mijn blog waarderen! Deze heb ik gekregen van Gryffindorx3, dank je wel meid!
1. Why did you create the blog?
1. Waarom heb je je blog gemaakt?

Alot of people notice my nails and they said that I was such a shame that this art just excisted for just a day or two. So I started to take pictures and placed them on my hyves, but the room was to small and it became messy. So I started this blog to show everything I make. Later I really started to review nailpolishes, I really like to do that!
Veel mensen zagen mijn nagels en ze zeiden dat het zo jammer was dat deze kunstwerkjes maar zo kort bestonden. Dus ik begon met het maken van foto's en plaatste deze op mijn hyves, maar de ruimte was te klein en het werd onoverzichtelijk. Dus toen ben ik mijn blog gestart om mensen te laten zien wat ik maak. Later ben ik ook begonnen met het schrijven van reviews over nagellak, dat vind ik ook erg leuk om te doen!

2. What kind of blogs do you follow?
2. Wat voor een soort blogs volg je?

The most are nailpolish blogs, but some are makeup or fashion related.
De meeste zijn nagellak blogs, maar sommige zijn makeup of mode gerelateerd.

3. Do you have a favorite makeup brand?
3. Heb je een favoriet makeup merk?

Maxfactor
Maxfactor

4. What is your favorite clothing brand?
4. Wat is je favoriete kleding merk?

Esprit
Esprit

5. What makeup products is essential for you?
5. Welke makeup producten zijn essentieel voor jou?

Foundation, mascara and nailpolish.
Foundation, mascara en nagellak.

6. What is your favorite color?
6. Wat is je favoriete kleur?

Orange
Oranje

7. What is your favorite perfume?
7. Wat is je favoriete parfum?

J'adore
J'adore

8. What is the film you liked the most?
8. Welke film vind je het leukst?

Just Like Heaven
Just Like Heaven

9. What countries would you like to go?
9. Naar welke landen wil je nog eens naar toe?

I want to see the whole world but high on my wishlist are: Kenya, USA, Mexico, India, Indonesia and Australia.
Ik wil de hele wereld zien maar hoog op mijn verlanglijstje staan: Kenia, Amerika, Mexico, India, Indonesië en Australie.

The following ten are the winners I choose:
De volgende tien heb ik gekozen als winnaars:
1.
Lucy's Stash
2. Sonidlo's Nail Polishes
3. Spaz & Squee
4. For The Love Of Nails
5. Polish Up
6. Nail Spotting
7. Dizzy Nails
8. Coisas De Unhas...
9. Blue Tape And Nail Tips
10. Enamel Girl

Congratulations!
With love Melanie

Gefeliciteerd!
Liefs Melanie