Volgers

woensdag 10 november 2010

Essence - Pool Party

Goodmorning everyone

Goedemorgen allemaal

I would love to tell you what my life is all about, but at this moment.. I just can't do anything by myself. I mean ofcourse my foot hurt, but it hurts more to be dependent. That's why I normally work so hard. I absolutely want to be independent on every aspect of life. Because asking people for the smallest things sucks.

Ik zou jullie graag vertellen hoe het gaat met mijn leven, maar op dit moment.. ik kan gewoon niets zelfdoen. Kijk mijn voet doet pijn, maar het is nog veel erger om afhankelijk te zijn. Terwijl ik normaal altijd zo hard werk om dat te voorkomen. Want ik wil absoluut onafhankelijk zijn op elk vlak. Want mensen voor de kleinste dingetjes moeten vragen is echt verschrikkelijk.

Today I want to show you a pretty old nailpolish of Essence, Pool Party:

Vandaag wil ik jullie een aardig oud nagellakje van Essence laten zien, Pool Party:

3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

This one is absolutely different then Pool Party of China Glaze. But this one is my only glitter nailpolish of Essence. And I really think it is nice. But there is one negative point, take a look at the picture. This will never ever be opaque. And I am so sorry about that. Because I love the color, I love the glitter, application is fine, everything is fine, and then it is not opaque.. That means that this nailpolish dependents on other nailpolishes to make is opaque. Sucks right? ;)

Dit is absoluut anders dan Pool Party van China Glaze. Maar dit is mijn enige glitter nagellak van Essence. En ik vind het best wel leuk. Maar er is een negatief punt, kijk maar naar de foto. Dit zal nooit echt dekken. En dat vind ik best jammer. Want ik hou van de kleur, ik hou van de glitter, het aanbrengen gaat prima, alles is prima, maar het is gewoon niet dekkend.. Dat betekend dat deze nagellak afhankelijk is van andere nagellakken om het dekkend te maken. Sucks right? ;)

Have to wait 2,5 days to hear what is the diagnoses.
Enjoy your day!
With love Melanie

Ik moet nog 2,5 dag wachten om te horen wat de definitieve diagnose is.
Geniet van je dag!
Liefs Melanie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten