Volgers

woensdag 15 juni 2011

1 YEAR ANNIVERSARY - China Glaze - LOL

Dear readers,

Lieve lezers,

Today is a big day! It is one big anniversary! Because today my lovely cat Toulouse is 1 year and my blog exists also 1 year! I really love to blog about my hobby and my passion. I hope you all like to read it and I will go on next year! Let it be another year full of nailpolish and beautiful nails!

Vandaag is een grote dag! Het is een grote verjaardag! Want vandaag is mijn lieve katje Toulouse 1 jaar en mijn blog bestaat ook 1 jaar! Ik ben gek op het bloggen over mijn hobby en mijn passie. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te lezen en komend jaar ga ik er gewoon mee door! Laat het maar weer een leuk jaar worden vol nagellak en mooie nagels!

Because it is a special day I would like to show you a special nailpolish. Personally I think it is sooo pretty: China Glaze - LOL:

Omdat het vandaag een speciale dag is wil ik jullie graag een speciale lak laten zien. Persoonlijk vind ik hem echt zoooo mooi: China Glaze - LOL:

1 coat on the photo, click to enlarge.

1 coat op de foto, klik om te vergroten.

I just love the OMG collection of China Glaze. The holo's are very subtle and when there is no light the color are very light, so you can wear it also to work! But ofcourse with the sunlight on your nails it is the best! LOL is the purple one and I love it! :D Unfortunately they are discontinued, so you are very lucky if you can get your hands on this one. Lucky me, I bought the whole collection, just before they stopped!
With love Melanie

Ik ben gek op de OMG collectie van China Glaze. De holo's zijn heel subtiel en als er geen licht is dan wordt de kleur heel licht, dus je kan het ook gewoon dragen op je werk! Maar natuurlijk met het zonlicht op je nagels is het het beste! LOL is de paarse en ik ben er helemaal weg van! :D Jammer genoeg worden ze niet meer geproduceerd, dus als je deze nog kan krijgen mag je jezelf gelukkig prijzen. Gelukkig voor mij, ik had net de hele collectie gekocht, vlak voordat de collectie gestopt werd!
Liefs Melanie

maandag 13 juni 2011

Sally Hansen - Blue It

Dear readers

Lieve lezers

Quick post today. I want to show you a blue that is really gorgeous. Sally Hansen - Blue It:

Snelle post vandaag. Ik wil jullie een blauw laten zien die echt prachtig is. Sally Hansen - Blue It:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Blue It is a blue shimmer, but not just the normal blue shimmer.. it is really spectacular! In the bottle it is not that special, but it comes to life on your nails!
With love Melanie

Blue It is een blauwe shimmer, maar niet de normale blauwe shimmer.. het is echt spectaculair! In het flesje is het niet speciaal, maar de kleur komt echt tot leven op je nagels!
Liefs Melanie

woensdag 8 juni 2011

Poll 10#

Dear readers

Lieve lezers

It is so busy the last few weeks! But I am almost done with the bachelor part of my study and then I have finally some vacation and I promise I will blog everyday again ;) For now I got the results of last months question: What is your favorite color of the China Glaze - Up & Away Collection? The result is not really what I expected but that is even more fun! Let's take a look:
1. Peachy Keen (40%)
2. Grape Pop (30%)
3. Re-Fresh Mint (29%)

Het is zo druk de afgelopen weken! Maar ik ben bijna klaar met het bachelor gedeelte van mijn studie en dan heb ik eindelijk wat vakantie en ik beloofdat ik dan weer elke dag zal bloggen ;) Voor nu heb ik de resultaten van de poll van afgelopen maand met de vraag: Wat is je favoriete kleur van de China Glaze - Up & Away Collectie? De resultaten waren niet helemaal wat ik verwacht had, dus dat is nog leuker! Laten we kijken:
1. Peachy Keen (40%)
2. Grape Pop (30%)

3. Re-Fresh Mint (29%)

Personally my top 3 is: Grape Pop, Four Leaf Clover and Sugar High. Fun to see that there are so many different kinds of preferences!

Mijn persoonlijke top 3 is: Grape Pop, Four Leaf Clover en Sugar High. Grappig om te zien dat er zoveel verschillende voorkeuren zijn!

Do you love the Up & Away Collection as much as I do? It is now available in my store: www.thecolorpalette.nl

Hou je ook zo van de Up & Away Collectie als ik? Het is nu verkrijgbaar in mijn winkel: www.thecolorpalette.nl

Vote also for this months question it is about China Glaze again!
With love Melanie


Stem ook deze maand weer, het gaat weer over China Glaze!
Liefs Melanie