Volgers

maandag 26 juli 2010

Shengji - 02

Hello everyone,

Hoi allemaal,

Everybody is in the mood for the holiday and that's why I wanted to show you a nailpolish that I get from my parents as a gift when they went to Jordan.
Shengji 02:

Iedereen is weer in de vakantie stemming en daarom vandaag een lakje wat ik van mijn ouders heb gekregen toen zij op vakantie waren geweest naar Jordanië.
Shengji 02:

On the photo 3 coats, click to enlarge.

Op de foto 3 coats, klik om te vergroten.

This is a nailpolish of the brand Shengji, for me it is totally unknown. It isn't real good quality, but the color is a bit green/gold and that makes it nice enough for me. Konad stamping is working really well on this one and I remains beautiful for a long time. Only to reach to real color of this nailpolish you need at least 3 coats.
With love Melanie

Het lakje is van het merk Shengji, voor mij in ieder geval totaal onbekend. Het is ook niet van waanzinnig goede kwaliteit, maar de kleur is beetje groen/goud en dat spreekt mij wel aan. Er is goed op te stempelen en het houdt erg lang. Alleen voordat je echt de juiste kleur hebt bereikt heb je minstens 3 coats nodig.
Liefs Melanie

vrijdag 23 juli 2010

China Glaze - Strawberry Fields

Hi Everyone,

Hoi allemaal,

Today I want to show you my, until now, favorite laquer. It's called Strawberry Fields of China Glaze. I just love pink, but this one has got a beautiful gold shimmer in the laquer. That is what makes this laquer so special pink, but everything that glitter in the sunlight is just made for me.
China Glaze - Strawberry Fields:

Vandaag wil ik jullie graag mijn, tot nu toe, favoriete lakje laten zien. Het is Strawberry Fields van China Glaze. Ik ben gek op roze, maar deze heeft ook nog eens een mooie goude glans door de lak. Dat maakt het dus een speciale roze lak, maar alles wat schitterd in het zonlicht is echt weg gelegd voor mij.
China Glaze - Strawberry Fields:

On the photo 2 coats, click to enlarge.

Op de foto 2 coats, klik om te vergroten.

Like I said, I think this is an amazing beautiful laquer. It's really pink, but not too pink. Cause of the gold shimmer it's different from the other pink nailpolishes. Plus the name is like the sun and it makes you think about strawberries and a sunset.

Wat ik al zei, ik vind het echt een waanzinnig mooi lakje. Het is een echte lekkere roze, maar niet te roze. Door de goude glans onderscheidt het zich van de andere roze nagellak. Plus de naam is heerlijk zonnig en doet je ook wel denken aan aardbeien met een ondergaande zon.

I recommend this one to everyone who loves pink!

Ik zou hem iedereen die van roze houdt aanraden!

Now I'll wash the windows so I can look through them again.
With love Melanie

Nu ga ik nog eventjes verder met de ramen lappen zodat ik straks weer naar buiten kan kijken.
Liefs Melanie

maandag 19 juli 2010

M64 Jamaica

Hi everybody,

Hoi allemaal,

I just had a wonderful day, this morning I worked and after that I just lay down in my backyard. At this moment I am busy with a book, Het Venetiaanse Huis, and it is not thrlling, but the relationships are so complex and so well written that you just want to read it non-stop.
That's why today I did not have time to do some swatches.

Ik heb een heerlijke dag gehad, vanmorgen wat gewerkt en daarna lekker in de tuin gelegen. Ben nu bezig in een boek, Het Venetiaanse Huis, en het is niet echt spannend ofzo, maar de relaties zijn zo ingewikkeld en zo goed uitgewerkt dat je eigenlijk non-stop door wilt lezen. Daarom ben ik vandaag ook niet toegekomen aan swatches.
Click on the photo to enlarge.

Klik op de foto om het te vergroten.

With image plate M65 I made this green flower pattern on my, ugly, yellow etos color. The result isn't really showing off in this photo, but it's really blasting in real life, especially with some sunlight. And because of the color combination and the flowers I immediatley had to think about Jamaica. I would love to travel there some day!

Met image plate M65 heb ik deze groene bloemen gemaakt op mijn, lelijke, gele etos kleurtje. Het komt niet helemaal tot zijn recht in deze foto, maar het was echt een knalle kleurtje, vooral met zonlicht er op. En door de kleuren combinatie met bloemen moest ik direct aan Jamaica denken. Daar wil ik echt nog wel eens ooit naar toe!

I am going to make some meringue, tomorrow I will make my own strawberry icecream and for the crunch I will put my handmade meringue through it. I shall let you know if it did worked out the way it was meant to be.
With love Melanie

Ik ga nu verder met het maken van schuimpjes, morgen ga ik namelijk zelf aardbeien ijs maken en voor de crunch gaan er dan zelf gemaakte schuimpjes doorheen. Ik zal morgen of overmorgen wel laten weten of het gelukt is.
Liefs Melanie

zondag 18 juli 2010

Essence - Check Me Out

Dear Readers,

Lieve Lezers,

Today was a very nice day with a lot of sun and for me that means a nailpolish with a blast. This time I used Check Me Out of Essence:

Vandaag weer een heerlijke dag zon gehad en dat betekent voor mij lekker knallen met een gaaf kleurtje nagellak. Dit keer heb ik Check Me Out van Essence gebruikt:
On the photo 2 coats, click to enlarge.

Op de foto 2 coats, klik om te vergroten.

Essence isn't so bad as some people say. Oke, the brush is maybe not very nice. This is round and I should help to make no mistakes, but in my point of view it just makes it harder.
But if we look at the photo, it is a beautiful green color and it does cover your nails. It isn't neon, but just nice intense. I think it's a nice product and it is very cheap.

Essence is helemaal niet zo slecht als soms wel eens beweerd wordt. Oke, het borsteltje is misschien niet echt ideaal. Dit is namelijk rond en zou het lakken moeten vergemakkelijken maar het vergroot juist de kans op fouten.
Maar als we kijken naar de foto het is een mooie groene kleur die mooi dekt. Het is niet neon, maar wel lekker fel. Ik vind het een mooi product en voor de prijs hoef je het uiteraard niet te laten!

Have a nice evening.
With love Melanie

Fijne avond!
Liefs Melanie

zaterdag 17 juli 2010

Hema - 01

Dear readers,

Hoi lieve lezers,

Do you know this feeling? Holiday and just not understanding what you have got to do. I just had a very busy period behind me and I worked everday to many hours and now I don't have to do that anymore and now everything feels just worthless. The club has holiday, nothing to do for my study, so I'm really free. Maybe I get used to this, before everything starts again.

Kennen jullie dat? Vakantie en gewoon niet weten wat je met jezelf aan moet. Ik heb een enorm drukke periode achter de rug en elke dag hard gewerkt en dan nu hoef of moet ik niets en dat voelt gewoon zinloos. Bij de gym is het momenteel vakantie, heb niets voor mn studie en heb dus gewoon echt vrij. Nou ja.. misschien went het nog op tijd, voordat alles weer begint.

Today The hairdresser cut 45 cm of my hair. I like the result. Advise from your mom isn't always bad. I think everybody need some time to get used to my new look, but I'm happy with it.

Vandaag heb ik mezelf wel een nieuwe coupe laten aanmeten. Er is 45 (!!!) cm van mijn haar af. Maar al zeg ik het zelf dit is veel beter. Advies van je moeder dus niet altijd in de wind slaan ;) Voor iedereen zal het wel eventjes wennen zijn, maar ik ben er in ieder geval blij mee.

The laquer of today is something that I was also positive amazed by:
Hema - 01:

Dan nog een lakje vandaag waar ik ook positief verbaasd over en blij mee ben:
Hema - 01:


On the photo 1 coat, click to enlarge.

Op de foto 1 coat, klik om te vergroten.

And that says it all, 1 coat! I was amazed, I have to admit. I mean, sorry, but nailpolish of Hema isn't the best. But I saw 3 colors in a sale-on-sale stand for 1 euro, so I took them. And I seriously like the color. It looks a bit like China Glaze Good Witch, but without the glitter and structuur.

En dat zegt het meteen, 1 coat! Ik was stom verbaasd moet ik bekennen. Ik bedoel tja sorry maar nagellak van de Hema is nou niet om echt over naar huis te schrijven. Maar ik zag 3 kleurtjes liggen in zo'n korting-na-korting-na-korting-na-nog-meer-korting-bak voor een 1 euro, dus die heb ik maar mee genomen. En ik vind het serieus nog een mooi kleurtje ook. Het heeft wat weg van China Glaze Good Witch, alleen zonder glittertjes en structuur.

Run to the Hema and buy this one!
Good night everybody!
With love Melanie

Dus ren naar de Hema om deze aan je collectie toe te voegen!
Slaap lekker allemaal!
Liefs Melanie

woensdag 14 juli 2010

China Glaze - BFF (Best Friend Forever)

Hey Everyone,

Hoi iedereen,

I have finally vaction, but i'm still very bussy. I do interviews for research and I have to travel all across the country. Very nice job, plus the experience for later. It just takes alot of my time.

Heb ik eindelijk vakantie, zal je altijd zien, ben ik nog steeds erg druk. Ik neem interviews af voor een onderzoek en daar moet ik het hele land voor door. Erg leuk baantje plus ervaring op doen voor later. Alleen kost gewoon veel tijd.

My OMG collection is here. And the next laquer is just hot and if you look at the picture and you know me a little bit, you know why.
China Glaze BFF:

Ik heb laatst mijn OMG collectie binnen gekregen. En het volgende lakje vind ik echt super en als je naar de foto kijkt en me een beetje kent weet je waarom.
China Glaze BFF:

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

It's nice pink, totally made for me. It is holographic, love it. And it is very easy to apply and it won't chip with topcoat, triple wow.
I don't think there is something that needs to change.

Het is lekker roze, helemaal mijn ding. Het is holografisch, ook helemaal mijn ding. Het is makkelijk aan te brengen en het houdt lang met topcoat er overheen, ook helemaal mijn ding.
Tja ik vind dat er niets veranderd hoeft te worden aan dit lakje.

I heard that some people thought that these laquer are a bit boring, but I like it that it is, without the light, a calm laquer. But everybody has to define that for herself.

Ik hoorde dat sommige mensen deze lakjes beetje saaiig vinden, maar ik vind het juist wel mooi dat het zonder licht een neutraal lakje is. Maar dat moet iedereen voor zichzelf bepalen uiteraard.

I'm going to sleep, tomorrow swatch-day.
See you tomorrow!
With love Melanie

Ik ga zo lekker slapen, morgen verder met swatches maken.
Tot morgen!
Liefs Melanie

zondag 11 juli 2010

China Glaze - Dorothy Who

Hey Everyone,

Hoi Allemaal,

Thrilling today! In 6 hours Holland plays against Spain for the Worldtitle. Ofcourse I hope that Holland will win, but we don't have an easy opponent, so that will be hard for our team! I'm ready!

Spannend spannend vandaag! Over 6 uur speelt Nederland tegen Spanje voor de wereldtitel. Uiteraard hoop ik dat Nederland wint, maar we hebben niet de minste tegenstander, dus dat wordt hard werken voor ons elftal! Ik zit er in ieder geval al klaar voor!

Because my orange manicure isn't ready yet, I'll show you a laquer of last week. I get a lot of positive responses about this one. Also from people who are not into the nailpolish. People said that they didn't know that a blue nailpolish could be this beautiful.
China Glaze Dorothy Who:

Omdat mijn oranje manicure nog niet klaar is eventjes een lakje van vorige week. Ik kreeg hier veel positieve reacties op. Ook van mensen die niet zo into de nagellak zijn. Veel werd gezegd dat ze niet wisten dat een blauwe nagellak zo mooi kon zijn.
China Glaze Dorothy Who:

On the photo 3 coats, click to enlarge.

Op de foto 3 coats, klik om te vergroten.

I think it is an amazing color. I love outstanding color and glitter and special effects in nailpolish. And this is a good example. There are 3 coats needed for good covering. But it dries very fast, so it will not take all your time by using this laquer.

Ik vind het zelf echt een waanzinnige kleur. Ik hou wel van opvallende kleuren en glittertjes en speciale effecten in nagellak. En dit is er gewoon een goed voorbeeld van. Er zijn 3 laagjes nodig voordat het echt goed dekt en het het bedoelde effect geeft. Maar het droogt erg snel en daardoor duurt het even lang voordat het netjes op je nagels zit als bij een nagellak die met minder laagjes dekt.

Especially in the sun this one is hot, because the light comes from a determined angle and then you see this wonderful glittering on the nails.

Vooral in de zon is het echt super, want het licht valt natuurlijk van een bepaalde kant en zo krijg je een prachtige schittering over je nagels. Je kan ze niet missen!

The only negative point is, but it has nothing to do with the laquer itself, that it is not suitable for work. This too prominant.

Het enige wat ik wel een nadeel vind, maar goed dat heeft weinig met de lak zelf te maken, is dat het niet gedragen kan worden naar het werk. Daar is ie te opvallend voor.

It's starting to thunder, so I will close. I wish everyone a nice sunday and for you watch the game tonight have fun and don't eat your nails ;)
With love Melanie

Het begint hier te onweren, dus ik ga afsluiten. Ik wens iedereen een hele fijne zondag en voor wie kijkt vanavond veel plezier met het voetbal en niet je nagels opeten door de spanning he ;)
Liefs Melanie

vrijdag 9 juli 2010

M60 Orange Flower Pattern

Hello everyone,

Hoi allemaal,

It's nice that you visit my blog again.
I made my most important test ever (!!!), the sun shines and we need something orange for next sunday. I made this orange creation with Konad.

Leuk dat je weer een kijkje neemt op mijn blog.
Ik heb mijn belangrijkste tentamen ooit gehaald (!!!), de zon schijnt en we hebben een oranje manicure nodig voor komende zondag. Ik heb daarom deze oranje creatie met Konad gemaakt.
Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

I used the Catherine Arley metallic orange laquer #138. I told you in a previously post, you can stamp on this one pretty well. Apparently with yellow. The result is a cheerfull manicure, but it won't be too much. Especially not in the summer.

Ik heb hiervoor het Catherine Arley metallic oranje lakje nummer 138 gebruikt. Ik vertelde al in een eerdere post, dat je prima hierop kunt stempelen. Zeker met geel. Het resultaat is een vrolijke manicure, maar het is niet too much. Zeker niet in de zomer.

I chose specially for this flower pattern. Simple because it match very well with the color combination and because the flowers are linked with spring and summer.
For this pattern you need image plate M60 of Konad and to stamp you need Konad special nailpolish Yellow.

Ik heb hier speciaal voor een bloemetjes patroon gekozen. Simpel omdat het goed matcht bij de kleuren combinatie en omdat bloemen voor mij gelinked zijn aan de lente en zomer.
Voor dit patroon heb je image plate M60 van Konad nodig en om te stempelen heb je Konad special nailpolish Yellow nodig.


A pupil quit my course and she gave me O.P.I. - Mat As Hatter. Soon you can see it on my blog. Thanks Klaske!
With love Melanie

Een leerling is gestopt met mijn lessen en als cadeautje gaf zij mij O.P.I. - Mat As Hatter. Die zal ik zeker binnenkort swatchen.
Dank je wel Klaske!
Liefs Melanie

dinsdag 6 juli 2010

China Glaze - Passion In The Pacific

Dear readers,

Lieve Lezers,

Today again a wonderful polish from China Glaze. If it is correct I will receive practical the whole collection of OMG, so soon you may expect these on my blog. For now no holographic stuff, but a georgous turquoise color.

Vandaag weer een geweldig mooi lakje van China Glaze. Als het goed is krijg ik vanmiddag praktisch de hele collectie van OMG binnen, dus die kunnen jullie binnenkort verwachten. Voor nu dus nog eventjes geen holografisch gebeuren, maar een geweldig mooie turkooise lak.

What should I say, I'm in love with this color :)
China Glaze - Passion In The Pacific:

Tja wat zal ik zeggen, ik ben verliefd op de kleur :)
China Glaze - Passion In The Pacific:

On the photo 2 coats, click to enlarge.

Op de foto 2 coats, klik om te vergroten.

Look... everyone has got to agree.. so beautiful turkquoise. And in the picture the light isn't very well, so if it does it will give a beautiful shine on your nails. Absolutely a color for the summer.

Kijk dan... daar moet iedereen het toch wel over eens zijn.. zo mooi turkoois. En nu valt het licht nog niet eens goed, kan je nagaan zo'n prachtige schittering op je nagels. Absoluut een kleurtje op de zomer.

It's easy to apply en in 2 coats it will cover your nails. Is it a proper lacquer to stamp on? I don't know.. I tried blue, but it wasn't nice. I will try in a while all my stamp colors on this one.

Het is makkelijk aan te brengen en in 2 coats is het ook echt dekkend. Een geschikt lakje om op te stempelen? Ik weet het niet.. ik had blauw uitgeprobeerd, maar dat stond echt niet mooi. Ik zal over een poosje eventjes al mijn stempelkleuren er op uitproberen.

A disadvantage is that you constantly stare at your nails, but if it is really a negative thing...
Het nadeel is dat je er zelf constant naar blijft staren, maar of dat echt een nadeel is valt te betwijfelen.

I will wrap my gifts for the game tomorrow. I know it's going to be a fun afternoon/evening. And after that I will prepare some things for my class for this afternoon. And tonight I will be in front of my tv ofcourse, hoping that Holland can win and goes to the finales. That would be amazing!

Ik ga mijn cadeautjes inpakken voor het spel van morgen. Het wordt vast een hele gezellige middag/avond. En daarna zal ik nog wat dingen voorbereiden voor mijn les van vanmiddag. En vanavond uiteraard voor de tv en hopen dat Nederland kan winnen en in de finale terecht komt. Dat zou wel echt heel gaaf zijn!

Have a nice day and see you soon.
With love Melanie

Fijne dag nog iedereen en tot snel.
Liefs Melanie

zondag 4 juli 2010

China Glaze - Happy Go Lucky

Good afternoon dear readers,

Goedemiddag lieve lezers,

Ow delicious, the rain is far far away and the sun is shining! Yesterday I bought 2 new bikinies so I will, after finishing this, lie down in my backyard with a good book.

Ow zalig zeg, de regen is weer ver weg en het zonnetje schijnt vol op! Gisteren 2 nieuwe bikini's gekocht dus straks lekker in de achtertuin zonnen/bakken/braden met een goed boek erbij.

I changed my room and while I was moving my furniture I, of course, broke a nail. The picture below is taken before the accident and the damage is not so bad, but I wasn't really happy about it.

Net heb ik mijn kamer indeling wat veranderd en bij het verslepen van meubels brak, uiteraard, een van mn nagels. Gelukkig is onderstaande foto nog van daarvoor en de schade valt opzich nog wel mee, maar was dr niet echt gelukkig mee.

And for today a little sunshine:
China Glaze Happy Go Lucky!

En dan nu voor vandaag het zonnetje:
China Glaze Happy Go Lucky!


On the photo 2 coats, click to enlarge.

Op de foto 2 coats, klik om te vergroten.

The name.. that is just too cute. Plus that the color is matching with the name. A look at this nailpolish and you'll be happy. This is an example of a really good covering yellow nailpolish. Yellow is always a little bit more difficult then other colors because of the structure, but this one rocks!

De naam.. dat is toch te schattig voor woorden. Plus dat het lakje ook echt matcht bij de naam. Je wordt gewoon vrolijk als je naar dit lakje kijkt. Dit is nou een voorbeeld van een echt goed dekkende gele nagellak. Geel is altijd een beetje lastig door de structuur, maar deze slaagt met vlag en wimpel!

The benefits are that if you love yellow this one is a winner. The covering is beautiful, it's longlasting, it's a real creme so if you like that it is really a must have.

Voordelen zijn als je van geel houdt is dit echt een topper. Het dekt mooi, het blijft mooi lang zitten, het is een echte creme dus als je daarvan houdt is dit echt een must have.

Disadvantages are if you don't like yellow.. then you should not buy this one. An other loss is that if you look at my middle finger, there is a small piece not really yellow, this is because of the brush. Normally I'm very positive about the brush from China Glaze, but for this polish it wasn't working so well.

Nadelen zijn als je niet van geel houdt.. tja dan moet je dit niet in huis halen uiteraard. Een ander nadeel is dat als je kijkt naar mijn middelvinger dat er een klein stukje niet helemaal dekte, dat kwam door het kwastje. Terwijl ik normaal gesproken altijd erg positief ben over de kwastjes van China Glaze was het bij dit lakje toch niet zo handig.

Good I'm going to my backyard for the sun.
With Love Melanie

Goed ik ga zo lekker in de tuin liggen bakken, even lekker een kleurtje op doen.
Liefs Melanie

vrijdag 2 juli 2010

Bourjois - Rouge Escarpin

UN BE LIE VE BLE!! We are through to the half finales! We beat Brazile, and how! The first half was as I expected, but the second half was like I was watching a whole different game. I don't know how you experienced this, but I thought it was really sensational!

ON GE LO VE LIJK!! We zijn door naar de halve finale! We hebben gewoon Brazilië verslagen, en hoe! De eerste helft was zoals ik het verwacht had, maar de tweede helft was net of we naar een andere wedstrijd zaten te kijken. Ik weet niet hoe jullie het vonden, maar ik vond het razend spannend!

And because they showed us that a simple team, from a small country, can reach many goals, today a nailpolish that is simple and achievable for everyone. (in the drugstore)
Bourjois Rouge Escarpin:

En omdat maar blijkt dat je met een simpel team, in een klein landje, toch veel kan bereiken vandaag een lakje dat ook simpel is en voor iedereen bereikbaar is. (via de drogist)
Bourjois Rouge Escarpin:
On the photo 1 coat, click to enlarge.

Op de foto 1 coat, klik om te vergroten.

It is a beautiful deep red nailpolish. Bourjois is a valid brand. The bottle is original, but if you have slippery hands you can't open, or close, this bottle. It is not always nice to applie this one, but if you finally get it right on your nails, they are beautiful red. How long it will last really depends on your activities. If you sport alot they chip really fast.

Het is een schitterende diep rode nagellak. Bourjois is een degelijk merk. Het flesje is origineel, maar als je beetje vette handen hebt krijg je de dop met geen mogelijkheid open, of dicht. Het smeert ook niet altijd even lekker, maar als je het er eenmaal hebt opgekregen heb je prachtig rode nagels. Hoe lang het mooi blijft hangt echt van je activiteiten af. Als je bijvoorbeeld veel sport ligt het er binnen no-time af.

I wouldn't like to miss this one in my collectie, but that is purely because of the color. Would I buy it again with all this knowledge... yes.. but only if I have too much money left.. that says it all right?
With love Melanie

Ik zou hem zelf niet willen missen in mijn collectie, maar dat is puur om de kleur. Of ik met al deze kennis nog eens een lakje van Bourjois zou aanschaffen... ja.. maar alleen als ik echt geld over heb... dat zegt genoeg toch?
Liefs Melanie

donderdag 1 juli 2010

O.P.I. - Pink Flamenco

Hi everyone,

Hoi allemaal,

What a day! Today I finished my last test in this heat, but tonight was even worse because I had to work in a airless gym. Beautiful place, but not with the heat of these days. But I survived and now a beautiful pink nailpolish of O.P.I.:

Wat een dag zeg! Vandaag mijn laatste tentamen gemaakt in deze hitte, maar nog erger ik moest vanavond werken in een verstikkend hete gymzaal. Prachtige zaal, maar echt niet uit te houden, laat staan sporten. Maar goed ik ben weer thuis, heb het overleefd en dan nu weer mooi roze van O.P.I.:
2 coats on photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I just love pink and if you look at the bottle.. so pink.. and so big :) Plus it is so easy to applie the laquer, long lasting and just beautifully pink. It is not a neon, but a real pink creme. The name Pink Flamenco fits perfectly. Stamping is fine, but I personally like this nailpolish so much that I don't think it needs any nailart.

Ik hou gewoon van roze en als je alleen al kijkt naar het flesje.. roze.. en groot :) Daar komt bij dat het ontzettend prettig smeert, het blijft lang mooi zitten en het is gewoon prachtige tint roze. Het is geen neon, maar een echte creme roze. De naam Pink Flamenco is dus erg toepasselijk. Je kan er ook prima op stempelen, alleen het lakje is zo al erg mooi en dus vind ik dat niet perse nodig.

One negative point, I expected to be very quick covering. But after 2 coats je still see my nail under it. I think the solution is a 3e coat.

Een minpuntje, ik had verwacht dat het snel dekkend zou zijn. Maar na 2 lagen zie je nog steeds mijn nagels een beetje. Dus een 3e coat was misschien beter geweest.

O.P.I. is very expensive to buy in Holland and they have not so much choice. Ordering on internet is way better. If you have never done this before it is something you need to get used to, but I have made different orders by national and international webshops and I'm happy about all of them.

O.P.I. is erg duur om in Nederland te kopen plus dat ze relatief weinig keuze hebben. Je kan veel beter via internet bestellen. Als je dat nog nooit gedaan hebt is het eventjes wennen, maar ik heb al verschillende bestellingen gedaan bij nationale en internationale webshops en ik ben overal tevreden over.

I am going to sleep, because I am really tired, but now I have finally holiday after all these months of hard work. I wish everyone a happy holiday!
With love Melanie

Ik duik nu mijn bedje in, want ik ben echt gebroken, maar ik heb nu eindelijk vakantie na al die maanden aan een stuk door werken. Ik wens iedereen die vakantie heeft, op vakantie gaat, of een paar dagen er tussenuit gaat een hele fijne tijd!
Liefs Melanie