Volgers

woensdag 14 juli 2010

China Glaze - BFF (Best Friend Forever)

Hey Everyone,

Hoi iedereen,

I have finally vaction, but i'm still very bussy. I do interviews for research and I have to travel all across the country. Very nice job, plus the experience for later. It just takes alot of my time.

Heb ik eindelijk vakantie, zal je altijd zien, ben ik nog steeds erg druk. Ik neem interviews af voor een onderzoek en daar moet ik het hele land voor door. Erg leuk baantje plus ervaring op doen voor later. Alleen kost gewoon veel tijd.

My OMG collection is here. And the next laquer is just hot and if you look at the picture and you know me a little bit, you know why.
China Glaze BFF:

Ik heb laatst mijn OMG collectie binnen gekregen. En het volgende lakje vind ik echt super en als je naar de foto kijkt en me een beetje kent weet je waarom.
China Glaze BFF:

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

It's nice pink, totally made for me. It is holographic, love it. And it is very easy to apply and it won't chip with topcoat, triple wow.
I don't think there is something that needs to change.

Het is lekker roze, helemaal mijn ding. Het is holografisch, ook helemaal mijn ding. Het is makkelijk aan te brengen en het houdt lang met topcoat er overheen, ook helemaal mijn ding.
Tja ik vind dat er niets veranderd hoeft te worden aan dit lakje.

I heard that some people thought that these laquer are a bit boring, but I like it that it is, without the light, a calm laquer. But everybody has to define that for herself.

Ik hoorde dat sommige mensen deze lakjes beetje saaiig vinden, maar ik vind het juist wel mooi dat het zonder licht een neutraal lakje is. Maar dat moet iedereen voor zichzelf bepalen uiteraard.

I'm going to sleep, tomorrow swatch-day.
See you tomorrow!
With love Melanie

Ik ga zo lekker slapen, morgen verder met swatches maken.
Tot morgen!
Liefs Melanie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten