Volgers

vrijdag 9 juli 2010

M60 Orange Flower Pattern

Hello everyone,

Hoi allemaal,

It's nice that you visit my blog again.
I made my most important test ever (!!!), the sun shines and we need something orange for next sunday. I made this orange creation with Konad.

Leuk dat je weer een kijkje neemt op mijn blog.
Ik heb mijn belangrijkste tentamen ooit gehaald (!!!), de zon schijnt en we hebben een oranje manicure nodig voor komende zondag. Ik heb daarom deze oranje creatie met Konad gemaakt.
Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

I used the Catherine Arley metallic orange laquer #138. I told you in a previously post, you can stamp on this one pretty well. Apparently with yellow. The result is a cheerfull manicure, but it won't be too much. Especially not in the summer.

Ik heb hiervoor het Catherine Arley metallic oranje lakje nummer 138 gebruikt. Ik vertelde al in een eerdere post, dat je prima hierop kunt stempelen. Zeker met geel. Het resultaat is een vrolijke manicure, maar het is niet too much. Zeker niet in de zomer.

I chose specially for this flower pattern. Simple because it match very well with the color combination and because the flowers are linked with spring and summer.
For this pattern you need image plate M60 of Konad and to stamp you need Konad special nailpolish Yellow.

Ik heb hier speciaal voor een bloemetjes patroon gekozen. Simpel omdat het goed matcht bij de kleuren combinatie en omdat bloemen voor mij gelinked zijn aan de lente en zomer.
Voor dit patroon heb je image plate M60 van Konad nodig en om te stempelen heb je Konad special nailpolish Yellow nodig.


A pupil quit my course and she gave me O.P.I. - Mat As Hatter. Soon you can see it on my blog. Thanks Klaske!
With love Melanie

Een leerling is gestopt met mijn lessen en als cadeautje gaf zij mij O.P.I. - Mat As Hatter. Die zal ik zeker binnenkort swatchen.
Dank je wel Klaske!
Liefs Melanie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten