Volgers

zaterdag 30 april 2011

Poll 9#

Hi girls

Hoi meiden

Today it is Queensday in The Netherlands. It's always pretty funny to see how everybody feels one and the same on a day like this. Everybody is trying to wear something orange :)
There are alot of parties, but my plan this year was to earn some extra money (and ofcourse for the joy). I painted nails for 80 till 100 people :p Orange ofcourse. It was such a big succes!

Vandaag is het Koninginnedag in Nederland. Het is altijd zo grappig om te zien hoe iedereen zich opeens verbonden voelt op zo'n dag. Iedereen probeert altijd iets oranjes te dragen :)
Er zijn veel feesten, maar mijn plan dit jaar was om wat extra geld te verdienen (en natuurlijk voor de gezelligheid) door nagels te lakken op de vrijmarkt. Ik heb ongeveer bij 80 tot 100 mensen hun nagels gelakt :p oranje natuurlijk. Het was een groot succes!

The question of last month was which color of the new Zoya - Sunshine Collection you liked best:
1. Apple (40%)
2. Faye (30%)
3. Rica (10 %)

De vraag van afgelopen maand was welke kleur van de nieuwe Zoya - Sunshine Collectie je favoriet is:
1. Apple (40%)

2. Faye (30%)
3. Rica (10%)

Good news for everyone, all the colors are available in my shop, The Color Palette!
With love Melanie

Goed nieuws voor iedereen, alle kleuren zijn te verkrijgen in mijn winkel, The Color Palette!
Liefs Melanie

donderdag 28 april 2011

KONINGINNEDAG NAGELS LATEN DOEN

Sorry girls the next message is only for my dutch followers, because queensday is coming up!

Hoi meiden, volgers, lezers en ander publiek,

Overmorgen is het weer koninginnedag! Wil je dit jaar nu echt goed voor de dag komen dan mag een mooie manicure natuurlijk niet ontbreken!

Morgen (29 april) kan je een afspraak maken om langs te komen (in Hilversum) om je nagels, uitgebreid, te laten doen.

De prijzen zijn zoals het hoort met konginnedag lekker laag!

Oranje nagels (keuze uit breakin, sun worshiper of dreamsicle) --> 1 euro
Oranje nagels met simpele Konad naar keuze --> 2 euro
Oranje nagels met uitgebreide Konad en rhinestones naar keuze --> 5 euro

Heb je interesse stuur dan een mailtje naar: info@thecolorpalette.nl dan maken we eventjes een afspraak! Tot morgen!

Hier onder zie je wat voorbeeldjes, maar je mag het uiteraard helemaal zelf bedenken!
Liefs Melanie

zondag 24 april 2011

M30 M56 M79 Easter 2011

Hi girls

Hoi meiden

Happy Easter! I hope you are enjoying it as much as i do, well we do not really celebrate it, but the sun is shining and i enjoy my day!

Fijne Pasen! Ik hoop dat jullie er net zo van genieten als ik, nou we vieren het niet echt, maar de zon schijnt en ik geniet van mn dag!

Easter nails:

Paas nagels:


Click to enlarge.


Click to enlarge.


I used one of my favorite nailpolishes from the Up & Away Collection: Peachy Keen. (By the way... they are all great :P) It is perfect for Easter, so i made purple and pink polkadots on it and a cute bow. Ofcourse the bunny couldn't be missing on this manicure!

With love Melanie


Ik heb een van mijn favoriete nagellakken gebruikt van de Up & Away Collectie: Peachy Keen. (Trouwens... ze zijn allemaal geweldig :P) Het is ideaal voor Pasen, dus ik heb er paarse en roze polka dots op gemaakt en een schattig strikje. Natuurlijk kon het konijntje niet ontbreken bij deze manicure!
Liefs Melanie

woensdag 20 april 2011

250 FOLLOWERS GIVEAWAY - CLOSED

Dear readers

Lieve lezers

At this moment my blog passed the 250 followers and to show my appreciation i host this giveaway!

Op dit moment is mijn blog de 250 volgers gepasseerd en om mijn waardering te uiten organiseer ik deze giveaway!
Zoya - DanaKonad Special Stamping Polish - WhiteChina Glaze - HarmonyIf you would like to win these cute spring/summer colors enter this giveaway. It will be open from 20-04-2011 till 20-05-2011. The rules are simple.Als je deze leuke lente/zomer kleurtjes wil winnen schrijf je dan in voor deze giveaway. Het is open van 20-04-2011 tot 20-05-2011. De regels zijn simpel.

Rules:
1. You have to be a public follower.
2. Leave a comment with your name and your emailadres (1 entrie)

Extra opportunities:
3. Put me on your blogroll (1 entrie)4. Blog about this giveaway (2 entries) + photo (1 entrie)5. Subcribe to The Color Palette newsletter on: http://www.thecolorpalette.nl/ (3 entries)

For Dutch followers only:

6. There is an special appreciation for my first customers, so if you bought already something or you buy something at The Color Palette during this giveaway (3 entries) www.thecolorpalette.nl
Regels:
1. Je moet een publieke volger zijn.2. Laat een bericht achter met je naam en je emailadres (1 entrie)Extra Mogelijkheden:3. Plaats me in je blogrol (1 entrie)4. Blog over deze giveaway (2 entries) + foto (1 entrie)5. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van The Color Palette op: http://www.thecolorpalette.nl/ (3 entries)

Alleen voor Nederlandse volgers:

6. Om mijn eerste klanten erg in het zonnetje te zetten is er voor jullie iets extra's. Dus als je al klant bent of tijdens de periode van de giveaway iets aanschaft via The Color Palette krijg je extra entries (3 entries)
www.thecolorpalette.nl


Enjoy the sun!With love MelanieGeniet van de zon!Liefs Melanie

zondag 17 april 2011

China Glaze - Admire

Hi girls Hoi meiden Today I would like to show you Admire of China Glaze: Vandaag wil ik graag Admire van China Glaze aan jullie laten zien: 1 coat on the photo, click to enlarge. 1 coat op de foto, klik om te vergroten. I am totally in love with the Romantic collection of China Glaze. They are all one-coaters and they dry so fast. I life a fast life, so this match my lifestyle completely. I would like to own the whole collection! Ik ben helemaal verliefd op de Romantic collectie van China Glaze. Het zijn allemaal one-coaters en ze drogen heel snel. Alles in mijn leven gaat snel, dus deze matcht mijn lifestyle helemaal. Ik wil het liefst de hele collectie! Tell me are there any persons in the world you really admire? Family, friends, superstars, old love? With love Melanie Vertel eens, hebben jullie personen in de wereld die jullie bewonderen? Familie, vrienden, supersterren, oude liefdes? Liefs Melanie

zaterdag 16 april 2011

China Glaze - Poolside Available

Hi girls Hoi meiden Well this is almost the last new collection in my webshop this month. Only expecting one more of Orly. But first my personal favorite collection of China Glaze: Poolside! I just loooovvee neon colors! Cost: 5,50 euro. www.thecolorpalette.nl Dit is bijna de laatste nieuwe collectie in mijn webshop deze maand. Ik verwacht alleen nog eentje van Orly. Maar eerst mijn persoonlijke favoriete collectie van China Glaze: Poolside! Ik ben echt heeeleeeemaaaal gek op neon kleurtjes! Kost: 5,50 euro. www.thecolorpalette.nl
What collection would you like to see next? Happy shopping! With love Melanie Welke collectie zou je het liefst de volgende keer zien? Happy shopping! Liefs Melanie

vrijdag 15 april 2011

China Glaze - Shaken Not Stirred

Dear readers Lieve lezers Finally the doctors found out what was wrong with me. After almost 13 weeks of research they found the little, but very annoying, parasite. I got the right treatment now and they think I should feel better in 2 weeks! Ow I really can't wait to have my active life back! Eindelijk hebben de artsen gevonden wat er mis met me is. Na bijna 13 weken onderzoek hebben ze een kleine, maar erg vervelende, parasiet gevonden. Ik heb nu de juiste antibiotica en ze denken dat ik me beter moet gaan voelen in 2 weken! Ow ik kan echt niet wachten dat ik mijn actieve leventje weer terug heb! The sun is shining and I am so happy. I wear China Glaze - Shaken Not Stirred: De zon schijnt en ik ben zo blij. Ik draag China Glaze - Shaken Not Stirred: 3 coats on the photo, click to enlarge. 3 coats op de foto, klik om te vergroten. This is such a cute color! I wanted it for a long time but somehow I couldn't find it. But now I own it and it makes all the expectations come true. Without a doubt I can say that this is the cutest nailpolish I own. Like, almost, all nailpolishes of China Glaze everything is great about it! You just need 3 coats to make it opaque, but look at the result! It is really worth it! Dit is zo'n schattige kleur! Ik wilde het al een hele poos, maar op een of andere manier kon ik het niet vinden. Maar nu heb ik het en het maakt alle verwachtingen dubbel en dwars waar. Zonder twijfel kan ik zeggen dat dit de schattigste nagellak is die ik heb. Zoals, bijna, alle nagellakken van China Glaze is alles super! Je hebt alleen wel 3 coats nodig om het dekkend te krijgen, maar kijk naar het resultaat! Het is het echt waard! Enjoy the sun! With love Melanie Geniet van het zonnetje! Liefs Melanie

donderdag 14 april 2011

Orly - Cosmic FX Collection Available

Hi girls Hoi meiden Check this out! The Orly Cosmic FX Collection is available! www.thecolorpalette.nl Dit moet je zien! De Orly Cosmic FX Collectie is verkrijgbaar! www.thecolorpalette.nl The nailpolishes will be 11 euro. Happy shopping! With love Melanie De nagellakken zullen verkocht worden voor 11 euro. Happy shopping! Liefs Melanie

zondag 10 april 2011

Essie - Art Of Spring and Essie - Spring 2011 Available

Hi everyone Hoi allemaal The last few posts there is something wrong with the space between the lines, I can't separate them... Sorry for that. De afgelopen paar posts is er iets mis met de ruimte tussen de regels, ik kan geen enter gebruiken lijkt het wel... Sorry hiervoor. The last few days I got some many new collections to show in my webshop! Available are Essie - Art Of Spring and Essie - Spring 2011 www.thecolorpalette.nl De afgelopen dagen heb ik zoveel nieuwe collecties binnen gekregen voor mijn webshop! Verkrijgbaar zijn Essie- Art Of Spring en Essie - Spring 2011 www.thecolorpalette.nl Essie's will be 10 euro. Essie's zijn 10 euro per stuk.
Happy shopping! With love Melanie Happy shopping! Liefs Melanie

zaterdag 9 april 2011

NFu-Oh - 60

Hi girls Hoi meiden I finally have 3 good days after each other. I really hope that, whatever it is, goes away. I have such big plans and such wild ideas and I can't do anything with them right now because of the low energy level. But I feel a little bit better and the weeks before. Let's hope that this is the beginning of the end of this bad period. Ik heb eindelijk 3 goede dagen achter elkaar. Ik hoop dat, wat het dan ook is, weg gaat. Ik heb zulke grote plannen en zulke wilde ideeen en ik kan er gewoon niets mee doen op het moment vanwege het lage energie niveau. Maar ik voel me een beetje beter dan de voorgaande weken. Laten we hopen dat dit het begin is van het einde van deze slechte periode. I want to show you something so pretty today. The sun is shining a little bit, so this is a great polish to wear. I love flakies! NFu-Oh - 60: Vandaag wil ik jullie iets moois laten zien. De zon schijnt een beetje, dus dan is dit een geweldige lak om te dragen. Ik hou van flakies! NFu-Oh - 60: 3 coats on the photo, click to enlarge. 3 coats op de foto, klik om te vergroten. This is absolutely the most beautiful black nailpolish ever! The flakies are great and they get all the colors of the rainbow when the sun is shining on it. Drying time isn't really fast, but it is worth it for the result! Dit is absoluut de mooiste zwarte nagellak ooit! De flakies zijn geweldig en ze krijgen alle kleuren van de regenboog op het moment dat de zon er op schijnt. De droogtijd is niet erg snel, maar het is het waard voor het resultaat om te wachten! Do you also love flakies so much? With love Melanie Hou je ook zo van flakies? Liefs Melanie

donderdag 7 april 2011

Zoya - Reverie, Zoya - Sparkle, Nubar - Cleopatra and Nubar - Sparkles Collection Available

Hi girls Hoi meiden Jeej! Today there are four new collections available! Two of Zoya, two of Nubar. Enjoy! Jeej! Vanaf vandaag zijn er vier nieuwe collecties verkrijgbaar! Twee van Zoya, twee van Nubar. Veel plezier!


Happy shopping! With love Melanie


Happy shopping! Liefs Melanie

zaterdag 2 april 2011

Poll 8#

Hi girls Hoi meiden The question last month was about the Nubar Sparkles Collection. Which one is the favorite of my readers? De vraag van de afgelopen maand was over de Nubar Sparkles Collectie. Welke is de favoriet van mijn lezers? The top 3: 1. Night Sparkle (50%) 2. Star Sparkle (40%) 3. Petunia Sparkle (30%) De top 3: 1. Night Sparkle (50%) 2. Star Sparkle (40%) 3. Petunia Sparkle (30%) Good news, in april I expect this whole collection in my webshop! Goed nieuws, in april verwacht ik deze hele collectie in mijn webshop! Other good news, when I have 300 followers I will host a giveaway with nice products from China Glaze, Nubar and Zoya! So let your friends know about this blog and maybe you will win the great prize! Ander goed nieuws, als ik 300 volgers heb zal ik een giveaway organiseren met leuke producten van China Glaze, Nubar en Zoya! Dus laat je vrienden weten over mijn blog en misschien win je deze geweldige prijs wel! Vote this month again, it is about Zoya! With love Melanie Stem deze maand opnieuws, het gaat over Zoya! Liefs Melanie