Volgers

zaterdag 7 augustus 2010

M03 Three On A Row

Good morning everyone,

Goedemorgen allemaal,

Hopefully all of you had a good rest last night. Slowly I'm getting used to Holland again, but I still agree, it would be so nice to go back to such a heavenly island. So if there is anyone out here who feels the need to pay my holiday, then I love to hear that :)

Hopelijk hebben jullie net zo lekker geslapen als ikzelf. Het wennen aan Nederland gaat beter en beter, maar ik blijf er bij, het zou heerlijk zijn om terug te gaan naar zo'n zalig eiland. Dus als iemand de behoefte voelt een vakantie voor me te vergoeden, dan hoor ik het graag :)

Today I have planned a lot. In a minute I have to visit the optic to check my lenses. And for those who know me and think 'huh Melanie lenses'. Yes I have night lenses, I used them at night, the reform the curve of the eye and then your eyes are good for normal vision. Benefit is that during the day while sporting, what I do almost every day of the week, no irritating lenses and still shrap vision. I think it is superb.
After I have been to the optic I'll clean up my room, because it is not so big and then you'll have pretty soon a chaos. Then I will make 2 dances with ball and try to typ out some stuff for the selection. For the ones who think 'what is she talking about'. I am a trainer in ritmic gymnastics and I give courses to recreation groups, the plus group and the selection. At the moment this is my sideline job, because I study and when I am finished I am afraid that it won't be able to do a normal job an this one next to each other. BUT I won't worrie about that now, because it is at least 2 years away. But you know, sometimes time flies...

Vandaag een druk dagje gepland. Straks eventjes langs de optiek om mijn lenzen te laten checken. En voor de mensen die mij kennen en denken 'huh Melanie lenzen'. Ja ik heb nachtlenzen, en die doe je dus s'nachts in, vervormen de bolling van de oog en dan zie je dus de volgende dag scherp. Voordeel is dat je dus overdag tijdens sporten, waar ik natuurlijk erg veel mee bezig ben, geen gepiel hebt met die dingen en toch scherp ziet. Tja ik vind het ideaal.
Maar goed nadat ik dat heb laten controleren ga ik maar eens mijn kamertje opruimen, want het is niet zo groot en dan heb je al vrij snel het zwijnenstal-effect. En daarna zal ik voor de recreatie 2 bal oefeningetjes maken en proberen alvast iets voor de wedstrijdgroep uit te typen. Voor degene die nu denken, waar heeft ze het over. Ik ben trainster ritmische gymnastiek en hierbij geef ik recreatie, plus en wedstrijdgroepen les. Momenteel doe ik dit als bijbaantje, want ik studeer en zodra ik dat heb afgerond zal het waarschijnlijk niet meer helemaal samen gaan. MAAR daar gaan we nu nog niet over inzitten, want dat is nog minimaal 2 jaar weg. Maar ja.. tijd kan soms vliegen he...


That was enough philosophy. I have made, ow yes I think it's cute, nailart with Konad. I call it 'Three On A Row'.

Goed genoeg filosofisch gepraat. Ik heb een, ow ja ik vind hem schattig, nailart gemaakt met Konad. Ik noem het 'Drie Op Een Rij'.

Click on the photo to enlarge.

Klik op de foto om te vergroten.

It's very simple, but cute. I started, ofcourse, with a basecoat and after that I used Astor #56. On this is used Konad Special White and the nice open flowers of image plate M03. Plus an other time the littlest one diagonal under the other two. For this result you need to stamp 'diagonal', to do this you don't need to hold your stamp diagonal and difficult, but you just have to turn the image and then press it straight on to your nail as usual. It will take some practise, absolutely when you will do it on to your right hand, but then it turns out to be not as difficult as it seems to be. Good luck!

Deze is erg simpel, maar schattig. Ik ben uiteraard begonnen met een basecoat en vervolgens heb ik Astor #56 gebruikt. Hierop heb ik met Konad Special White de leuke open bloemetjes van image plate M03 er opgestempeld. Plus dan nog een keertje het kleinste bloemetje schuin onder. Voor dit resultaat moet je wel 'schuin' stempelen, hiervoor hoef je niet je stempel schuin en moeilijk te gaan vasthouden, maar je moet het plaatje gewoon draaien en hem dan recht over je nagel heen drukken zoals gewoonlijk. Het is wel eventjes aan te raden dit te oefenen, zeker voordat je je rechterhand gaat doen, maar daarna valt het best mee. Succes!

Allright I am going to have breakfast and then to the optics. Tomorrow a new creation.
With love Melanie

Goed ik ga nu snel ontbijten en naar de optiek. Morgen weer een nieuwe creatie.
Liefs Melanie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten