Volgers

zondag 13 maart 2011

Sinful Colors - Night Of Barbados

Dear readers

Lieve lezers

Today I will finish my website, but you can't buy anything yet. That will start, I think, on wednesday. But you can take a look!

Vandaag zal ik mijn website afmaken, maar je kan nog niets kopen. Dat begint, denk ik, op woensdag. Maar dan kan je vast een kijkje nemen!

Today I like to show you Night Of Barbados of Sinful Colors:

Vandaag wil ik jullie Night Of Barbados van Sinful Colors laten zien:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Night Of Barbados is not an ordinary blue nailpolish. It is almost duochrome, but the changes are not that big. So I would like to call it more a shimmer then a duochrome. But it is still very pretty. The nailpolish is a little big thick which gives a little trouble with application and the drying time is not so fast. So you need a little patience, but then you have a beautiful original blue manicure.

Night Of Barbados is geen gewone blauwe nagellak. Het is bijna duochroom, maar de verandering zijn niet zo groot. Dus ik zou het liever een shimmer noemen dan een duochroom. Maar het blijft erg mooi. De nagellak is wel een beetje dik waardoor het wat problemen geeft bij het aanbrengen en de tijd die nodig is om te drogen is ook niet heel kort. Dus je hebt wat geduld nodig, maar dan heb je ook een originele blauwe manicure.

Don't forget to vote for this months question about the Nubar - Sparkles Collection.
With love Melanie

Vergeet niet te stemmen voor de vraag van de maand over Nubar - Sparkles Collection."
Liefs Melanie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten