Volgers

dinsdag 9 augustus 2011

China Glaze - Light As Air

Hi girls,

Hoi meiden,

You know I have two lovely cats. My boyfriend had also two cats and I never thought that I would like other cats than my own so much. They are also so cute and funny... but last sunday we found the oldest, Bommel, he past away. It is not even my own cat, but I feel so sad. It was such a great cat so charming.

Jullie weten dat ik twee lieve katten heb. Mijn vriend had ook twee katten en ik had nooit gedacht dat ik andere katten dan die van mezelf ook zo leuk zou kunnen vinden. Ze zijn zo schattig en grappig... maar afgelopen zondag hebben we de oudste, Bommel, gevonden, overleden. Het is niet eens mijn eigen kat, maar ik voel me echt verdrietig erdoor. Het was echt een geweldige kat, echt een charmeur.

I was looking for a polish that is matching the situation. I thought China Glaze - Light As Air is a good one:

Ik was aan het zoeken naar een lakje dat bij matchte met de situatie. Ik dacht de China Glaze - Light As Air wel een goede was:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

The Up & Away Collection is absolutely great. All the colors are perfect creams. Maybe the colors are not original, but I really like it because those twelve colors are the basics for alot of beautiful manicures.

De Up & Away Collectie is absoluut geweldig. Alle kleuren hebben een perfecte creme finish. Misschien zijn de kleuren niet origineel, maar ik vind het leuk dat er gewoon twaalf kleuren zijn die de basis vormen voor vele mooie manicures.

Interested? Click 'here' is you want to buy.

With love Melanie

Geinteresseerd? Klik 'hier' als je deze wil kopen.
Liefs Melanie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten