Volgers

woensdag 10 augustus 2011

New Brand: Milani

Hi everyone,

Hoi allemaal,

There are alot of changes coming up! Because from all the brands I sell (China Glaze, Color Club, Essie, Konad, Nubar, Orly en Zoya) I will make swatches. That means that I can create an very large collection of swachtes and they will be in my shop and they will be on my blog so if you are looking for some colors of collections it's easy to find. They ones I used to swatch will be sold for a reduced price (except for the ones I own myself ofcourse).

Er zullen een hoop veranderingen plaats vinden de komende tijd! Want van alle merken die ik verkoop (China Glaze, Color Club, Essie, Konad, Nubar, Orly en Zoya) zal ik swatches gaan maken. Dit betekent dat ik na verloop van tijd een enorm grote collectie van swatches zal hebbenen deze zullen te zien zijn in mijn winkel en op mijn blog, dus als je op zoek bent naar een bepaalde kleur of collectie dan is het makkelijk te vinden. Degene die ik heb gebruikt om te swatchen zullen voor een gereduceerde prijs verkocht worden (behalve natuurlijk degene die ik zelf heb).

Another thing is that next week I expect a tool that will help to make way better pictures. So I will swatch everything over again, just to make it look much much much better then right now.

Een ander punt is dat ik volgende week verwacht een hulpmiddel voor het fotograferen binnen te krijgen zodat de foto's echt stukke beter worden. Dus ik ga alles opnieuw swatchen, zodat het er gewoon veel veel veel beter uitkomt te zien dan nu.

In a few days.. I am still hoping for some sun I will make a new banner for the upcoming year.

In een aantal dagen... ik ben nog steeds op de zon aan het wachten, zal ik een nieuwe banner maken voor het komende jaar.

But maybe the biggest news I am proud to announce that I sell a new brand: Milani!
At this moment I have Jewel FX, Neon and One Coat Glitter in my shop.

Maar misschien wel het grootste nieuws ik ben trots op te vermelden dat ik een nieuw merk verkoop: Milani!
Op dit moment heb ik Jewel FX, Neon en One Coat Glitter in mijn winkel.


With love Melanie

Liefs Melanie

1 opmerking: