Volgers

dinsdag 26 oktober 2010

Etos - 001

Good morning!

Goedemorgen!

Today I have to work at home because I need to do my analyzes and the program is only on my own computer. But it is going very well, very proud of that because it is the first time I am doing this all by myself!

Vandaag moet ik thuis werken want ik moet mijn analyses doen en dat programma heb ik alleen hier op mijn computer. Maar het gaat echt heel goed, heel trots want het is de eerste keer dat ik dit helemaal zelf doe!

Everybody have to start with something very simple and then you can build your career up from that point. Same with the next nailpolish, very simple but it can lead you to beautiful nails!

Iedereen moet beginnen met iets simpels om dan zo je carriere op te bouwen vanaf dat punt. Zelfde met het volgende lakje, het is simpel naar het kan je mooie nagels opleveren!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This was one of my first nailpolishes. I bought it, ofcourse, by Etos and I loved it! Because it is just transparant nailpolish with tiny little little silver glitters. So you can wear it over any other nailpolish just to make is shiny and ready for a party!

Het was een van mijn eerste nagellakjes. Ik kocht het, natuurlijk, bij de Etos en ik hou er van! Want het is gewoon transparante nagellak met hele kleine kleine zilvere glittertjes. Dus je kan het dragen over alle andere nagellak om het te laten schitteren en het gereed te maken voor een feestje!

I wanted to show you first what it looks like when you use it without other nailpolish, I have to admit that isn't really hot, but I will show you soon what it looks like with other colors!

Ik wilde jullie eerst laten zien hoe het er uit ziet zonder andere nagellak, ik moet bekennen dat het dan niet zo spetterend is, maar ik zal jullie binnenkort laten zien hoe het is met andere kleuren!

I am going back to my work!
Enjoy your tuesday.
With love Melanie

Ik ga weer terug aan het werk!
Geniet van je dinsdag.
Liefs Melanie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten