Volgers

woensdag 6 oktober 2010

Miss Helen - 22

Hi everyone

Hoi allemaal

I'm exhausted! My first day intership was super! Absolutely as I expected it. Alot of freedom and everything just in my hands. If I do it wrong, everything will be wrong. If I'm doing it the right way, everything will be oke. I really enjoyed it and I really can picture myself doing this everyday. Tomorrow I have another interesting day, because I will visit the source of my research. I have my own ideas about it, but it is always good to check it out.

Ik ben uitgeput! Mijn eerste dag van mijn stage was super! Absoluut zoals ik het verwacht had. Veel vrijheid en alles ligt echt in mijn handen. Als ik het fout doe, dan is het fout. Doe ik het goed dan komt alles ook goed. Ik heb het erg naar mijn zin gehad en ik kan me het wel voorstellen voor later. Morgen weer een interessante dag, want dan ga ik de bron van mijn onderzoek bezoeken. Ik heb er zo mijn eigen ideeen over, maar het is altijd goed om het in het echt te bekijken.

I can't do much more today, so no long post today. Miss Helen:

Ik kan gewoon het niet opbrengen om nog een lang stuk te schrijven dus vandaar dit lakje van Miss Helen:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

In the bottle it looks purple, but on your nails it will be more brown.. a little strange. But it's opaque, but not brilliant. That's what you pay for, so you don't lose alot. It is not bad nailpolish, but the color is just completely different then you expect when you buy the bottle.

Het lijkt paars in het potje, maar op je nagel is het meer bruinig.. een beetje apart. Dekt wel aardig, maar is niet brilliant. Daar betaal je dan ook naar, dus veel verlies je niet. Het is geen slechte nagellak het is alleen totaal niet de kleur zoals je hem verwacht als je het flesje koopt.

I am really looking forward to the next period! Are there others who do an internship at this time?

Ik kijk erg uit naar de komende periode! Zijn er nog andere die op dit moment ook hun stage slapen?

Good night everyone!
With love Melanie

Slaap lekker allemaal!
Liefs Melanie

1 opmerking: