Volgers

maandag 25 oktober 2010

O.P.I. - Conquistadorable Color

Hi girls

Hoi meiden

I adore my cats so much. But first this morning Paris was jumping on me while I was still asleep and after Toulouse tought it was necessary to scratch me. So the result was that I was tired all day and my arm really hurts. But at the end of the day, they are just to adorable to be mad. So I used a big big big plaster and I am going to sleeping nice and early tonight! :D I love to hug them so many times a day. They are here a week and a few days and it seems like they always been around.

Ik ben zo gek op mijn katten. Maar vanmorgen was Paris op me aan het springen toen ik nog sliep en daarna vond Toulouse het nodig om me te krabben. Dus het resultaat was dat ik super moe was de hele dag en mijn arm pijn deed. Maar toch, ze zijn te schattig om boos op te zijn. Dus ik gebruikte een grote grote grote pleister en ik ga vanavond lekker vorge slapen! :D Ik hou er van om ze zo vaak te knuffelen. Ze zijn er nu een week en een paar dagen en het lijkt nu al alsof ze er altijd al zijn geweest.

O.P.I. - Conquistadorable Color, matching name!

O.P.I. - Conquistadorable Color, matchende naam!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

First it looks on the picture that it isn't opaque, but it isn't. I think it must be the flash. I don't really like reds, yes I like one red nailpolish, but all the others are practically the same, but this one has got a different shade there is some pink in it. I adore it. Very good the work with and it is very nice to stamp on. I didn't wear this one for a long time, but I surely will wear this again and again!

Eerst, op de foto ziet het er uit alsof het niet dekt, maar dat is het niet. Ik denk dat het door de flits komt. Ik hou niet zo van rode nagellak, ik vind gewoon een rode nagellak mooi, maar alle andere zijn praktisch het zelfde. Maar deze heeft een roze basis teint. Ik adoreer het. Echt heel goed mee te werken en het is mooi om op te stempelen. Ik heb hem niet heel lang gedragen, maar ik zal het zeker nog vaak gaan dragen!

I am going to watch tv with my two cuties on my lap.
With love Melanie

Ik ga tv kijken met die twee schatjes op schoot.
Liefs Melanie

1 opmerking: