Volgers

woensdag 13 oktober 2010

Zoya - Dana

Hi girls

Hoi meiden

I am still at work, but I have to wait 15 minutes before my next interview will start. Everything is going so well with my research! Really a lot of luck!

Ik ben nog op mijn werk, maar ik moet nog 15 minuten wachten voor mijn volgende interview. Alles gaat zo goed met mijn onderzoek! Maar ik heb dan ook wel veel geluk!

Yesterday my parents decided that I could have a cat, but they said it is not oke to have just one, because it will get loney when you go to work of college. So I can have 2 cats! Isn't that great? This afternoon I will go to the animal shelter, to check out what they have at this moment. If there isn't a cat I would like I think I buy it from a fancier. But that is way more expensive plus I just think it is good to take a cat from the animal shelter. So we will see.

Gisteren hebben mijn ouders besloten dat ik een kat mag, maar ze zeiden dat ze het niet goed vonden als ik er eentje neem, anders wordt ie zo eenzaam als ik van huis ben. Dus ik mag 2 katten! Is dat niet geweldig? Deze middag ga ik naar het dierenasiel, om gewoon eens te kijken wat er daar op dit moment is. Als er geen kat is die ik leuk vind dan ga ik opzoek naar een goede fokker. Maar dat is vele malen duurder plus dat ik vind dat er al genoeg katten zijn en het een goede zaak is om er een uit het asiel te nemen. Dus we zullen het zien.

Today I am wearing the pink ribbon, because I really think it is important to focus on breast cancer. I know that there are many other forms, but it is good to get the attention on cancers in regular. Today a color that practically match my ribbon Zoya - Dana:

Vandaag draag ik the pink ribbon, omdat ik het belangrijk vind om te focussen op borstkanker. Ik weet dat er vele andere vormen van kanker zijn, maar het is goed om de aandacht te focussen op kanker in het algemeen. Vandaag daarom de kleur die praktisch matcht met mijn ribbon Zoya - Dana:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This one I bought when there was sale, but when I bought it I check my wishlist, and seriousely I have more then 100 Zoya's on my wishlist, and this one wasn't on it. A little stupid.. I know. But It turned out that I really like it. I like the structure of Zoya nailpolishes and everything about it! So I am surely buying all those other nailpolishes I want from Zoya, but first.. I have to buy everything for the cats, and then nailpolish. Yes you heard it right. Cats beats nailpolish! :P I never thought something would do that, but the cats are already important to me.

Ik heb deze gekocht toen ie in de uitverkoop was, maar toen ik hem gekocht had keek ik op mijn verlanglijst, en serieus, ik heb daar meer dan 100 Zoya nagellakken opstaan, maar deze stond er niet op. Beetje dom...Ik weet het. Maar nu bleek dat ik hem eigenlijk wel heel mooi vind. Ik vind de structuur van Zoya nagellak heel prettig en eigenlijk vind ik alles goed aan Zoya! Ik ga zeker weten al die andere op mijn verlanglijst komen, maar eerst.. Moet ik alles kopen voor de katjes, en daarna pas nagellak. Ja je hebt het goed gehoord. Katjes hebben nagellak verslagen! :P Ik heb nooit gedacht dat ik dat zou zeggen, maar de katjes zijn nu al belangrijk voor me.

I have to do my interview now!
Have a nice day.
With love Melanie


Nu moet ik het interview afnemen!
Fijne dag.

Liefs Melanie

3 opmerkingen:

 1. what a pretty color! i love this zoya its just girly and fun

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Good luck with the interview, and with finding two wonderful kitties! :)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Good luck with the interview. c:
  Lovely color, reminds my of Barry M's Shocking Pink

  BeantwoordenVerwijderen