Volgers

donderdag 28 oktober 2010

Etos - 002

Good afternoon girls

Goedemiddag meiden

The day before yesterday I showed you a swatch of Etos - 001, the silver glitter. Today I will show you the gold glitter of Etos, 002.

Eergisteren liet ik jullie de swatch zien van Etos - 001, de zilvere glitter. Vandaag zal ik jullie de goude glitter van Etos laten zien 002.

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This one is the same a the silver version, but this lacquer contains way more glitter then the silver one. It can be different per bottle, but because of this I like the gold one better and the silver one. I love a lot of glitter, people may notice it! Same as for the silver one, without an other lacquer is it not so exciting, but I want to show how the glitter look on it own.

Eigenlijk is deze het zelfde als de zilvere versie, maar deze lak bevat veel meer glitter dan de zilvere. Nu kan het natuurlijk aan het flesje liggen, maar hierdoor vind ik de goude leuker dan de zilvere. Ik hou wel van lekker wat glitter, lekker opvallend! Zelfde geldt voor deze als voor de ander dat het zo kaal zonder een andere lak er onder niet heel spannend is, maar dit laat ik zien om aan te geven hoe de glitter er op zichzelf uit ziet.

It is nice to apply, removing is also nice. I use foil myself, but it is no drama to remove it with a cotton. I think that is a big advantage of this lacquer.

Het is goed aan te brengen, er afhalen valt ook reuze mee. Ik doe het zelf met folie, maar het is geen drama om het er gewoon met een watje vanaf te halen. Dat vind ik ook wel een groot voordeel van deze lak.

Then an anouncement: If I have 250 followers there will be a new giveaway!
So tell your friends and I will be preparing my giveaway!
With love Melanie

En dan nog een mededeling: Als ik 250 volgers heb komt er een nieuwe giveaway!
Dus laat het weten aan je vrienden en dan bereid ik vast mijn giveaway voor!
Liefs Melanie

1 opmerking:

  1. i bet this is very nice for layering...
    sweety thanks for following my blog and I'm also a follower of urs.. though u less see me commenting on ur blog im rest assured I always read ur new post and I love ur fab blog... xoxo

    BeantwoordenVerwijderen