Volgers

woensdag 16 juni 2010

China Glaze - IDK (I Don't Know)

Goodmorning,
In the afternoon I have got to give a difficult presentation, always nice when someone of the group is not doing her job. But I painted my nails with one of the most beautiful nailpolishes on earth. Maybe this day isn't totally ruined by this presention :)

Goeiemorgen iedereen,
Vanmiddag moet ik een moeilijke presentatie geven, altijd fijn als iemand uit de groep zijn werk niet doet. Maar ik heb mijn nagels gelakt met het een van de mooiste nagellak die er bestaat. Misschien is deze dag niet helemaal verpest door deze presentatie :)

This is it the China Glaze IDK (I Don't Know) from the OMG collection.

Dit is het dan China Glaze IDK (I Don't Know) from the OMG collectie.

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I love the name, how do they invent those names! The color is amazing. If you take a look at the picture you can see that it is a holographic laquer, but with less light it will become a peaceful grey/lilac color. BUT when the light comes, everyone has to take a look at your nails, because they can't miss it ;)

Ik hou alleen al van die naam, hoe bedenken ze het he! De kleur is fantastisch. Als je naar de foto kijkt zie je dat het een holografisch lakje is, maar als het licht weg is wordt het een heel rustig neutraal grijs/lila kleurtje. MAAR als het licht er op schijnt, iedereen moet dan gewoon naar je nagels kijken, want ze kunnen het niet missen ;)

Benefits of this laquer are that it is nice and easy to apply and it dries pretty fast. On top of that it is a very calm nailpolish that you can wear anywhere, but with a little extra. The brush of China Glaze is nice tall, but I think that there are many opinions about this, but I see it as a benefit. The laquer last long, but if you want to remove it, it's very easy to do.

Voordelen van dit lakje zijn dat het een mooie kleur heeft het makkelijk aan te brengen is en het best snel droogt. Hier komt bij dat het een rustige kleur is die je overal kan dragen, maar wel met dat kleine beetje extra. Het borsteltje van China Glaze is mooi lang, maar ik denk dat de meningen hierover wisselend zullen zijn, maar ik zie het als een voordeel. De lak blijft lang mooi, maar als je het wilt verwijderen gaat dat erg makkelijk.

Disadvantages.. At this moment I have no comments.

Nadelen.. Op dit moment kan ik niets bedenken.

For now I'll read the report again and hopefully the questions aren't to difficult :)

Nu zal ik het rapport nog eens doorlezen en hopelijk worden er geen moeilijke vragen gesteld :)

Have a nice day everyone.
With love Melanie

Fijne dag allemaal.
Liefs Melanie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten