Volgers

vrijdag 25 juni 2010

O.P.I. Suzi Says Feng Shui

Hi everyone

Hoi allemaal

What a day... what a day... I just finished my statistics test and I worked months for that, toke extra classes and the pressure was huge. But I think I did a good job. Now still got nerves for the result.

Zo wat een dag zeg... wat een dag... Ik had vandaag mijn statistiek tentamen en daar heb ik maanden voor geleerd, bijlessen voor gevolgd en de druk was enorm hoog. De spanning dus ook, maar het is me volgens mij goed afgegaan vandaag. Nu dus weer spanning om de uitslag.

To keep myself relax I choose for the next laquer of O.P.I.:

Om mezelf rustig te houden heb ik gekozen voor het volgende lakje van O.P.I.:

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Suzi Says Feng Shui, I love the name because it is very relax and then pretty blue. The most blue nailpolishes are blasting and very outstanding, but in this one there is some kind of grey shade that makes it calm. I thought tests, stress, now I can use some Feng Shui :p If it helped.. I don't know, but I hope I made it well!

Suzi Says Feng Shui, de naam vind ik al heerlijk rustgevend en dan zo mooi blauw. De meeste blauwe nagellak zijn knallend en zeer opvallend, maar hier zit een soort grijzige gloed in wat het rustig maakt. Ik dacht tentamens, stress, dan kan ik wel wat Feng Shui gebruiken :p En of het geholpen heeft of niet, of dat het gewoon door het harde leren komt, geen idee, als ik het maar gehaald heb!

As you could read above I am very enthusiastic about this laquer. The laquer of O.P.I. is great. Let me put it this way, when you used O.P.I. you don't want anything else anymore. The name is nice invented and it match well with the color. Long lasting and it gives a calm expression, but they have to notice you!

Zoals jullie al kunnen opmaken uit het bovenstaande stukje ben ik razend enthousiast over dit lakje. De lak van O.P.I. is echt waanzinning. Laat ik het zo zeggen, niets smeert meer zo lekker als je ooit O.P.I. hebt gebruikt. De naam van de lak is weer leuk bedacht en het matcht goed met de kleur. Het houdt goed lang en het geeft een rustige uitstraling, maar het valt wel op!

For my test I made Chinese signs with 'prosperity'. You can't bring enough luck. Soon I will show you the result, because I didn't took a picture of it yet.

Voor mijn tentamen had ik hier nog Chinese tekentjes met 'voorspoed' op gestempeld. Je kan nooit genoeg geluk meebrengen hé. Binnenkort zal ik deze laten zien, want ik heb er nog geen foto van gemaakt.

Disadvantages? There aren't many colors that fit for stamping on this one, but without stamping I still love this laquer. So it is a semi-disadvantage.

Nadelen? Er kunnen niet zoveel kleuren opgestempeld worden, maar gewoon zo zonder stempels vind ik het ook al een prachtige nagellak. Dus is het een beetje semi-nadeel.

I'm very tired, so I will make tea and a XL bucket with popcorn and I will be on the couche this evening. Tomorrow evening swatching-time :)
Enjoy your evening. Enjoy the sun. Hopefully you planned a lot of nice things for this weekend.
With love Melanie


Mijn ogen vallen bijna dicht zo moe ben ik. Ik ga lekker met een pot thee en een XL emmer popcorn op de bank liggen vanavond. Morgenavond weer swatchen :)
Hele fijne avond iedereen. Geniet van het zonnetje. Hopelijk hebben jullie leuke dingetjes gepland.
Liefs Melanie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten