Volgers

maandag 28 juni 2010

S04 Feng Shui

Aahh what a game! And we won! Oke the last goal is a pity, but we are through to the next round! Woehoe!

Aahh Wat een wedstrijd! En dan ook nog eens gewonnen! Beetje van dat laatste tegendoelpunt, maar ach we zijn door naar de kwartfinales! Woehoe!

Today not an orange laquer that will fit the day, but a Konad creation that I promised you.

Vandaag geen toepasselijk oranje lakje, maar wel een Konad creatie die ik nog beloofd had tijdens mijn tentamens.
Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

There aren't many colors that will fit this grey blue nailpolish, but Pastel Violet is doing great.
I don't like it if people have to do a lot of effort to see what is on your nails. That's why I only use colors that really match each other. This one is relax but visible.

Er kunnen niet veel verschillende kleuren op deze grijs blauwe lak gestempeld worden, maar Pastel Violet doet het prima.
Ik vind het nooit zo leuk als mensen eerst heel moeilijk op je nagels moeten kijken wat er op staat. Daarom wil ik alleen duidelijke kleuren over elkaar. En dit is rustig en duidelijk zichtbaar.


Plus of course the whole idea that this nailpolish is taking care of my Feng Shui and a Chinese sign for 'prosperity'. That might help during tests.

Plus natuurlijk het idee dat dit lakje voor Feng Shui zorgt en een Chinees tekentje voor 'voorspoed'. Dat zou wel eens een steuntje in de rug kunnen zijn tijdens tentamens.

I like Chinese signs anyway. They are little and with details and that why I like image plate S04 so much, 7 nice signs that I will surely show you sometime.

Ik vind Chineze tekentjes sowieso leuk. Ze zijn klein en gedetailleerd en daarom vind ik image plate S04 zo leuk, 7 leuke tekentjes zien we ongetwijfeld nog langs gaan komen hier.

3,5 days and the I have my holiday. Nice thought, but I still need to work a bit.
Have a nice evening!
With love Melanie

Nog 3,5 dag en dan zomervakantie! Zalige gedachte, maar nu nog even aan de bak.
Fijne avond!
Liefs Melanie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten