Volgers

donderdag 24 juni 2010

Miss Helen - 25

Hi everybody

Hoi allemaal

So I just had my first (of three) tests. I don't know if I made it, but I expected to be more difficult. I hope I can tell in 2-3 weeks that I made it. Tomorrow my second test, a very hard one, a lot of nerves and today doing the last study things and hope for the best. Wish me luck! It helpt for today!

Zo ik heb net de eerste (van de drie) tentamens gehad. Ik weet niet of ik hem gehaald heb, maar ik had hem moeilijker verwacht. Dus ik hoop over 2-3 weken te kunnen vertellen dat ik hem gehaald heb. Morgen nog een tentamen, maar dat is echt een moeilijke, dus veel zenuwen en vandaag nog eventjes hard leren en dan het beste hopen voor morgen. Duimen jullie weer? Het hielpt voor vandaag ook!

And then now Miss Helen, it is sold by Hema and isn't really expensive:

En dan nu Miss Helen, te koop bij de Hema en is niet al te duur:

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

As you can see above Miss Helen 25. It is a brown laquer with a golden shimmer. But in the picture you can't really see the shimmer. It is really a color you have to love to like it. And it has to fit your skincolor. Then it can be a nice laquer. Natural with a shimmer.

Zoals jullie zien hierboven Miss Helen 25. Het is een bruine shimmer met een goude glans. Al is die glans moeilijk te zien in de foto. Het is echt een kleur waar je van moet houden om het mooi te vinden. En het moet bij je huidskleur passen. Dan is het best een aardig lakje. Neutraal met een glansje.

Positive points are that it is cheap, applies well, covering is good, long lasting, beautiful shimmer and you can stamp well on it.
Negative points are that it has to fit you and the removing part is tricky.
Overall a good nailpolish.

De voordelen zijn dat het goedkoop is, het lekker smeert, het goed dekt, vrij lang blijft zitten, mooie glans en er kan wel aardig opgestempeld worden.
De nadelen zijn dat het wel echt bij je moet passen en het verwijderen is lastig.
Overall een goede nagellak.


Now I'm going back to my notes, lectures, summaries and books.
Don't forget to wish me luck tomorrow ;)
With love Melanie

Nu ga ik me weer storten op mijn berg aantekeningen, colleges, samenvattingen en boeken.
Morgen niet vergeten te duimen he ;)
Liefs Melanie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten